Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Computer games programming)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Hull 72% 5% 10% £17550 132 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 72% 5% 10% £17550 132 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 72% 5% 10% £17550 127 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 72% 5% 10% £17550 132 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 57% 5% 17% £16000 133 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 59% 10% 25% £13500 172 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 59% 10% 25% £16000 172 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 59% 10% 25% £8745 172 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Grimsby Institute 59% 10% 25% £7400 172 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 58% 3% 16% £16000 136 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 78% 0% 20% £17000 114 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 78% 5% 10% £12600 121 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 9% £13000 123 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College 80% 7% 9% £7692 123 Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 78% 10% 10% £12600 108 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 36% 0% 20% £12750 95 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 85% 6% 15% £14400 79 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 64% 0% 15% £14045 110 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 48% 3% 6% £13842 93 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 0% 10% £14700 145 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 75% 10% 20% £37350 119 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 67% 5% 11% £14250 102 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 78% 5% 10% £12600 121 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 0% 16% £14700 95 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 66% 2% 15% £11000 179 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 51% 10% 0% £13200 108 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 77% 11% 13% £12250 169 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 85% 6% 15% £14400 79 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 67% 5% 11% £14250 102 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 67% 5% 10% £14750 124 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 58% 3% 16% £16000 136 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 66% 2% 15% £16100 179 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 67% 5% 25% £14000 138 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 0% 10% £14700 145 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 72% 10% 0% £14170 133 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 79% 7% 9% £13000 145 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 68% 0% 2% £19792 £20584 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 9% £13000 123 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 75% 10% 20% £46600 119 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 9% £13000 123 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 0% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 64% 0% 15% £14045 110 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 9% £13000 123 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 58% 3% 16% £16000 136 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 9% £13000 123 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 9% £14000 105 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 78% 5% 25% £13000 116 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 82% 8% 10% £13200 134 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 78% 5% 25% £13000 116 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 9% £14000 105 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford - - - - - Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 50% - 20% £13500 120 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 50% - 20% - 120 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 50% - 20% - 120 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 53% 15% 10% - 143 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 15% 0% - 88 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 92% 15% 10% - 86 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 67% 6% 6% - 122 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 59% 10% 25% - 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Warwickshire and South Leicestershire College 59% 10% 25% - 172 Nuneaton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 20% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College - - 20% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 75% 0% 20% - - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College 75% 0% 20% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 75% 0% 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK - - 30% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 30% £7400 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 30% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 62% 20% 25% £10500 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 57% 0% 10% - 113 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 57% 0% 10% - 113 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 58% 3% 16% - 136 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 0% 20% - 114 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 0% 20% - 114 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 78% 0% 20% - 114 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 78% 0% 20% - 114 London Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 80% 7% 9% - 123 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College - - 45% - - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Petroc - - - - - Barnstaple Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 87% 20% 10% - - Colwyn Bay Oncampus μερική απασχόληση
The Sheffield College - - 10% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 45% 10% 10% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 83% 5% 20% - 118 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 78% 5% 5% - 96 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 92% 0% 5% - 98 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 85% 3% 12% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 92% 0% 5% - 98 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 78% 5% 5% - 96 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £15576 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 15% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 15% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
SAE Institute 72% - 5% £11500 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 75% - 15% £14598 117 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 80% - 5% £15900 124 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 67% - 10% - 88 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 67% - 10% - 88 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 15% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 77% 11% 13% - 169 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 43% 0% 25% - 93 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 43% 0% 25% - 93 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 83% 5% 25% - 127 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 80% - 0% £16500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 79% 7% 9% - 145 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 85% 3% 12% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 80% - 5% £15900 124 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 84% 6% 15% - 108 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 45% 10% 10% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 67% - 10% - 88 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 67% - 10% - 88 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 82% 4% 13% - 125 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £15576 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - 55% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 75% - 15% £14598 117 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 80% - 0% £16500 93 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 80% - 0% £16500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 5% 10% - 95 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 5% 10% - 95 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 82% 5% 10% - 95 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 82% 15% 10% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 82% 15% 10% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 82% 15% 10% £16300 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College - - - - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 91% - 5% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 0% 9% - 120 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 0% 9% - 120 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 0% 15% - 110 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 90% 0% 5% - 135 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 90% 0% 5% - 135 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 0% 9% - 120 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 78% 0% 9% - 120 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 0% 9% - 120 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 0% 15% - 110 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 78% 0% 15% - 110 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 78% 0% 15% - 110 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
23 Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Computer Games Programming BSc (Hons) | De Montfort University
  1/4
 • A day in the life of a Computer Games Technology student at Birmingham City University.
  2/4
 • Computer Games Programming at Kingston University
  3/4
 • Computer Games Development BSc Honours
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
66 /100
Απάντησαν 8798 φοιτητές Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21726 £18599 £23105
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17815 - £24795 £13189 - £23829 £17018 - £30132

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22161 £19670 £24505
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18253 - £24279 £15072 - £24191 £18468 - £30555

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών

 • Προγραμματιστές παιχνιδιών
 • Εκδότες παιχνιδιών
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς
 • Γραφεία μάρκετινγκ και διαφήμισης
 • Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών από Anglia Ruskin University

50% Επαγγελματίες πληροφορικής
15% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
15% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts - MA
 • Higher National Diploma - HND
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Professional Studies - MProf
 • Master of Computing (Honours) - MComp (Hons)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Bachelor of Science - BSc
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree - FD

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Προγραμματισμός παιχνιδιών υπολογιστών ήταν £21726 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £18599 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £231055 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο University of Central Lancashire έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 92 στα 100. Συμμετείχαν 6 ερωτηθέντες.