Σχεδιασμός προϊόντων Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Product design)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Aston University 50% 0% 0% £20200 113 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 50% 0% 0% £26500 113 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 50% 0% 0% £18150 113 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 50% 0% 0% £18000 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 50% 0% 0% £8470 113 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Glasgow School of Art 50% 0% 0% £19980 113 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 65% 0% 2% £26500 158 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 93% 0% 0% £25700 166 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 65% 0% 0% £26500 160 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 93% 0% 0% £25700 166 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 92% 1% 6% £22400 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 59% 5% 5% £16500 107 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 59% 5% 5% £1805 107 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 59% 5% 5% £16000 107 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 66% 5% 0% £25700 128 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 69% 3% 34% £19855 117 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 55% 5% 10% £22500 117 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 65% 0% 11% £14250 98 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 50% 0% 10% £18300 101 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 78% 5% 0% £20750 154 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 59% 0% 10% £13842 119 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 27% 5% 30% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 59% 0% 10% £13842 119 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 73% 0% 0% £16100 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 40% 0% 0% £20200 134 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 0% 5% £19500 179 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 1% 5% £14415 118 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 5% 15% £13500 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 55% 0% 0% £26500 169 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 85% 2% 3% £20750 153 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 71% 0% 0% £95800 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 65% 0% 0% £26500 148 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 71% 10% 5% £14000 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 75% 1% 15% £21400 147 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 95% 0% 4% £18960 162 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 81% 0% 4% £15360 126 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 93% 0% 0% £16425 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 50% 2% 20% £14045 105 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 1% 5% £14415 118 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 84% 5% 0% £24650 154 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 100% 3% 0% £10500 102 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 76% 7% 0% £16500 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 54% 5% 10% £16500 127 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 95% 5% 10% £13000 99 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 91% 0% 5% £15900 104 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 69% 3% 34% £19855 121 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 81% 0% 5% £14000 128 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 62% 0% 5% £13842 151 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 50% 2% 20% £14045 105 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 3% 5% £13000 108 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 65% 0% 11% £14250 98 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 41% 10% 10% £12750 102 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 81% 0% 5% £14000 128 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 3% 5% £13000 108 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 59% 5% 8% £16500 107 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 91% 5% 5% £14000 150 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - £25050 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 50% 0% 0% - 113 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 50% 0% 0% - 113 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales 50% 0% 0% - 113 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 89% 2% 0% - 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 89% 2% 0% - 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 59% 5% 5% - 107 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 59% 5% 5% - 107 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University for the Creative Arts 59% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 59% 5% 5% - 107 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Istituto Marangoni 59% 5% 5% - 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon 59% 5% 5% - 107 Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 59% 5% 5% - 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 59% 5% 5% - 107 Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 59% 5% 5% - 107 Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 59% 5% 5% - 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 59% 5% 5% - 107 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 59% 5% 5% - 107 Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - 20% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College - - 20% £13000 - Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 56% - 30% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 1% 11% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 5% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 66% 5% 0% - 128 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 65% 0% 5% - 115 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 82% 0% 10% - 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 5% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 1% 11% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 66% - 0% £12500 113 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 5% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 5% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 66% - 0% £12500 113 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 94% - 5% £22400 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 66% - 0% £12500 113 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 40% 0% 5% - 188 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 5% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 5% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 100% 4% 7% - 126 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 100% 4% 7% - 126 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 89% 2% 0% - 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 83% 5% 2% - 164 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 73% 0% 25% - 54 Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University - - - £14500 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 5% 11% - 98 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 5% 11% - 98 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 5% 11% - 98 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 68% 0% 5% - 125 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 90% 4% 7% - 114 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 90% 4% 7% - 114 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 69% 0% 0% - 123 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 56% 5% 0% - 117 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13500 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 88% 0% 10% - 122 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 73% 0% 0% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 58% - 5% - 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 1% 11% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% - 3% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 1% 11% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% - 18% £17900 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% - 18% £17900 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 74% 5% 5% - 118 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 64% 2% 0% - 95 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 69% 0% 8% - 120 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 71% - 5% £14000 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 1% 11% - 173 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 79% 5% 10% - 108 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 59% - 0% £30400 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 77% 4% 0% - 179 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 1% 5% - 118 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 5% £3625 107 London Oncampus μερική απασχόληση
Wrexham Glyndwr University 88% 0% 10% - 122 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 75% 0% 0% - 128 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
20 Σχεδιασμός προϊόντων Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Product Design vs Industrial Design. Whats the Difference?
  1/5
 • Product Design - How to Get Started!
  2/5
 • INDUSTRIAL DESIGN CAREERS - What you can do & How I can Help
  3/5
 • Product Designer Career Path | What You Should Know First!
  4/5
 • What I wish I knew before starting my UX Designer Career (Product Design in 2019) | UX Designer Tips
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
78 /100
Απάντησαν 55699 φοιτητές Σχεδιασμός προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Σχεδιασμός προϊόντων (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20069 £19085 £22483
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18040 - £23109 £14127 - £23631 £16588 - £28471

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19868 £19940 £23703
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17609 - £22606 £15062 - £24399 £17630 - £29513

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Σχεδιασμός προϊόντων

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Σχεδιασμός προϊόντων που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Σχεδιασμός προϊόντων

 • Βιομηχανικοί και εγχώριοι κατασκευαστές προϊόντων
 • Κατασκευαστές αυτοκινήτων
 • Σχεδιαστές σημείων πώλησης
 • Λιανοπωλητές

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Σχεδιασμός προϊόντων που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Σχεδιασμός προϊόντων (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Σχεδιασμός προϊόντων από Anglia Ruskin University

30% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
20% Επαγγέλματα πωλήσεων
20% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα σχεδιασμού

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Σχεδιασμός προϊόντων

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Σχεδιασμός προϊόντων.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Σχεδιασμός προϊόντων:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Engineering - MEng
 • Master of Design - MDes
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Bachelor of Design (Honours) - BDes (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science (Engineering) - MSc (Eng)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree - FD
 • Bachelor of Engineering - BEng

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Σχεδιασμός προϊόντων ήταν £20069 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19085 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £224835 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Σχεδιασμός προϊόντων στο Leeds Beckett University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 13 ερωτηθέντες.