Δημιουργικές Τέχνες και Σχεδιασμός Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Creative arts and design)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 50% 0% 7% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 61% 5% 3% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College 59% 5% 5% £7950 117 Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 5% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 66% 15% 5% £15150 90 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 66% 15% 5% £15150 90 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 66% 15% 5% £13000 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 66% 15% 5% £16000 90 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 66% 15% 5% £15000 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 66% 15% 5% £18650 90 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 66% 15% 5% £13000 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 66% 15% 5% £14895 90 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 66% 15% 5% £15000 90 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire 66% 15% 5% £13275 90 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 66% 15% 5% £16300 90 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weston College of Further and Higher Education 89% 5% 5% £12500 130 Weston-super-Mare Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 3% 10% £13200 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 3% 10% £13200 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 15% £11400 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 36% 5% 21% £16500 134 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 5% 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 0% 4% £18100 128 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 61% 5% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 76% 2% 15% £14000 93 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 3% 10% £13200 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 3% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 59% 3% 10% £13842 137 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 87% 10% 20% £13842 97 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 15% £11400 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 3% 10% £13200 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 73% 5% 15% £7230 99 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 81% 10% 10% £15000 £15450 171 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 79% 10% 10% £12600 127 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 80% 0% 20% £14700 110 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 10% £14300 135 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 80% 0% 20% £16800 110 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Derby College 80% 0% 20% £12000 110 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 77% 0% 20% £14598 144 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 50% 0% 7% - 102 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 50% 0% 7% - 102 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 50% 0% 7% - 102 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 1% 14% - 101 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College 71% - 10% £6950 - Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 66% 15% 5% - 90 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 66% 15% 5% - 90 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
University of Cumbria 66% 15% 5% - 90 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 66% 15% 5% - 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 66% 15% 5% - 90 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 66% 15% 5% - 90 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 66% 15% 5% - 90 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 66% 15% 5% - 90 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 66% 15% 5% - 90 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 66% 15% 5% - 90 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 66% 15% 5% - 90 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
Cambridge School of Visual & Performing Arts 66% 15% 5% - 90 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 66% 15% 5% - 90 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 66% 15% 5% - 90 London Oncampus μερική απασχόληση
South Thames College 66% 15% 5% - 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College 66% 15% 5% - 90 Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 66% 15% 5% - 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Halesowen College 66% 15% 5% - 90 Halesowen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 75% 0% 5% - - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Selby College - - 0% - - Selby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College - - 0% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury College - - 30% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury College - - 30% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College - - 30% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury College - - 30% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Truro and Penwith College - - 30% £4668 - Truro Oncampus μερική απασχόληση
The Manchester College 64% - 20% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon 71% - 25% - - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Oxford College 71% - 25% £7300 - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College 93% 15% 10% £7500 - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College 93% 15% 10% £9500 - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 93% 15% 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College - - 10% £9000 - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham - - 10% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College - - 10% - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 69% - 20% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham Metropolitan College - 0% 35% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College - 0% 35% - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 93% 15% 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 93% 15% 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 93% 15% 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 93% 15% 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 93% 15% 10% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 93% 15% 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 93% 15% 10% - - Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 93% 15% 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 93% 15% 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 93% 15% 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chesterfield College 93% 15% 10% - - Chesterfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts 93% 15% 10% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts 93% 15% 10% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College 93% 15% 10% - - Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - 5% £12300 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College - - 0% £9950 - Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) - - 10% £8300 - Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weymouth College - 5% 15% £6650 - Weymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College 71% - 10% - - Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% - 10% £5000 - Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 71% - 10% - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% - 10% - - Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 71% - 10% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 71% - 10% £18100 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 71% - 10% £18960 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 5% 15% £13500 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - 5% 15% £15360 141 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - 5% 15% £19500 141 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College 100% - 50% - - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 0% 5% - 170 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 70% 5% 10% - 167 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - 10% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College - - 10% £4975 - Redruth Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 58% 10% 14% - 138 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College 58% 10% 14% - 138 Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 87% 5% 0% - 76 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 87% 5% 0% - 76 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 87% 5% 0% - 76 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 36% 5% 21% - 134 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 3% 10% - 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 68% 3% 10% - 125 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 50% - 10% £46600 105 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 70% 5% 10% - 167 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 86% 5% 0% - 170 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 72% - 5% £15900 128 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 72% - 5% £15900 128 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 72% - 5% - 128 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 36% 5% 21% - 134 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £4277 107 London Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 68% 3% 10% - 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk - - - £12996 - Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Glasgow School of Art - - - £19980 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art - - - £19980 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art - - - £19980 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art - - - £19980 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art - - - £19980 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art - - - £19980 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow - - - £81600 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 75% - 15% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 75% - 15% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College - - 10% £9000 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnsley College 100% - 5% - - Barnsley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnsley College 100% - 5% - - Barnsley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 100% - 5% £15700 - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 100% - 5% £84 - London Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 100% - 5% - - Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 100% - 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 100% - 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 100% - 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 100% - 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 100% - 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 100% - 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 100% - 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 100% - 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Arts University 100% - 5% £16800 - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 100% - 5% - - Carlisle Oncampus μερική απασχόληση
Leeds City College 100% - 5% - - Leeds Oncampus μερική απασχόληση
South Tyneside College 100% - 5% - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Auckland College 100% - 5% - - Bishop Auckland Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon 100% - 5% - - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Warwickshire and South Leicestershire College 100% - 5% - - Nuneaton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Craven College 100% - 5% - - Skipton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 100% - 3% £12300 67 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 100% - 3% - 67 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Bristol College 92% - 25% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Derby College - - - £12000 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College 71% - 10% £6950 - Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Suffolk College - - - - - Bury St Edmunds Oncampus μερική απασχόληση
Calderdale College - - - £7950 - Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford - - - - - Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford - - - - - Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College 79% 10% 10% - 127 Altrincham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College 79% 10% 10% - 127 York Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 100% - 5% - 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Warwickshire and South Leicestershire College 100% - 5% - 150 Nuneaton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Solihull College and University Centre 100% - 5% - 150 Solihull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 77% 0% 20% - 144 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 77% 0% 20% - 144 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 77% 0% 20% - 144 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Art and Design Career
  1/6
 • Start Your Creative Career in Art and Design [2019]
  2/6
 • Study Creative Arts and Design Practice
  3/6
 • Arkin University of Creative Arts and Design (ARUCAD)
  4/6
 • A day in the life of an art and design student
  5/6
 • A day in the life of an art and design student at Birmingham City University
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
70 /100
Απάντησαν 159 φοιτητές Δημιουργικές Τέχνες και Σχεδιασμός στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Δημιουργικές Τέχνες και Σχεδιασμός (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £16500 £15474 £18423
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £14500 - £18000 £11500 - £19474 £14423 - £23423

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Δημιουργικές Τέχνες και Σχεδιασμός που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Δημιουργικές Τέχνες και Σχεδιασμός

 • Εταιρείες διαδραστικών μέσων
 • Εταιρείες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
 • Εταιρείες σχεδιασμού μόδας
 • Εταιρείες Εκτυπωμένων Μέσων
 • Παραγωγοί ταινιών και τηλεόρασης
 • Διαφημιστικά γραφεία
 • Εταιρείες ψυχαγωγίας
 • Μουσεία Τέχνης
 • Εταιρείες Μπαλέτου
 • Κολέγια και Πανεπιστήμια
 • Κρουαζιερόπλοια
 • Κινηματογραφικά στούντιο
 • Εταιρείες πάρτι
 • Εταιρείες Παραστατικών Τεχνών
 • Ραδιόφωνο/ΤV/Κινηματογράφος
 • Θέατρα
 • Γραφεία ταλέντων"

Εξειδικεύσεις εντός: Δημιουργικές Τέχνες και Σχεδιασμός

 • Εσωτερικός σχεδιασμός
 • Διαχείριση τέχνης
 • Σχεδιασμός μόδας
 • Γραφικός Σχεδιασμός
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός
 • Τέχνη πολυμέσων

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Δημιουργικές Τέχνες και Σχεδιασμός

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Δημιουργικές Τέχνες και Σχεδιασμός.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Δημιουργικές Τέχνες και Σχεδιασμός:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Philosophy (Research) - MPhil (Res)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Higher National Diploma - HND
 • Foundation Degree - FD
 • Master of Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Fine Art (Research) - MFA (Res)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Foundation Diploma - FDipl
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Design (Honours) - BDes (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Pre-Master's Diploma - PMD
 • Master of Music - MMus
 • Master of Fine Arts - MFA (PG)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Δημιουργικές Τέχνες και Σχεδιασμός ήταν £16500 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £15474 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £184235 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Δημιουργική τεχνολογία στο Middlesex University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 13 ερωτηθέντες.