Κοινοτική δικαιοσύνη Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Community justice)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
The University of Manchester 83% 5% 3% £11000 141 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 83% 5% 3% £22550 £24650 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 83% 5% 3% £93 141 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 83% 5% 3% £18700 141 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 83% 5% 3% £17000 141 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 5% 3% £18800 141 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 83% 5% 3% £9000 141 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 83% 5% 3% £20900 141 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 83% 5% 3% £20500 141 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 83% 5% 3% £18800 141 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 83% 5% 3% £17875 141 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £17700 108 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 85% 1% 15% £14250 98 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £17700 108 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 10% £14000 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 70% 10% 10% £13275 92 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 70% 10% 10% £18700 92 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 10% £25224 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 70% 10% 10% £22000 92 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 70% 10% 10% £8120 92 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 70% 10% 10% £15156 92 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £17700 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 93% 5% 10% £10500 89 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 6% £14020 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 90% 0% 15% £13000 90 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 3% 10% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 3% 10% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 3% 10% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 93% 5% 10% £10500 89 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 93% 5% 10% £89 89 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 69% 1% 5% £16850 124 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £16850 124 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 2% 15% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% £16850 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 2% 15% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 2% 15% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% £16850 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% £16850 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% £16850 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 6% £16850 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 6% £16850 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 6% £16850 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 10% £16850 108 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 73% 3% 8% £16850 118 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 73% 3% 8% £18150 118 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 73% 3% 8% £18432 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 3% 8% £18800 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 73% 3% 8% £15400 118 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 73% 3% 8% £18700 118 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 73% 3% 8% £13750 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 3% 8% £9045 118 London Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 73% 3% 8% £6150 118 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 73% 3% 8% £18800 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 3% 8% £18090 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 73% 3% 8% £17150 118 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 73% 3% 8% £13750 118 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 73% 3% 8% £18940 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 73% 3% 8% £16300 118 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 3% 8% £17100 118 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 69% 5% 4% £14300 91 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - - £18150 - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Croydon College - - 35% £6995 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - 35% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - 35% - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 83% 5% 3% - 141 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 83% 5% 3% - 141 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 83% 5% 3% - 141 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 83% 5% 3% - 141 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 83% 5% 3% - 141 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 83% 5% 3% - 141 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 83% 5% 3% - 141 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 83% 5% 3% - 141 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 83% 5% 3% - 141 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 83% 5% 3% - 141 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 83% 5% 3% - 141 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 83% 5% 3% - 141 Bradford Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 83% 5% 3% - 141 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 83% 5% 3% - 141 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 83% 5% 3% - 141 Guildford Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 83% 5% 3% - 141 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 83% 5% 3% - 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 83% 5% 3% - 141 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 75% 0% 0% - 144 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 66% 5% 11% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London - - - - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - - £17700 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 70% 10% 10% - 92 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 1% 5% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 90% 0% 15% - 90 Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
Selby College 90% 0% 15% - 90 Selby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 72% 3% 10% - 109 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 93% 5% 10% - 89 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% £16850 138 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% - 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 86% 0% 10% - 104 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 6% - 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 72% 0% 6% - 107 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 4% 10% - 108 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 64% 4% 10% - 108 Ealing Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 64% 4% 10% - 108 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 64% 4% 10% - 108 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Bradford 64% 4% 10% - 108 Bradford Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 64% 4% 10% - 108 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 64% 4% 10% - 108 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 64% 4% 10% - 108 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 64% 4% 10% - 108 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 64% 4% 10% - 108 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 64% 4% 10% - 108 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 73% 3% 8% - 118 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 73% 3% 8% - 118 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 73% 3% 8% - 118 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 73% 3% 8% - 118 Bath Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 73% 3% 8% - 118 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 73% 3% 8% - 118 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 73% 3% 8% - 118 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 73% 3% 8% - 118 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 73% 3% 8% - 118 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 73% 3% 8% - 118 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 73% 3% 8% - 118 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
19 Κοινοτική δικαιοσύνη Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Community Justice Services Program - Fleming College
  1/2
 • Community and Justice Services Program at Centennial College
  2/2

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
82 /100
Απάντησαν 3469 φοιτητές Κοινοτική δικαιοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Κοινοτική δικαιοσύνη (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £28232 £24030 £26245
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24467 - £31397 £16167 - £29504 £17741 - £33083

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £28160 £21891 £25652
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24809 - £30766 £15708 - £26300 £18359 - £31165

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Κοινοτική δικαιοσύνη

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Κοινοτική δικαιοσύνη που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Κοινοτική δικαιοσύνη

 • Αστυνομικές Υπηρεσίες
 • Κυβέρνηση

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Κοινοτική δικαιοσύνη που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Κοινοτική δικαιοσύνη (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Κοινοτική δικαιοσύνη από Anglia Ruskin University

80% Επαγγελματίες πρόνοιας
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Κοινοτική δικαιοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Κοινοτική δικαιοσύνη

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Κοινοτική δικαιοσύνη.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Κοινοτική δικαιοσύνη:
 • Master of Research - MA (Res)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Laws - LLM
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Research Masters - ResM
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Bachelor of Science - BSc
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Research - MRes
 • Doctor of Philosophy - PhD

Το πρόγραμμα σπουδών: Θεολογία (Ανθρωπιστική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη) στο Nazarene Theological College έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 93 στα 100. Συμμετείχαν 38 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Κοινοτική δικαιοσύνη ήταν £28232 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £24030 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £262455 χρόνια μετά την αποφοίτηση.