Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Computing and information technology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Aberystwyth University 85% 5% 20% £16300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 87% 5% 5% £16000 139 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 57% 10% 20% £14250 84 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 15% £11400 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 81% 10% 5% £14000 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 75% 15% 5% £13250 120 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 57% 10% 20% £14250 84 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 81% 10% 5% £14000 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 128 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 85% 5% 19% £13200 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 91% 0% 4% £25700 152 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 10% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 93% 4% 10% £7020 100 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 71% 5% 5% £13250 123 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 96% 13% 3% £13250 107 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 15% £11400 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 87% 5% 5% £16000 139 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 57% 10% 20% £14250 84 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 73% 4% 15% £14045 119 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 73% 5% 5% £13000 104 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 81% 10% 11% £14500 134 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 42% 0% 0% £21400 153 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 97% 5% 10% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 128 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 79% 0% 5% £17400 143 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 85% 5% 20% £16300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 91% 0% 4% £25700 152 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 85% 5% 20% £16300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 71% 5% 5% £13250 123 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 73% 5% 5% £13000 104 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 0% 5% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 5% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 8% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 96% 13% 3% £13250 107 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 15% £11400 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 15% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 50% 20% 20% £13200 129 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 5% 5% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 10% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 5% 5% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 15% - 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - 0% 5% £1937 125 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Oxford Brookes University - 0% 5% £1937 125 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 76% 5% 15% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 6% 3% - 126 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 94% 0% 10% - 107 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 15% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 6% 3% - 147 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 5% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 97% 5% 10% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 85% 10% 35% - 99 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 1% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 15% 15% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 94% 0% 10% - 107 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 5% 15% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 0% 4% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 85% 5% 19% - 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 85% 5% 19% - 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 0% 5% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 100% 0% 0% - 128 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 100% 0% 0% - 128 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 71% 0% 0% - 161 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 64% 5% 5% - 122 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 79% 7% 3% - 99 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 93% 1% 0% - 171 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 5% - 124 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 93% 1% 0% - 171 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 76% 0% 10% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 5% - 124 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 5% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 5% - 124 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 5% £7800 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - - £16500 - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - - £13500 - Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - £13000 - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews - - - £20980 - St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - £14500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - - - £9270 - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - - £14750 - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby - - - £14700 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £8190 - London Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology - - - £26500 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University - - - £13200 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - - £14500 - Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - - £17100 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - - £21950 - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - - £16500 - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £700 - London Online μερική απασχόληση
University of St Andrews - - - £24240 - St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - £14500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia - - - £16400 - Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews - - - £24240 - St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus μερική απασχόληση
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - - - - Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland - - - - - Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England - - - - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England - - - - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton - - - - - Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - - - - Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - - - - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - - - - Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • University of Pennsylvania Online Master of Computer and Information Technology
  1/6
 • I Love Information Technology
  2/6
 • How To Decide Degree: Computer Information Systems (or) Information Technology
  3/6
 • My UPenn MCIT Experience
  4/6
 • Student Project Tradeshow - School of Computing and Information Technology
  5/6
 • Computer Information Technology at MACC
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27153 £22345 £25548
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £22653 - £33590 £16759 - £28431 £19371 - £33677

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών

 • Τοπική και κεντρική κυβέρνηση
 • Δευτεροβάθμια, περαιτέρω και τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Το ΕΣΥ
 • Κοινότητες
 • Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Εταιρείες συμβούλων πληροφορικής
 • Οίκοι λογισμικού
 • Παροχείς υπηρεσιών πληροφορικής
 • Εταιρείες τηλεπικοινωνιών

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών από Coventry University

45% Επαγγελματίες πληροφορικής
20% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΚατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών ήταν £27153 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22345 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £255485 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Higher National Diploma - HND
 • Bachelor of Science - BSc
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Science - MSc
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Laws - LLM
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)

Το πρόγραμμα σπουδών: Διαχείριση της τεχνολογίας των πληροφοριών για τις επιχειρήσεις (ITMB) - BSc (Hons) στο University of the West of England έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 20 ερωτηθέντες.