Ιστορία της Τέχνης Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (History of art)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 86% 0% 5% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 86% 0% 5% £8190 190 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 86% 4% 2% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 4% 4% £23100 166 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £70480 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 2% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £70480 169 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 2% 15% £16050 91 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% 1% 5% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 94% 0% 0% £22500 142 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 2% 15% £16850 91 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% 1% 5% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 166 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 0% £23300 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 0% 15% £16850 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 0% 15% £16050 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% £16850 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 10% 8% £19300 104 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 0% £23100 157 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 3% 0% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 1% 2% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 94% 2% 6% £22500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 95% 1% 4% £20000 139 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 1% 2% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 87% 1% 0% £19600 145 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 94% 2% 6% £22500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 91% 0% 5% £14600 109 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 85% 0% 12% £14600 107 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 0% 5% £20000 170 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 0% 5% £20000 170 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 0% 5% £20000 170 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 4% £23100 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 68% 0% 0% £70480 172 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 75% 1% 6% £17100 £18000 130 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 2% 15% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 5% 6% £16850 113 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 5% 6% £16050 113 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 5% £70480 175 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 87% 10% 20% £13842 97 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 56% 5% 10% £23100 157 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 2% 0% £23100 170 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 64% 2% 0% £18240 170 York Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 64% 2% 0% £18240 170 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 64% 2% 0% £10460 £11700 170 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 64% 2% 0% £10920 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 80% 0% 15% £14300 126 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 83% 5% 20% £9250 176 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 80% 0% 15% £14300 126 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 80% 0% 15% £14300 126 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 0% 3% £20100 154 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool John Moores University 86% 2% 10% £11000 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 1% 4% £20100 151 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 5% 0% £20100 153 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 82% 5% 5% £20100 156 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 55% 0% 10% £19500 134 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 0% 0% £14560 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 86% 2% 10% £16100 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 1% 4% £20100 151 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 5% 5% £20100 156 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 5% 9% £16850 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 0% 2% £20000 166 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 5% £23300 155 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 93% 0% 5% £16850 183 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 93% 0% 5% £16850 183 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 52% 10% 0% £17100 £18000 137 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 95% 0% 5% £21000 118 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 95% 0% 5% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 52% 10% 0% £17100 £18000 137 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 52% 10% 0% £16850 137 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 170 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 5% £23300 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 78% 5% 10% £12407 150 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 5% 10% £8190 150 London Oncampus μερική απασχόληση
University of St Andrews 100% 0% 0% £16550 172 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 68% 0% 5% £79290 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 2% 10% £23100 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 175 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 0% 5% £70480 172 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 73% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 59% 0% 10% £70480 £81600 161 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 4% 0% £23100 166 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 2% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 73% 0% 5% £79290 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 175 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 5% 2% £16850 184 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 5% 2% £16850 184 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 5% 2% £16850 184 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 5% 2% £17300 184 York Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 80% 5% 2% £18240 184 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 80% 5% 2% £16380 184 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 80% 5% 2% £21600 184 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 5% 2% £18240 184 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 91% 5% 0% £14600 109 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 85% 2% 5% £19600 153 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 10% £23300 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 90% 2% 4% £14700 110 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% £16050 102 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Courtauld Institute of Art, University of London 75% 0% 5% £19500 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 85% 5% 2% £19600 152 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 5% 5% £14300 122 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 71% 1% 5% £20000 149 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 91% 0% 5% £14600 120 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 57% 0% 5% £16850 150 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 10% £23300 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 5% 5% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 2% 10% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 88% 2% 15% £14300 117 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 52% 10% 10% £17100 £18000 128 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 71% 1% 5% £20000 149 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 1% 4% £20000 175 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 10% £23300 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 3% 4% £17100 £18000 122 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% £16850 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 95% 1% 0% £20000 135 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 85% 5% 2% £19600 152 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 91% 0% 3% £14600 114 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 5% 5% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 100% 0% 0% £22500 153 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% £16850 102 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 52% 10% 10% £17100 £18000 128 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 10% £23300 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 10% £14560 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 1% £23300 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 78% 0% 0% £23300 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 95% 0% 5% £20000 139 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 52% 10% 15% £17100 £18000 125 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 0% 0% £14560 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 10% £14560 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 5% 5% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 85% 5% 2% £19600 152 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 2% 10% £16050 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 2% 10% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 1% 4% £20000 175 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 1% 4% £16050 175 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% £16850 102 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 71% 1% 5% £20000 149 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 5% 5% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham - - 0% £40464 - Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham - - 0% £40464 - Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 73% - 10% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 0% 10% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 87% - 10% - 135 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 87% - 10% - 135 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 5% 5% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 93% 0% 0% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 83% 2% 15% - 91 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% £16850 80 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 93% 0% 0% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex - - 5% - 80 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 100% 7% 0% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% - 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 84% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 84% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 0% 15% - 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 0% 5% - 144 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 72% 2% 0% - 157 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 0% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 3% 3% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 85% 3% 2% - 148 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 0% 6% - 154 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 0% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 100% - 0% £70480 140 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 2% 15% - 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 73% - 0% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 73% - 0% - 140 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 64% 2% 0% - 170 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 64% 2% 0% - 170 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 57% - 5% - 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 65% 0% 0% - 200 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% 3% 0% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 10% 7% - 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 93% 0% 0% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 94% 10% 7% - 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 10% 15% - 155 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 66% 10% 6% - 121 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% - 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% - 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 85% 0% 10% - 150 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 2% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 0% 5% - 191 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 0% 10% - 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 10% - 152 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 5% 5% - 170 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 5% 5% - 170 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 5% 10% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 5% 10% - 150 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 62% 5% 1% - 156 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 62% 5% 1% - 156 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 62% 5% 1% - 156 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 73% 0% 5% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 59% 0% 10% - 161 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 59% 0% 10% - 161 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 80% 5% 2% - 184 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 80% 5% 2% - 184 Buckingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 80% 5% 2% - 184 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 80% 5% 2% - 184 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 80% 5% 2% - 184 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 80% 5% 2% - 184 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 80% 5% 2% - 184 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 80% 5% 2% - 184 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 5% 2% - 184 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Buckingham 80% 5% 2% - 184 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 97% 0% 5% - 162 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 2% 10% - 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 73% - 5% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% 0% 0% - 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 71% 0% 0% - 159 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 3% 3% - 159 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 55% 0% 5% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 5% 10% - 160 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% - 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 86% 0% 10% - 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 93% 0% 10% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Cambridge - 3% 0% - 192 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 15% £18500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 57% 0% 5% - 150 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 85% 1% 4% - 149 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 0% 10% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College - - 0% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 0% 11% - 149 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College - - 0% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 78% 5% 10% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 15% 10% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 100% 7% 0% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London - - 35% £14750 - Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 4% 5% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 80% 0% 0% - 159 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 73% - 5% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 100% 1% 0% - 115 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% - 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 73% - 10% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 0% 15% - 164 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% - 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 0% 0% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 5% 5% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 5% 9% - 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 5% 5% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 72% 0% 5% - 161 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 0% 5% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 15% £18500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 97% 0% 5% - 162 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 97% 0% 5% - 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham - - 5% £40464 - Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts - - 5% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 5% 10% - 156 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% - 102 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 10% 7% - 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 94% 10% 7% - 152 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 94% 10% 7% - 152 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 5% 9% - 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London - - 35% £14750 - Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 5% 5% - 163 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% - 102 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 0% 10% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 52% 10% 10% - 128 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 0% 11% - 149 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 78% 0% 11% - 149 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
5 Online Ιστορία της Τέχνης Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
59 Ιστορία της Τέχνης Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • CAN YOU GET A JOB AS AN ART HISTORY MAJOR?!? | State of the Job Market, Transferable Skills, Etc
  1/5
 • What can I do with a History of Art degree?
  2/5
 • WHAT ITS LIKE STUDYING ART HISTORY AS AN UNDERGRADUATE: What It Is, What You Study, Classes, Etc.
  3/5
 • 61 Questions with History of Art student Jess
  4/5
 • Write an Essay w Me!│second year art history student
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
76 /100
Απάντησαν 4522 φοιτητές Ιστορία της Τέχνης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ιστορία της Τέχνης (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21569 £22122 £25840
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18207 - £26121 £16426 - £26966 £20320 - £33160

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21583 £24004 £29056
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19667 - £24500 £19409 - £28450 £23976 - £37073

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ιστορία της Τέχνης

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Ιστορία της Τέχνης που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ιστορία της Τέχνης

 • Μουσεία
 • Πινακοθήκες
 • Εκπαιδευτικός τομέας
 • Τομέας Διαχείρισης Εκδηλώσεων
 • Εταιρείες μάρκετινγκ
 • Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων

Εξειδικεύσεις εντός: Ιστορία της Τέχνης

 • Μουσείο και Πινακοθήκη
 • Curation
 • Επιστήμη της Διατήρησης

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Ιστορία της Τέχνης που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ιστορία της Τέχνης (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ιστορία της Τέχνης από Oxford Brookes University

20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
20% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
15% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Ιστορία της Τέχνης στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ιστορία της Τέχνης

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ιστορία της Τέχνης.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ιστορία της Τέχνης:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Arts (Honours) - MArts (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Bachelor of Law - LLB
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - DPhil

Το πρόγραμμα σπουδών: Ιστορία της Τέχνης (με έτος επαγγελματικής πρακτικής άσκησης) στο University of Sussex έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 12 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ιστορία της Τέχνης ήταν £21569 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22122 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £258405 χρόνια μετά την αποφοίτηση.