Ιστορία της Επιστήμης Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (History of science)

 • Intro to History of Science: Crash Course History of Science #1
  1/2
 • The history of science is the history of people having ideas
  2/2

Συχνές ερωτήσεις

Η ιστορία της επιστήμης είναι η διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης των επιστημών στο οικονομικό και πολιτιστικό τους πλαίσιο. Περιλαμβάνει την επιρροή μη επιστημονικών παραγόντων και τον αντίκτυπο της επιστήμης στην κοινωνία.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ιστορία της Επιστήμης:
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts - MA
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD