Αρχαία Ιστορία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Ancient history)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 85% 0% 2% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 5% 12% £18500 104 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 2% 3% £70480 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 2% 3% £19300 118 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 0% 0% £20000 123 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 2% 3% £19300 118 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 0% 9% £17950 112 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 0% 9% £18500 112 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 76% 5% 20% £13500 112 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 20% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 5% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 10% 10% £23100 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 2% 3% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 4% 10% £23100 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 1% 1% £19500 115 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 76% 5% 16% £14560 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 93% 5% 10% £23100 145 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 100% 20% 5% £23100 149 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 2% 3% £19300 132 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 76% 5% 16% £14560 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 98 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 73% 1% 0% £21000 147 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 1% 1% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 0% 0% £21000 110 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 2% 4% £19300 149 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 0% 0% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 0% 0% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 82% 1% 3% £19200 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 1% 1% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 2% 4% £19300 149 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 83% 1% 2% £31200 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 1% 1% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 10% 15% £23100 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 81% 10% 15% £8190 179 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales 80% 0% 5% £13500 98 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 91% 0% 10% £23250 193 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 79% 0% 0% £20000 128 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 64% 10% 0% £19500 159 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 10% 3% £23100 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 10% 3% £23100 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £79290 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 85% 2% 3% £15000 182 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 85% 2% 3% £17600 182 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 2% 3% £16450 182 Reading Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 85% 2% 3% £16650 182 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 0% 0% £18500 105 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 69% 10% 0% £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 66% 0% 5% £19200 136 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 77% 5% 15% £19500 130 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 80% 2% 4% £19300 134 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 73% 5% 5% £20000 130 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 80% 2% 4% £19300 141 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 1% 2% £23300 177 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 67% 0% 5% £20000 172 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 91% 0% 10% £23250 170 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 80% 2% 4% £19300 141 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 1% 5% £19500 128 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 92% 0% 5% £20000 138 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 5% 0% £19700 103 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 69% 10% 0% £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 48% 0% 5% £20100 153 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 80% 2% 4% £19300 134 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 0% 0% £18500 105 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 3% 10% £18500 109 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 0% 0% £18500 105 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 1% 0% £19200 115 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 3% 10% - 147 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 2% 5% - 149 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 3% 2% - 183 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 0% 0% - 174 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 0% 15% - 135 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 79% 0% 15% - 135 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 0% 5% - 197 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 0% 5% - 197 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - 25% - - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 77% 4% 5% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 3% 3% - 129 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 1% 4% - 148 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 75% 2% 5% - 119 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 0% 10% - 178 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 82% 2% 5% - 131 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 2% 4% - 149 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 78% 20% 10% - 118 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 70% 1% 4% - 141 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 70% 5% 0% - 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 88% 1% 1% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 88% 1% 1% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 3% 3% - 155 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 79% 3% 3% - 155 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 0% 5% - 90 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 79% 5% 10% - 145 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 69% 10% 0% - 106 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 0% 5% - 90 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 78% 5% 0% - 149 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 81% 3% 5% - 145 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 10% 0% - 159 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 64% 10% 0% - 159 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 85% 2% 3% - 182 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 85% 2% 3% - 182 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 85% 2% 3% - 182 Exeter Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 85% 2% 3% - 182 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 85% 2% 3% - 182 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 85% 2% 3% - 182 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 85% 2% 3% - 182 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 85% 2% 3% - 182 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 2% 3% - 182 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 2% 3% - 182 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 46% 0% 10% - 133 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 76% 1% 4% - 132 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 3% 10% - 138 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 78% 3% 0% - 125 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 88% 4% 6% - 121 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 80% 0% 5% - 127 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 3% 3% - 162 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 3% 3% - 162 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 5% 0% - 103 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 3% 10% - 109 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 3% 5% - 144 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 73% 5% 5% - 130 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 4% 5% - 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 87% 8% 6% - 108 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 70% 0% 5% - 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 5% 0% - 103 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
3 Online Αρχαία Ιστορία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
6 Αρχαία Ιστορία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • What are Careers for History Majors?
  1/5
 • My experience as an undergraduate Classics and Ancient History student at Birmingham
  2/5
 • Ancient History BA: What’s the best part of the course?
  3/5
 • A Day in the Life of an Ancient History & Archaeology Student at Newcastle University, Sarah
  4/5
 • Why Study Ancient History?
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
74 /100
Απάντησαν 71338 φοιτητές Αρχαία Ιστορία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Αρχαία Ιστορία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22063 £21803 £26099
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18563 - £26166 £16642 - £27566 £19512 - £33700

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22203 £23003 £27935
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18774 - £26366 £18230 - £28484 £21773 - £35849

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Αρχαία Ιστορία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Αρχαία Ιστορία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Αρχαία Ιστορία

 • Λογιστικά γραφεία
 • Αρχεία και Γραφεία Αρχειοθέτησης
 • Τράπεζες
 • Κοινότητες
 • Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Διεθνείς Οργανισμοί Ανάπτυξης
 • Δικηγορικά γραφεία
 • Συμβουλευτικές εταιρείες διαχείρισης
 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Λιανοπωλητές
 • Σχολεία
 • Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Αρχαία Ιστορία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Αρχαία Ιστορία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Αρχαία Ιστορία από Anglia Ruskin University

20% Διοικητικά επαγγέλματα
20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
20% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
10% Επαγγέλματα πωλήσεων

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Αρχαία Ιστορία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Αρχαία Ιστορία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Αρχαία Ιστορία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Αρχαία Ιστορία:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - DPhil

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Αρχαία Ιστορία ήταν £22063 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21803 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £260995 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Αρχαιολογία και αρχαίοι πολιτισμοί στο Durham University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.