Διεθνής Ανάπτυξη Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (International development)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of East London 85% 2% 20% £13320 89 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 85% 2% 20% £13320 89 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 5% £17100 £18000 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 5% £17100 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 86% 1% 0% £22550 £24650 156 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 86% 1% 0% €25000 156 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 69% 5% 0% £18500 138 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 70% 2% 6% £17100 107 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 70% 2% 6% £17100 107 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 6% £17100 125 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 70% 2% 6% £17100 107 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% 5% 5% £14000 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 100% 5% 5% £8190 174 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 100% 5% 5% £12000 174 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia 77% 2% 7% £17100 117 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 51% 5% 5% £13500 134 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 77% 2% 7% £17100 117 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 77% 2% 7% £17100 117 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 51% 5% 5% £13500 134 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 93% 5% 10% £10500 89 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 77% 2% 7% £17100 117 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 51% 5% 50% £13500 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 80% 4% 0% £18500 143 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 93% 5% 10% £10500 89 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 92% 5% 3% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 10% 10% £14560 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 2% 3% £17100 89 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 79% 0% 10% £22500 140 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 69% 2% 3% £17100 121 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 2% 3% £15900 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 2% 3% £17100 118 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 71% 2% 3% £13500 118 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 81% 10% 10% £19500 133 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 74% 4% 6% £16200 108 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 74% 4% 6% £23520 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 81% 0% 10% £19500 135 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 81% 0% 10% £16380 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 81% 0% 10% £16335 135 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 81% 0% 10% £12000 135 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of the Highlands and Islands 71% 0% 19% £12360 141 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 5% £23100 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 78% 0% 5% £84 183 London Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia 78% 0% 5% £16400 183 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 78% 0% 5% £7750 183 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 78% 0% 5% £18400 183 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 78% 0% 5% £13275 183 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 78% 0% 5% £17682 183 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 78% 0% 5% £16400 183 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 78% 0% 5% £16400 183 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 78% 0% 5% £6150 183 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 75% 10% 5% £17400 133 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 2% 3% £17100 118 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 2% 3% £17100 118 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 80% 0% 0% £19500 150 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 2% 3% £17100 118 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 80% 0% 0% £19500 150 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 83% 6% 2% £21700 £22800 119 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 5% £17100 84 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 10% £14020 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 7% £17100 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 7% £17100 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 80% 5% 2% £18500 136 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 74% 4% 20% £16100 136 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 10% £17700 108 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 51% 5% 5% £13500 134 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 0% £17100 135 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 0% £17100 135 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 78% 4% 6% £16200 111 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 87% 5% 15% £14000 100 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 62% 2% 5% £19600 138 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 0% £17100 135 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 69% 5% 0% £18500 119 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 10% £16050 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 63% 0% 5% £17100 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 7% £17100 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 10% £14020 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 5% £17100 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 80% 5% 0% £18500 165 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 7% £17100 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 2% 3% £17100 118 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 0% £17100 135 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 63% 0% 5% £17100 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - - £12500 - Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester - - - £24000 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia - - - - - Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology - - - - - Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading - - - £19715 - Reading Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast - - - - - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - - £24000 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford - - - £17682 - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia - - - £16400 - Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - - - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 0% 5% - 190 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 86% 1% 0% - 156 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 86% 1% 0% - 156 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 86% 1% 0% - 156 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 86% 1% 0% - 156 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 86% 1% 0% - 156 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 86% 1% 0% - 156 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 86% 1% 0% - 156 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 86% 1% 0% - 156 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 86% 1% 0% - 156 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 95% 0% 5% - 148 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 95% 0% 5% - 148 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 95% 0% 5% - 148 Bath Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 90% 0% 2% - 184 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 79% 5% 0% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 100% 5% 5% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 90% 4% 3% - 169 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 61% 2% 5% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 61% 2% 5% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 90% 0% 7% - 169 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 91% 5% 5% - 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - - 0% £12360 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 90% 0% 4% - 160 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 90% 0% 0% - 146 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 90% 0% 0% - 146 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 92% 5% 3% - 116 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - 0% 10% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia 71% 2% 3% - 89 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 1% 4% - 161 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £15860 109 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £15860 109 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 78% 5% 5% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 90% 0% 15% - 156 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 90% 2% 4% - 161 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 77% 5% 3% - 103 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 80% 5% 5% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - 0% - - Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster - - 0% - - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - 0% £10920 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York - - 0% £18240 - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - 0% £5460 - London Oncampus μερική απασχόληση
Brighton and Sussex Medical School - - 0% £12336 - Brighton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh - - 0% - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh - - 0% - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - 0% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - 0% - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath - - 0% - - Bath Oncampus μερική απασχόληση
St George's, University of London - - 0% £22000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - 0% £21200 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England - - 0% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester - - 0% £22500 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds - - 0% - - Leeds Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University - - 0% - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - 0% £12000 - Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - 0% - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol - - 0% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Bath - - 0% - - Bath Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading - - 0% - - Reading Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester - - 0% £12000 - Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science - - 0% - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey - - 0% - - Guildford Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading - - 0% £17100 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - 0% £16335 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - 0% - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford - - 0% £17682 - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - 0% - - Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex - - 0% £19380 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London - - 0% £21750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia - - 0% £16400 - Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - 0% £12000 - Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester - - 0% £24000 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University - - 0% - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia - - 0% £16400 - Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - 0% - - London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester - - 0% £12000 - Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Bath - - 0% - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - 0% £23520 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - 0% £17100 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London - - 0% £10875 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter - - 0% - - Exeter Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia - - 0% £16400 - Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - 0% £21000 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University - - 0% - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield - - 0% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 0% - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University - - 0% £13600 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - 0% £10500 - Southampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich - - 0% £14500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath - - 0% - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University - - 0% - - Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh - - 0% - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews - - 0% £20370 - St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University - - 0% £16500 - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - 0% £21200 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - 0% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - 0% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast - - 0% - - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - 0% - - Coventry Oncampus μερική απασχόληση
The University of York - - 0% £18240 £19950 - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - 0% £20136 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland - - 0% £13750 - Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester - - 0% - - Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 0% - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 78% 0% 5% - 183 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 78% 0% 5% - 183 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 78% 0% 5% - 183 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 78% 0% 5% - 183 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 78% 0% 5% - 183 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 78% 0% 5% - 183 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 78% 0% 5% - 183 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 5% - 183 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 78% 0% 5% - 183 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 78% 0% 5% - 183 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 78% 0% 5% - 183 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 78% 0% 5% - 183 Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 78% 0% 5% - 183 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 78% 0% 5% - 183 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 78% 0% 5% - 183 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 5% - 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 78% 0% 5% - 183 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 78% 0% 5% - 183 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 78% 0% 5% - 183 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 78% 0% 5% - 183 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 78% 0% 5% - 183 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 78% 0% 5% - 183 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 78% 0% 5% - 183 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 78% 0% 5% - 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 78% 0% 5% - 183 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 54% 0% 15% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 54% 0% 15% - 102 Bath Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 69% 2% 6% - 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 72% 0% 2% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £15860 109 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £15860 109 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £16335 109 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 72% 0% 5% - 154 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 67% 5% 5% - 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 78% 5% 5% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 90% 9% 5% - 107 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 67% 5% 5% - 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 95% 5% 12% - 109 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 78% 5% 5% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 5% - 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 78% 5% 5% - 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 78% 5% 5% - 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 5% - 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 75% 9% 5% - 106 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 71% 0% 0% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 78% 5% 0% - 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 5% - 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 5% - 84 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - - 0% £6480 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - - 0% £12360 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 78% 5% 5% - 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 78% 5% 5% - 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
15 Online Διεθνής Ανάπτυξη Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
46 Διεθνής Ανάπτυξη Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Working in International Development
  1/5
 • Development Career Challenge: What is it like working in international development?
  2/5
 • Advice for Students Interested in International Development
  3/5
 • A Day in my Life - Studying International Development with Economics
  4/5
 • A DAY IN THE LIFE OF A COLLEGE STUDENT (UCLA)
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
72 /100
Απάντησαν 3538 φοιτητές Διεθνής Ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Διεθνής Ανάπτυξη (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22000 £19500 £25000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19000 - £27000 £14000 - £26000 £17000 - £32500

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25000 £18500 £26500
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19000 - £27000 £14000 - £25000 £15500 - £33500

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Διεθνής Ανάπτυξη

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Διεθνής Ανάπτυξη που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Διεθνής Ανάπτυξη

 • Δικηγορικά γραφεία
 • Διεθνείς Επιχειρηματικές Εταιρείες
 • Αλλοδαπές Υπηρεσίες
 • Διεθνής και τοπική αυτοδιοίκηση
 • ΜΚΟ
 • Εταιρείες κοινοτικής ανάπτυξης
 • Τομέας Εκοτουρισμού
 • Συμβουλευτικές και ερευνητικές εταιρείες
 • Πολεοδομικός και αγροτικός σχεδιασμός
 • Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Διεθνής Ανάπτυξη που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Διεθνής Ανάπτυξη (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Διεθνής Ανάπτυξη από SOAS, University of London

20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
15% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
10% Επαγγελματίες διαχείρισης επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών έργων
10% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες πρόνοιας
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Διεθνής Ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Διεθνής Ανάπτυξη

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Διεθνής Ανάπτυξη.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Διεθνής Ανάπτυξη:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Laws - LLM
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Bachelor of Arts and Sciences (Honours) - BASc (Hons)
 • Master of Research - MRes
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Postgraduate Diploma (Initial Qualification) - PgDip
 • Master of Public Health - MPH
 • Master of Public Administration - MPA
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Arts in Economics - BAEcon

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Διεθνής Ανάπτυξη ήταν £22000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19500 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £250005 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Διεθνής Ανάπτυξη: Πολιτική, Διακυβέρνηση και Αναπτυξιακή Πολιτική στο The University of Manchester έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 7 ερωτηθέντες.