Αεροναυπηγική Μηχανική Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Aeronautical engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Southampton 75% 2% 8% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 8% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 72% 5% 45% £13620 118 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 8% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 8% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 8% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 8% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £19500 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 85% 0% 3% £24700 187 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 82% 0% 0% £94590 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 78% 0% 5% £25050 178 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 71% 3% 12% £16100 116 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 70% 5% 11% £13000 128 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 53% 0% 5% £13842 135 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 87% 5% 0% £24450 £25670 156 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 4% £22760 178 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 78% 5% 6% £28500 204 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 81% 0% 2% £21400 166 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 0% 2% £24700 186 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 87% 15% 15% £20650 133 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 71% 3% 12% £14750 116 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 87% 5% 0% £24450 £25670 156 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 70% 5% 11% £13000 128 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 87% 15% 15% £20650 133 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 86% 5% 5% £25700 158 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 91% 4% 0% £24450 £25670 181 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 4% £19500 178 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 91% 2% 8% £22760 174 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 8% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 63% 0% 10% £19855 128 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 58% 10% 0% £19770 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 5% £22760 177 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 2% 8% £22760 183 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 82% 5% 0% £94590 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 58% 10% 0% £19770 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 15% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 64% 0% 0% £22760 177 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 80% 0% 1% £35100 201 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 64% 0% 0% £22760 177 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 15% £22760 192 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 60% 0% 10% £14000 116 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 8% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 5% £19500 177 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 72% 5% 5% £12600 105 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 53% 0% 10% £13842 91 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 82% 0% 0% £84080 £95800 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 71% 5% 7% £20650 135 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 91% 4% 10% £24450 £25670 151 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 84% 0% 2% £20750 158 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 3% 0% £26500 141 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 53% 0% 10% £13842 91 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College 53% 0% 10% £15400 91 Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 60% 0% 10% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 70% 10% 15% £13000 121 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 72% 0% 5% £12600 94 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 71% 5% 7% £20050 135 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 72% 5% 5% £12600 105 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 60% 0% 10% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £21420 - London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 72% 5% 5% - 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 81% 15% 10% - 108 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - 20% 0% - 71 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - 20% 0% - 71 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 78% 0% 5% - 178 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 87% 5% 0% - 156 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 87% 5% 0% - 156 Wrexham Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 87% 5% 0% - 156 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 71% 3% 12% - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 91% 10% 5% - 188 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 70% 5% 11% - 128 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 70% 5% 11% - 128 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 61% 0% 18% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 5% 0% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 78% 0% 5% - 178 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 76% 3% 0% - 146 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 90% 10% 0% - 120 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% - 15% - 127 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 62% 0% 3% - 140 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 62% 10% 9% - 99 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% - 14% - 134 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 64% 8% 0% - 123 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 75% 0% 0% - 178 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 100% 9% 14% - 123 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 75% 0% 0% - 182 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 62% 10% 9% - 99 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 53% 0% 9% - 117 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 64% 8% 0% - 123 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 62% 0% 3% - 140 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 91% 10% 5% - 188 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 64% 8% 0% - 123 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 53% 0% 0% - 154 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% - 15% - 127 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 78% 0% 5% - 178 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 5% 0% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 45% 0% 20% - 50 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 71% 5% 4% - 115 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology - - - £7500 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College - - - - - Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College - - 40% - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - 40% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College - - 40% £12000 - Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - 10% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - - 10% £7230 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College 50% 0% 0% - 84 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 50% 0% 0% - 84 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 50% 0% 0% - 84 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 81% 15% 10% - 108 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 72% 5% 5% - 105 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 72% 5% 5% - 105 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College - - 35% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 80% 0% 0% - 139 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 58% 10% 15% - 119 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 62% 10% 9% - 99 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - 0% - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 44% 0% 0% - 119 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 77% 0% 0% - 144 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 62% 10% 9% - 99 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 62% 10% 9% - 99 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 61% 0% 10% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 45% 0% 20% - 50 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 45% 0% 30% - 90 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 72% 0% 5% - 94 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 47% 0% 5% - 164 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 84% 0% 2% - 158 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 80% 0% 0% - 139 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 61% 0% 10% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 62% 0% 0% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 94% 5% 6% - 164 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 81% 0% 1% - 167 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 44% 0% 0% - 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% - 20% - 134 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 92% 5% 0% - 142 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 75% 5% 5% - 121 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 62% 10% 9% - 99 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 58% 10% 2% - 113 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 72% 0% 5% - 94 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 77% 0% 0% - 144 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College - - 20% £9750 - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 58% 10% 2% - 113 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 44% 0% 0% - 119 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 47% 0% 10% - 112 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Solihull College and University Centre - - 15% - - Solihull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
18 Αεροναυπηγική Μηχανική Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Engineering Career Exploration: Aeronautical and Astronautical Engineering
  1/5
 • A Career in Aeronautical Engineering (JTJS12007)
  2/5
 • Study: Aeronautical Engineering
  3/5
 • A DAY IN THE LIFE OF AN AERONAUTICAL ENGINEERING STUDENT // LINDA
  4/5
 • Aircraft Maintenance Engineers
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
77 /100
Απάντησαν 4365 φοιτητές Αεροναυπηγική Μηχανική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Αεροναυπηγική Μηχανική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £28224 £31085 £35821
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24990 - £31347 £24326 - £36335 £27897 - £42573

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27371 £30980 £36375
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25261 - £30315 £25439 - £35723 £29418 - £43933

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Αεροναυπηγική Μηχανική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Αεροναυπηγική Μηχανική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Αεροναυπηγική Μηχανική

 • Κυβερνητικά όργανα
 • Εταιρείες αεροδιαστημικής και αεροναυπηγικής
 • Αεροπορικές εταιρείες
 • Οργανισµοί έρευνας και ανάπτυξης
 • Επιχειρησιακούς οργανισμούς
 • Συμβουλευτικές εταιρείες
 • Δημόσια Υπηρεσία
 • Οι Ένοπλες Δυνάμεις

Εξειδικεύσεις εντός: Αεροναυπηγική Μηχανική

 • Aerodynamics
 • Υπολογιστική Δυναμική Ρευστών
 • Προηγμένη πρόωση
 • Σχεδιασμός αεροσκαφών
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υπολογιστές
 • Μηχανική και Ηλεκτρονική
 • Φυσική

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Αεροναυπηγική Μηχανική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Αεροναυπηγική Μηχανική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Αεροναυπηγική Μηχανική από University of Brighton

50% Επαγγελματίες μηχανικοί
15% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Αεροναυπηγική Μηχανική στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Αεροναυπηγική Μηχανική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Αεροναυπηγική Μηχανική.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Αεροναυπηγική Μηχανική:
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science (Engineering) - MSc (Eng)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Engineering - MEng
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Engineering - FdEng
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Αεροναυπηγική Μηχανική ήταν £28224 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £31085 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £358215 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Μηχανική αεροσκαφών στο University of the West of Scotland έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 18 ερωτηθέντες.