Κοινωνική πολιτική Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Social policy)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 85% 0% 10% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 85% 0% 10% £16300 196 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 80% 5% 13% £16400 220 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £81600 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 79% 1% 15% £16400 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 1% 5% £23100 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 1% 5% £81600 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 1% 5% £23100 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 84% 1% 15% £16400 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 100% 0% 15% £10920 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 3% 15% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 80% 5% 13% £16400 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 5% £23100 177 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 10% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 10% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 0% 13% £16400 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 0% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 0% £23100 171 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 79% 0% 5% £16300 118 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 75% 0% 0% £20100 150 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 80% 0% 5% £22430 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 78% 3% 5% £16400 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 81% 5% 15% £14700 104 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 52% 3% 35% £13842 102 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 10% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 10% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 10% £81600 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £81600 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 5% 13% £16400 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 5% 13% £16400 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 75% 0% 5% £20100 142 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 100% 0% 10% £15360 119 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 77% 2% 10% £18700 140 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 81% 2% 6% £14700 110 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 70% 0% 15% £19000 123 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 9% £19850 111 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 0% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 0% £70480 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 70% 2% 0% £18700 116 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 71% 0% 0% £16300 117 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 100% 0% 10% £15360 111 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 75% 0% 0% £20100 136 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 81% 2% 0% £14700 115 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 75% 0% 5% £17400 145 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 70% 0% 5% £19000 123 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 10% £81600 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rose Bruford College 77% 4% 4% £18000 129 Sidcup Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £81600 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 79% 0% 0% £16300 129 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 81% 5% 15% £14700 104 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 15% 15% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 73% 3% 13% £12900 117 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 8% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 5% 5% £30400 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 8% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 75% 0% 10% £24700 160 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 81% 0% 13% £16400 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 5% £23100 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 0% 13% £16400 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 83% 0% 13% £16400 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 84% 0% 10% £20800 198 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 10% £11400 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 3% 15% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 1% 20% £16400 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 100% 2% 15% £20800 114 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 100% 2% 15% £13000 114 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 100% 2% 15% £20136 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 100% 2% 15% £18700 114 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 75% 0% 10% £20100 146 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 75% 0% 10% £18700 146 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 75% 0% 10% £17750 146 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £81600 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 5% £23100 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 10% 0% £23100 197 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 5% £23100 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £81600 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 0% 10% £13810 198 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 0% 10% £7340 198 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 84% 0% 10% £18700 198 York Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 84% 0% 10% £9350 198 York Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth Marjon University 84% 0% 10% £12000 198 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 92% 0% 0% £22430 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 75% 0% 10% £20100 146 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 5% £20100 154 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 84% 2% 3% £21900 124 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 5% £20100 154 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 75% 0% 10% £20100 146 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 0% 10% £16850 146 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 67% 5% 5% £19600 129 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 80% 1% 15% £14700 102 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 68% 5% 0% £16850 113 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 58% 0% 0% £16050 142 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 100% 2% 15% £16850 117 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow - - - £70480 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 79% 10% 5% - 86 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 79% 10% 5% - 86 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 100% 0% 15% - 109 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 3% 15% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 5% 15% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 79% 5% 15% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 100% 5% 15% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 15% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 79% 10% 5% - 88 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 96% 4% 15% - 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 61% 0% 0% - 148 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 73% 5% 0% - 115 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 81% 0% 0% - 163 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 79% 10% 5% - 88 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 61% 0% 0% - 148 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 10% 15% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 100% 0% 15% - 113 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 100% 0% 15% - 113 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 100% 0% 15% - 113 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 96% 5% 0% - 118 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 64% 10% 10% - 153 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 57% 2% 7% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 79% 0% 10% - 84 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 68% 4% 9% - 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 70% 5% 11% - 132 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 57% 2% 7% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 64% 10% 10% - 153 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 9% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 100% 0% 9% - 111 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 87% 5% 0% - 204 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Bath 92% 0% 5% - 153 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 96% 5% 6% - 132 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 100% 0% 10% - 111 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 96% 5% 6% - 132 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 9% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 64% 5% 6% - 149 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 70% 5% 11% - 132 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 70% 5% 11% - 132 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 57% 2% 7% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 64% 5% 6% - 149 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 79% 0% 10% - 84 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 57% 2% 7% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 68% 4% 9% - 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 79% 0% 10% - 84 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 15% 15% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 10% 5% - 141 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 0% 13% - 206 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 84% 0% 10% - 197 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 10% - 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 3% 15% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 96% 3% 15% - 128 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 96% 3% 15% - 128 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 100% 2% 15% - 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 100% 2% 15% - 114 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 100% 2% 15% - 114 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 100% 2% 15% - 114 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 100% 2% 15% - 114 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 100% 2% 15% - 114 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of Scotland 100% 2% 15% - 114 Paisley Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 100% 2% 15% - 114 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 75% 0% 10% - 146 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
University of Bath 75% 0% 10% - 146 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 75% 0% 10% - 146 Bath Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 75% 0% 10% - 146 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 0% 10% - 198 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 84% 0% 10% - 198 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 84% 0% 10% - 198 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 84% 0% 10% - 198 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 84% 0% 10% - 198 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 84% 0% 10% - 198 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 84% 0% 10% - 198 Preston Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 84% 0% 10% - 198 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 84% 0% 10% - 198 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - 30% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 30% - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - 30% - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast - - 30% - - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick - - 30% - - Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Salford 92% 0% 16% - 105 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 4% 15% - 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 4% 15% - 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 0% 10% - 146 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 68% 5% 0% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 79% 10% 5% - 85 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 68% 5% 0% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 68% 5% 0% - 113 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 58% 0% 0% - 142 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 58% 0% 0% - 142 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 72% - 15% - 95 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 2% 15% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 15% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
9 Κοινωνική πολιτική Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Unstoppable: A Career in Social Policy
  1/4
 • Social Policy - BA (Hons) - University of Kent
  2/4
 • What do LSE Students think about the Department of Social Policy?
  3/4
 • Meet Jasneth Richards – Sociology and Social Policy student
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
71 /100
Απάντησαν 5126 φοιτητές Κοινωνική πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Κοινωνική πολιτική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22105 £21580 £24739
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18263 - £27105 £16200 - £27338 £18381 - £31803

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23084 £22243 £25543
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19603 - £25916 £16032 - £26237 £18516 - £30862

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Κοινωνική πολιτική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Κοινωνική πολιτική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Κοινωνική πολιτική

 • Εθνικές Αρχές Υπηρεσιών Υγείας
 • Σύστημα ποινικής δικαιοσύνης
 • Τοπική ή κεντρική κυβέρνηση
 • Πολιτική Υπηρεσία
 • Περιοχές μάρκετινγκ
 • Τομέας λιανικού εμπορίου
 • Τομέας ανθρώπινου δυναμικού

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Κοινωνική πολιτική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Κοινωνική πολιτική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Κοινωνική πολιτική από University of Brighton

20% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
15% Διοικητικά επαγγέλματα
15% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες έρευνας και ανάπτυξης (RandD) και άλλοι επαγγελματίες έρευνας
5% Αρχιτέκτονες, Τεχνολόγοι Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομία
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Κοινωνική πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Κοινωνική πολιτική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Κοινωνική πολιτική.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Κοινωνική πολιτική:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Philosophy (Research) - MPhil (Res)
 • Master of Public Administration - MPA
 • Master of Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Research - MA (Res)
 • Foundation Degree - FD
 • Doctor of Philosophy - DPhil

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Κοινωνική πολιτική ήταν £22105 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21580 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £247395 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Κοινωνική πολιτική και ιταλική γλώσσα στο University of Liverpool έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.