Τεχνολογία Πληροφοριών Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Information technology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Loughborough University of Technology 88% 5% 5% £25700 142 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 88% 5% 5% £25700 142 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 5% 11% £14250 94 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 5% 11% £14250 94 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 5% 11% £14250 94 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 62% 2% 20% £16300 103 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 55% 6% 16% £16500 123 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 17% £13250 99 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 74% 8% 12% £13200 105 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 78% 5% 10% £1937 125 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Oxford Brookes University 78% 5% 10% £1937 125 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 78% 10% 10% £13250 138 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 60% 7% 5% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 84% 1% 3% £17400 143 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 62% 2% 20% £16300 103 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 62% 2% 25% £16300 103 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 50% 6% 16% £16500 127 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 78% 10% 10% £13250 138 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 5% 11% £11400 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 9% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 90% 0% 9% £17100 102 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 90% 0% 9% £16400 102 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 0% £11400 88 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 91% 0% 5% £13500 100 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 91% 0% 5% £24240 100 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 91% 0% 5% £13275 100 Luton Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 83% 8% 12% £13200 140 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 72% 1% 3% £21400 153 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 3% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 15% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 15% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 15% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 8% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 3% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 100% 0% 15% £14750 117 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 100% 0% 15% £14700 117 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 100% 0% 15% £8190 117 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 100% 0% 15% £6300 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 100% 0% 15% £24240 117 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 86% 5% 15% £7020 107 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 67% 5% 20% £16000 145 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 69% 5% 5% £14000 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 69% 5% 5% £14000 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 10% 16% £13250 101 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 67% 5% 20% £16000 145 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 64% 0% 25% £14045 99 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 73% 7% 9% £13000 104 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 10% 16% £13250 101 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 73% 7% 9% £13000 104 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 51% 8% 20% £13200 111 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 10% 20% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 0% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 0% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 0% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 81% 0% 8% £15360 145 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 81% 0% 8% £13000 145 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 85% 10% 25% £12600 99 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 84% 10% 20% £12600 101 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 85% 10% 25% £12600 99 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - £13000 - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews - - - £20980 - St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - £14500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology - - - £26500 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton - - - - - Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex - - - - - Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee - - - £21950 - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - - £14500 - Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 72% 2% 4% - 173 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 71% 2% 11% - 121 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 71% 2% 11% - 121 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 91% 5% 7% - 112 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 0% 25% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 0% 5% - 149 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 72% 2% 4% - 173 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 75% 1% 6% - 126 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 71% 10% 15% - 142 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 74% 8% 12% - 105 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 74% 8% 12% - 105 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 83% 7% 6% - 110 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 67% 6% 10% - 143 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 5% 11% - 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 9% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 90% 0% 9% - 102 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 3% 9% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 5% 5% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 0% - 88 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - 10% 5% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 100% 5% 2% - 154 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 83% 8% 12% - 140 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 15% 7% - 81 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 83% 8% 12% - 140 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 10% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 10% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 10% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 8% - 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 15% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 0% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 3% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 100% 0% 15% - 117 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 100% 0% 15% - 117 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 100% 0% 15% - 117 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 100% 0% 15% - 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 100% 0% 15% - 117 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 100% 0% 15% - 117 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 100% 0% 15% - 117 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 15% - 117 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 91% 5% 7% - 112 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 67% 5% 20% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 65% 8% 14% - 107 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 69% 7% 9% - 93 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 71% 2% 11% - 121 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 0% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 10% 20% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 90% 0% 0% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
11 Τεχνολογία Πληροφοριών Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • 10 Things to Know Before Getting Into IT | Information Technology
  1/6
 • Getting a Master's Degree in Information Technology
  2/6
 • Inside California Education: Day in the Life – Information Technology Specialist
  3/6
 • Information Technology Degree | 10 THINGS YOU NEED TO KNOW (IT Degree)
  4/6
 • Study Information Technology at Deakin University
  5/6
 • What Is an Information Technology Degree (IT Degree)
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
74 /100
Απάντησαν 2526 φοιτητές Τεχνολογία Πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Τεχνολογία Πληροφοριών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23000 £22357 £25500
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20000 - £26000 £16714 - £26786 £19000 - £31250

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Τεχνολογία Πληροφοριών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Τεχνολογία Πληροφοριών

 • Μεγάλες και παγκόσμιες εταιρείες
 • Εταιρείες τηλεπικοινωνιών
 • Μικρότερες επιχειρήσεις
 • Τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Τομέας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 • Τομέας Μεταποίησης
 • Δημόσιος τομέας
 • Τομέας λιανικής

Εξειδικεύσεις εντός: Τεχνολογία Πληροφοριών

 • Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών
 • Ανάλυση Συστημάτων Υπολογιστών
 • Διαχείριση Δικτύων και Συστημάτων Υπολογιστών
 • Ανάλυση Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Ανάλυση επιχειρησιακής νοημοσύνης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Τεχνολογία Πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Τεχνολογία Πληροφοριών

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Τεχνολογία Πληροφοριών.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Τεχνολογία Πληροφοριών:
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Laws - LLM
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Science - MSc
 • Higher National Diploma - HND
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Business Administration - MBA
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Bachelor of Science - BSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Τεχνολογία Πληροφοριών ήταν £23000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22357 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £255005 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Τεχνολογία Πληροφοριών στο University of the West of Scotland έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.