Συστήματα πληροφοριών Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Information systems)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Middlesex University 88% 11% 6% £14000 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 88% 11% 6% £13275 99 Luton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 88% 11% 6% £12500 99 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 88% 11% 6% £20136 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 10% 5% £14560 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 78% 10% 15% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 65% 0% 20% £18300 114 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 70% 5% 1% £13000 121 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 78% 10% 15% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 51% 8% 19% £13200 106 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 71% 6% 16% £14400 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 80% 0% 15% £17100 £18000 141 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 80% 0% 15% £17100 £18000 141 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 80% 0% 15% £15576 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 78% 10% 15% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 88% 0% 5% £14000 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 88% 0% 5% £14000 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 53% 4% 20% £14750 124 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 71% 6% 16% £14400 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 92% 0% 25% £14500 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 92% 0% 25% £14500 133 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 92% 0% 25% £14500 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 59% 10% 25% £13500 172 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 74% 0% 5% £12000 97 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 0% £22760 167 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 88% 0% 0% £13000 167 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 3% 1% £25700 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 3% 1% £25700 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 0% 4% £16000 123 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 68% 0% 2% £19792 £20584 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 78% 10% 0% £23750 £25670 181 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 0% 3% £24500 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 85% 0% 3% £13000 158 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% 5% 20% £3894 54 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 79% 0% 4% £24450 £25670 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 90% 0% 5% £21900 118 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 72% 13% 10% £14000 97 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% £19670 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 75% 0% 10% £21700 £22800 138 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 72% 13% 10% £14000 97 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% £19670 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% £19670 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% 5% 20% £15576 54 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 75% 0% 10% £21700 £22800 138 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 50% £19855 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 5% 12% £13500 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 0% 4% £16000 123 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 65% 2% 11% £23686 127 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 65% 2% 11% £15400 127 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 65% 2% 11% £20810 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 65% 2% 11% £25000 127 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 65% 2% 11% £15850 127 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 74% 0% 5% £13800 97 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 70% 0% 2% £19792 £20584 163 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 68% 0% 0% £19792 £20584 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 68% 0% 2% £19792 £20584 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 66% 5% 2% £16300 111 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 68% 0% 0% £19792 £20584 139 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 75% 1% 5% £16425 131 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 71% 0% 20% £14400 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 71% 0% 20% £14400 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £16000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University - - - £21250 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - £30960 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - - - Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University - - - £14600 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 88% 11% 6% - 99 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 81% 5% 5% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 72% 10% 3% - 109 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 82% 1% 5% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 74% 10% 15% - 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 64% 4% 12% - 100 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 92% 0% 25% - 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 92% 0% 25% - 133 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales 50% - 20% £13500 120 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Craven College 50% - 20% - 120 Skipton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 2% - 133 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 10% - 146 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 52% 10% 6% - 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 78% 10% 0% - 181 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 85% 0% 3% - 158 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 85% 0% 3% - 158 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% - 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 85% 0% 3% - 158 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 81% 0% 11% - 141 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 90% 0% 5% - 118 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 65% 2% 11% - 127 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 65% 2% 11% - 127 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 65% 2% 11% - 127 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 65% 2% 11% - 127 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 65% 2% 11% - 127 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 65% 2% 11% - 127 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 65% 2% 11% - 127 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 65% 2% 11% - 127 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 65% 2% 11% - 127 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 65% 2% 11% - 127 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 65% 2% 11% - 127 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 65% 2% 11% - 127 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 65% 2% 11% - 127 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 65% 2% 11% - 127 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 84% - 5% - - Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
Nelson and Colne College 84% - 5% - - Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester - - 25% - 98 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 58% 0% 0% - 97 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester - - 25% - 98 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
33 Συστήματα πληροφοριών Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Computer Science vs Information Technology vs Information Systems
  1/5
 • How To Decide On Management Information Systems OR Computer Information Systems
  2/5
 • Top 5 Jobs For Information Systems Majors, Average Salary, and Which Works Best for You!
  3/5
 • Computer Science vs Information Systems - which degree is right for you? W/ @Tech With Lucy
  4/5
 • MIS Career Paths Part 1
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
70 /100
Απάντησαν 634 φοιτητές Συστήματα πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Συστήματα πληροφοριών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25932 £23265 £26977
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20739 - £31466 £17115 - £30780 £19729 - £35862

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23385 £25155 £28798
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20230 - £26778 £18315 - £33456 £20935 - £39201

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Συστήματα πληροφοριών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Συστήματα πληροφοριών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Συστήματα πληροφοριών

 • Τοπική και κεντρική κυβέρνηση
 • Δευτεροβάθμια, περαιτέρω και τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Το ΕΣΥ
 • Κοινότητες
 • Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Εταιρείες συμβούλων πληροφορικής
 • Οίκοι λογισμικού
 • Παροχείς υπηρεσιών πληροφορικής
 • Εταιρείες τηλεπικοινωνιών

Εξειδικεύσεις εντός: Συστήματα πληροφοριών

 • Web Development
 • Προγραμματισμός λογισμικού
 • Διαχείριση Δικτύων και Συστημάτων Υπολογιστών
 • Μηχανική Δικτύων
 • Ανάλυση Συστημάτων Υπολογιστών
 • Αρχιτεκτονική Δικτύων
 • Επιστήμη της Πληροφορίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Συστήματα πληροφοριών που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Συστήματα πληροφοριών (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Συστήματα πληροφοριών από Brunel University

55% Επαγγελματίες πληροφορικής
20% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Συστήματα πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Συστήματα πληροφοριών

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Συστήματα πληροφοριών.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Συστήματα πληροφοριών:
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Doctor of Engineering - EngD
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Foundation Degree in Science - FdSc

Το πρόγραμμα σπουδών: Λογιστική και Οικονομικά Συστήματα Πληροφοριών στο University of Greenwich έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 92 στα 100. Συμμετείχαν 8 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Συστήματα πληροφοριών ήταν £25932 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23265 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £269775 χρόνια μετά την αποφοίτηση.