Κλασικές Σπουδές Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Classical studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 89% 4% 2% £70480 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 2% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 2% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 172 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 3% 2% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 169 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 5% 0% £19300 111 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 5% 4% £20000 164 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 5% 0% £19300 111 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 5% 4% £20000 164 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 0% 10% £19500 110 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 5% 0% £19300 111 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 5% 0% £19300 111 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 10% 5% £23100 160 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 3% 0% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 10% 20% £23100 164 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 1% 2% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 0% 5% £19500 112 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 1% 4% £20000 172 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 81% 5% 0% £19300 124 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 1% 2% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 78% 4% 0% £20100 149 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 89% 5% 6% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 5% 6% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 5% 0% £19300 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 10% 4% £23100 171 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 0% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 10% 6% £19300 119 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 10% 3% £23100 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 4% £20000 145 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 4% £20000 145 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 2% £23100 166 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 0% 2% £20000 154 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 10% 6% £19300 119 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 5% 5% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 5% 5% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 5% 5% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 5% 5% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 2% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 89% 0% 2% £19500 193 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 2% 3% £70480 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 4% 0% £23100 187 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 2% 3% £70480 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 89% 2% 3% £16450 180 Reading Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 100% 0% 0% £16550 198 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £70480 132 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 10% 10% £23100 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 5% 2% £79290 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 10% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 88% 2% 5% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 10% 0% £23100 177 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 73% 10% 0% £24000 177 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 73% 10% 0% £5550 177 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 78% 5% 0% £19300 117 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 90% 0% 10% £19500 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 5% 10% £20100 156 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 69% 5% 0% £20100 175 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 0% 0% £19500 100 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 0% 0% £20000 165 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 88% 0% 5% £13145 103 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 0% 0% £14560 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 0% 10% £19500 100 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 0% £23300 215 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 88% 0% 5% £13145 103 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 0% 5% £20000 156 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 0% 5% £20000 154 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 0% 0% £19500 100 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 0% £23300 215 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 85% 5% 0% £19300 119 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 0% 10% £19500 110 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 90% 2% 4% £14700 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 0% 5% - 163 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 85% 0% 4% - 154 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 0% - 219 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 83% 2% 5% - 135 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 78% 4% 0% - 149 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 92% 3% 5% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 92% 0% 5% - 160 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 0% 5% - 186 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 5% 5% - 173 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 5% 5% - 173 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 5% 5% - 173 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 5% 5% - 173 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 89% 0% 2% - 193 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 89% 2% 3% - 180 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 89% 2% 3% - 180 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 89% 2% 3% - 180 Exeter Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 89% 2% 3% - 180 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 89% 2% 3% - 180 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 89% 2% 3% - 180 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 89% 2% 3% - 180 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 5% 5% - 172 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 5% 5% - 172 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 0% 0% - 184 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 10% 0% - 148 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 10% 0% - 148 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 73% 10% 0% - 177 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 73% 10% 0% - 177 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 73% 10% 0% - 177 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 85% 5% 0% - 119 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 92% 0% 0% - 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 82% 5% 10% - 156 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 78% 5% 5% - 149 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 64% 0% 5% - 139 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 0% - 197 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 83% 5% 0% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 93% 0% 15% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 97% 5% 5% - 153 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 97% 5% 5% - 153 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 92% 0% 0% - 165 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 0% 0% - 175 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 70% 5% 20% - 146 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 0% 0% - 175 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 78% 5% 5% - 137 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 94% 0% 5% - 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 10% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 71% 0% 10% - 165 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 71% 0% 10% - 165 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 100% 2% 10% - 100 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 93% 0% 15% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 84% 0% 5% - 190 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 10% - 143 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 100% 2% 10% - 100 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 3% 5% - 139 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 78% 5% 5% - 149 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 95% 5% 5% - 115 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 90% 5% 0% - 120 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 88% 0% 0% - 183 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 0% 0% - 183 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 0% 0% - 183 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
7 Online Κλασικές Σπουδές Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
11 Κλασικές Σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • WHAT YOU CAN DO WITH A DEGREE IN CLASSICS | JOBS FOR CLASSICISTS | CLASSICS-RELATED CAREERS
  1/4
 • What can you do with a degree in Classics?
  2/4
 • a week in my life: Classics student at Cambridge University: getting out of a rut (week 5)
  3/4
 • Second Semester Uni TBR // English + Classical Studies Major
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
87 /100
Απάντησαν 7536 φοιτητές Κλασικές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Κλασικές Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22091 £22500 £27000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19061 - £27364 £17500 - £28500 £21000 - £36000

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21784 £23259 £29512
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20017 - £26377 £18438 - £29252 £23029 - £39211

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Κλασικές Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Κλασικές Σπουδές που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Κλασικές Σπουδές

 • Κέντρα Τέχνης και Θέατρα
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Η κυβέρνηση
 • Οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς
 • νομικές εταιρείες
 • Βιβλιοθήκες
 • Μουσεία
 • Η αστυνομία
 • Εκδοτικοί οίκοι
 • Οργανισμοί έρευνας και πληροφόρησης
 • Πανεπιστήμια.

Εξειδικεύσεις εντός: Κλασικές Σπουδές

 • Κλασική Αρχαιολογία
 • Αρχαία Ιστορία
 • Πράσινες Γλώσσες
 • Λατινικές Γλώσσες
 • Λογοτεχνία
 • Μουσειακές Σπουδές
 • Διαχείριση αρχείων και αρχείων

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Κλασικές Σπουδές που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Κλασικές Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Κλασικές Σπουδές από King's College London

15% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
5% Επαγγελματίες έρευνας και ανάπτυξης (RandD) και άλλοι επαγγελματίες έρευνας
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την παιδική φροντίδα

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Κλασικές Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Κλασικές Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Κλασικές Σπουδές:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Arts - MA
 • Master of Research - MRes
 • Master of Research - MA (Res)
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science - MSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Κλασικές Σπουδές ήταν £22091 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22500 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £270005 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Κλασικές σπουδές στο University of St Andrews έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 13 ερωτηθέντες.