Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Early childhood studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 88% 4% 14% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 51% 5% 30% £12200 103 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 84% 0% 10% £16200 127 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 60% 5% 20% £13200 93 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 64% 1% 15% £14500 43 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 80% 0% 15% £14600 116 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 71% 0% 7% £14000 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 88% 0% 0% £14800 116 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 80% 0% 15% £9270 116 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 90% 0% 15% £9150 91 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 88% 0% 11% £15600 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 96% 15% 9% £12500 99 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 90% 0% 15% £12445 91 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 65% 5% 10% £13842 110 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 83% 5% 14% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 95% 0% 0% £14700 160 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 80% 5% 10% £15576 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 66% 5% 3% £13320 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 94% 0% 5% £14500 119 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 83% 1% 0% £14500 121 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 100% 5% 10% £14250 94 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 88% 0% 0% £14800 116 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 90% 2% 11% £14045 124 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 60% 5% 20% £13200 111 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 94% 0% 5% £14500 119 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 94% 0% 5% £14500 119 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 69% 0% 15% £12000 117 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 5% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 96% 15% 9% £12500 99 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 64% 1% 8% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 100% 0% 7% £13100 132 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 5% 15% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 80% 5% 10% £3894 96 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Gloucestershire 95% 0% 0% £14700 160 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 15% 4% £15000 142 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 100% 0% 7% £13100 132 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 97% 0% 10% £14300 122 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 64% 1% 15% £14500 43 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 100% 5% 10% £14250 94 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 80% 5% 10% £15576 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 66% 5% 3% £13320 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 51% 5% 30% £9150 103 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 90% 2% 11% £14045 124 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 80% 0% 15% £9270 116 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 88% 0% 11% £11000 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 10% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 93% 0% 0% - 119 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 93% 0% 0% - 119 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 95% 10% 0% - 138 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 0% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 10% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 91% 0% 0% - 142 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 5% 5% - 128 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 10% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% - 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 85% 7% 8% - 96 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 100% 0% 5% - 138 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 87% 0% 2% - 130 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 80% 0% 15% - 116 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 86% 10% 8% - 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 5% 5% - 128 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 5% 5% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 83% 1% 8% - 129 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 87% 0% 0% - 132 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 5% 15% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 1% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 95% 10% 0% - 138 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 100% 0% 25% £8000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 77% 5% 14% - 112 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 0% 4% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 86% 10% 8% - 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 85% 7% 8% - 96 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% - 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 79% - 4% £13145 106 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 95% 10% 0% - 138 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 79% - 4% £13145 106 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 80% 0% 15% - 116 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 79% 5% 15% - 136 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 83% 0% 10% - 126 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 64% 1% 15% - 43 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 91% 0% 5% - - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 100% 0% 5% - 138 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 77% 5% 14% - 112 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Croydon College - 0% 15% £6995 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 95% 0% 25% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 83% 0% 10% - 126 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 100% 0% 5% - 138 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 90% 0% 15% - 136 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 78% 3% 0% - 137 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 78% 5% 7% - 134 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 100% 0% 30% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 78% 5% 7% - 134 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 91% 0% 5% - - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham 64% 20% 15% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 90% 0% 15% - 136 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 78% 3% 0% - 137 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 78% 3% 0% - 137 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 89% 0% 25% - - Grimsby Oncampus μερική απασχόληση
Middlesbrough College 100% - 5% - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Doncaster College and University Centre 94% - 15% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 71% - 10% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% - 12% - 128 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 94% - 15% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Petroc 100% 10% 30% - - Barnstaple Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - £11400 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University - - - £12000 - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - £13000 - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - £11400 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology - - - £9250 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College - - 20% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College - - 20% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Staffordshire University - - 20% £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - - 20% £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College 100% - 35% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 100% - 35% £10500 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College - - 5% - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 94% - 15% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - £11400 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - £11400 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University - - - £14045 - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull - - - £15400 - Hull Oncampus μερική απασχόληση
Bridgwater and Taunton College 90% - 20% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - £13000 - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Selby College - - - - - Selby Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - - - - Doncaster Oncampus μερική απασχόληση
Grimsby Institute - - - - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Havant and South Downs College - - - - - Waterlooville Oncampus πλήρους απασχόλησης
Selby College - - - - - Selby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - 10% - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Rotherham College 95% 0% 0% - 124 Rotherham Oncampus μερική απασχόληση
Harlow College 95% 0% 0% - 124 Harlow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University - - - - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham - - - - - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnsley College - - - - - Barnsley Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College - - - - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College - - - - - Rotherham Oncampus μερική απασχόληση
Stranmillis University College - - - - - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - 5% - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Middlesbrough College - - 5% - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
University Centre Peterborough - - 5% - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Suffolk College - - - - - Bury St Edmunds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - - - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - - - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Chichester College - - - - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - - - - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - - - Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester - - - - - Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Stranmillis University College - - - - - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - - - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
13 Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Careers in early childhood education and care
  1/6
 • Pursuing a Career in Early Childhood Education
  2/6
 • What to expect as an Early Childhood Education major // freshmen edition
  3/6
 • Why Early Childhood Studies (MA) at Ryerson?
  4/6
 • Things to Consider Before Going Into Early Childhood Education || Brianna Noelle
  5/6
 • Early Childhood Education Major Freshman | Tips and What to Expect
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20219 £18747 £21015
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16700 - £24572 £13419 - £24171 £14765 - £27520

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20217 £17755 £20273
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £15807 - £23870 £12985 - £21890 £14674 - £25731

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 • Σχολεία
 • Παιδικοί σταθμοί
 • Κοινωνική Εργασία - Τμήμα Παιδιών
 • Τοπικές Αρχές

Εξειδικεύσεις εντός: Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 • Early Childhood Methods
 • Γλωσσική ανάπτυξη στα μικρά παιδιά
 • Παιδική Λογοτεχνία
 • Διοίκηση της Εκπαίδευσης στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία από Anglia Ruskin University

55% Επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την παιδική φροντίδα
25% Διδάσκοντες επαγγελματίες
25% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
20% Διδάσκοντες επαγγελματίες
20% Επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την παιδική φροντίδα
20% Επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την παιδική φροντίδα
20% Άλλοι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες
20% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
15% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
15% Άλλοι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Επαγγελματίες πρόνοιας
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5%
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΚατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ήταν £20219 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £18747 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £210155 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree in Education - FdEd
 • Higher National Diploma - HND
 • Foundation Degree - FD
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Arts - BA
 • Higher National Certificate - HNC

Το πρόγραμμα σπουδών: Πρώιμη παιδική ηλικία και κοινωνική πολιτική (με έτος θεμελίωσης) - BA (Hons) στο Liverpool Hope University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 15 ερωτηθέντες.