Διαχείριση δεδομένων Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Data management)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Keele 89% 4% 7% £14000 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 7% £17000 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 80% 0% 5% £16000 108 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 7% £17000 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 61% 7% 12% £13000 106 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 0% 2% £17215 189 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 82% 0% 2% £25500 189 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 76% 5% 3% £19300 140 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 77% 0% 1% £22430 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 0% 1% £16850 173 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 0% 1% £16850 173 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 7% 8% £14000 111 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 7% 8% £14000 111 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 8% 13% £13200 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 68% 0% 2% £19792 £20584 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 7% 8% £14000 111 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 68% 0% 2% £19792 £20584 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 72% 3% 10% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 3% 10% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 3% 10% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 72% 3% 10% £150000 £15450 109 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 69% 4% 7% £17000 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 5% 7% £17000 104 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 74% 0% 20% £13842 107 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 5% 5% £6300 169 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 95% 5% 5% £8800 169 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 82% 0% 2% £5460 152 London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 82% 0% 2% £15900 152 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 83% 0% 7% £15850 104 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 83% 0% 7% £28000 104 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 83% 0% 7% £26900 104 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 83% 0% 7% £26500 104 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 68% 11% 9% £20810 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 68% 11% 9% £25050 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 68% 11% 9% £8190 127 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 68% 11% 9% £30360 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 68% 11% 9% £23520 127 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 68% 11% 9% £30960 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 68% 11% 9% £26900 127 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 68% 11% 9% £14500 127 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 82% 0% 2% £23520 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 82% 0% 2% £13950 152 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 82% 0% 2% £20350 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 82% 0% 2% £14750 152 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 0% 2% £18460 152 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 82% 0% 2% £25050 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 0% 2% £16400 152 Norwich Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 82% 0% 2% £27500 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 82% 0% 2% £9925 152 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Chichester 82% 0% 2% £14900 £15300 152 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 82% 0% 2% £20885 152 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 82% 0% 2% £16380 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 82% 0% 2% £19100 152 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 82% 0% 2% £11000 152 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 0% 2% £26200 152 Egham Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 82% 0% 2% £14500 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 0% 2% £18800 152 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 82% 0% 2% £20500 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 0% 2% £26200 152 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 82% 0% 2% £14750 152 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 82% 0% 2% £14750 152 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 82% 0% 2% £20350 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 82% 0% 2% £26900 152 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 2% £22500 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 0% 5% £14000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 68% 11% 9% £16850 127 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 68% 11% 9% £18800 127 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 68% 11% 9% £13500 127 London Oncampus μερική απασχόληση
Southampton Solent University 68% 11% 9% £14300 127 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 68% 11% 9% £26900 127 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 68% 11% 9% £15000 127 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 68% 11% 9% £14300 127 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
Wrexham Glyndwr University 68% 11% 9% £12500 127 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 68% 11% 9% £18800 127 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 68% 11% 9% £18800 127 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 68% 11% 9% £15000 127 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia 82% 5% 15% £20200 £22800 138 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 0% 5% £17000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 0% 5% £5460 115 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 73% 0% 5% £24600 115 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 66% 6% 16% £14400 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 88% 0% 1% £23300 180 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 70% 5% 1% £13000 121 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 7% £16300 110 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 58% 10% 5% £13100 111 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 5% 11% £14250 95 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 85% 0% 1% £25800 175 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 81% 11% 13% £12250 142 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 92% 0% 0% £15384 £18072 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 35% 6% 16% £16500 109 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 35% 6% 16% £13100 109 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 67% 5% 12% £18300 102 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 71% 0% 15% £17000 102 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 75% 10% 2% £14170 116 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 66% 6% 16% £14400 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 0% 5% £17000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 68% 0% 2% £19792 £20584 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 9% £17000 112 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 86% 0% 5% £17000 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 5% 11% £14250 95 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 60% 0% 8% £17700 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 62% 5% 3% £24700 180 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 100% 5% 20% £3894 54 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 100% 5% 20% £3894 54 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 62% 5% 3% £24700 180 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling - - - - - Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University - - - - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 4% 7% - 113 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 82% 0% 2% - 189 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 75% - 10% - 151 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 75% - 10% - 151 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 9% - 131 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 9% - 131 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% - 10% £16850 135 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 87% - 10% £29000 135 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 87% - 10% - 135 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 87% - 10% £26900 135 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% - 10% - 135 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 87% - 10% £22850 135 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 87% - 10% - 135 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 8% 13% - 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 8% 13% - 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - 15% £14560 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 62% - 10% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
New College of the Humanities 84% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 0% £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 73% - 10% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% - 10% £27500 140 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 73% - 10% - 140 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 73% - 10% - 140 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% - 10% £17700 140 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 51% 10% 15% - 99 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 51% 10% 15% - 99 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 80% 3% 2% - 192 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 73% - 15% - 106 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - 0% £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 83% - 5% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 95% 5% 5% - 169 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 95% 5% 5% - 169 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 82% 0% 2% - 152 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% 0% 2% - 152 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 82% 0% 2% - 152 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 82% 0% 2% - 152 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 82% 0% 2% - 152 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 0% 2% - 152 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 82% 0% 2% - 152 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 82% 0% 2% - 152 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 83% 0% 7% - 104 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 0% 7% - 104 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 83% 0% 7% - 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 2% - 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 2% - 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 0% 2% - 152 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 0% 2% - 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 68% 11% 9% - 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 68% 11% 9% - 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 68% 11% 9% - 127 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 68% 11% 9% - 127 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 68% 11% 9% - 127 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 68% 11% 9% - 127 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 68% 11% 9% - 127 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 68% 11% 9% - 127 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 68% 11% 9% - 127 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 2% - 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 0% 2% - 152 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 82% 0% 2% - 152 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 2% - 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 82% 0% 2% - 152 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 82% 0% 2% - 152 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 82% 0% 2% - 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 82% 0% 2% - 152 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 0% 2% - 152 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 2% - 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 82% 0% 2% - 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 2% - 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 82% 0% 2% - 152 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 82% 0% 2% - 152 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 82% 0% 2% - 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 82% 0% 2% - 152 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 82% 0% 2% - 152 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Bath 82% 0% 2% - 152 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 0% 2% - 152 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 82% 0% 2% - 152 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 82% 0% 2% - 152 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 82% 0% 2% - 152 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% 0% 2% - 152 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 82% 0% 2% - 152 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 82% 0% 2% - 152 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 82% 0% 2% - 152 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 82% 0% 2% - 152 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 65% 0% 10% - 131 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 65% 0% 10% - 131 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 82% 0% 2% - 189 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 68% 11% 9% - 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 68% 11% 9% - 127 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 68% 11% 9% - 127 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 68% 11% 9% - 127 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 68% 11% 9% - 127 Ipswich Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 68% 11% 9% - 127 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 68% 11% 9% - 127 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 68% 11% 9% - 127 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 73% 0% 5% - 115 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 73% 0% 5% - 115 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 73% 0% 5% - 115 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 66% 6% 16% - 112 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 83% 0% 7% - 104 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 88% 0% 1% - 180 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 58% 10% 5% - 111 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 64% 4% 5% - 136 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 64% 4% 5% - 136 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 80% 10% 16% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 3% 10% - 118 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 81% 5% 15% - 119 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 9% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 81% 5% 15% - 119 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 3% 10% - 118 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 73% - 15% - 102 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 9% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 100% 0% 0% - 166 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% - 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 76% 5% 10% - 110 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 9% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 72% 10% 3% - 109 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 62% 5% 3% - 180 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
42 Διαχείριση δεδομένων Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • MSc Digital Business, Data Analysis and Management: a student’s experience
  1/1

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
92 /100
Απάντησαν 634 φοιτητές Διαχείριση δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Διαχείριση δεδομένων (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25932 £23265 £26977
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20739 - £31466 £17115 - £30780 £19729 - £35862

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23385 £25155 £28798
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20230 - £26778 £18315 - £33456 £20935 - £39201

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Διαχείριση δεδομένων

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Διαχείριση δεδομένων που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Διαχείριση δεδομένων

 • Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί/εταιρείες

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Διαχείριση δεδομένων που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Διαχείριση δεδομένων (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Διαχείριση δεδομένων από Brunel University

55% Επαγγελματίες πληροφορικής
20% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Διαχείριση δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Διαχείριση δεδομένων

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Διαχείριση δεδομένων.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Διαχείριση δεδομένων:
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master in Science (Honours) - MSci (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Research - MRes
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Mathematics - MMath (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc
 • Master of Mathematics - MMath
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Law - LLB
 • Postgraduate Diploma (Initial Qualification) - PgDip
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Dental Surgery - MDS
 • Doctor of Philosophy - DPhil

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Διαχείριση δεδομένων ήταν £25932 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23265 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £269775 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Αγγλικά με Επιστήμη Δεδομένων στο New College of the Humanities έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.