Σπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Early childhood studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Λογιστική & Χρηματοοικονομικά και Πρώιμη Παιδική Ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
71% 0% 5% £12500 115 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Λογιστική & Χρηματοοικονομική και Πρώιμη Παιδική Ηλικία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
100% 0% 10% £12500 114 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορία της Τέχνης και του Σχεδιασμού και της Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
95% 3% 9% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πρώιμη Παιδική Ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
80% 5% 4% £12500 111 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση επιχειρήσεων και πρώιμη παιδική ηλικία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
80% 5% 4% £12500 111 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Παιδική ηλικία & νεολαία και πρώιμη παιδική ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
78% 10% 0% £12500 125 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Παιδική ηλικία και νεολαία και πρώιμη παιδική ηλικία (με έτος ίδρυσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
78% 10% 5% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές παιδικής ηλικίας με πρωτοβάθμια εκπαίδευση BA (Hons) Νέο Πανεπιστήμιο του Buckinghamshire
(Buckinghamshire New University)
- 0% 15% £15000 100 Χάι Ουίκαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές παιδικής ηλικίας με πρωτοβάθμια εκπαίδευση με έτος θεμελίωσης BA (Hons) Νέο Πανεπιστήμιο του Buckinghamshire
(Buckinghamshire New University)
- 0% 10% £15000 83 Χάι Ουίκαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εγκληματολογία και πρώιμη παιδική ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
81% 5% 5% £12500 123 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εγκληματολογία και πρώιμη παιδική ηλικία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
83% 5% 10% £12500 114 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χορός και πρώιμη παιδική ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
91% 3% 9% £12500 125 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χορός και Πρώιμη Παιδική Ηλικία (με Θεμελιώδες Έτος) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
91% 3% 9% £12500 125 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Δράμα και πρώιμη παιδική ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
91% 3% 9% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Δράμα και Πρώιμη Παιδική Ηλικία (με Θεμελιώδες Έτος) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
91% 3% 9% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και αγγλική λογοτεχνία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 3% 9% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και αγγλική λογοτεχνία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
85% 3% 15% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και γεωγραφία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
91% 3% 9% £12500 116 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και γεωγραφία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
76% 0% 0% £12500 106 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και υγεία και ευημερία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
86% 0% 10% £12500 112 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και υγεία και ευημερία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
86% 0% 10% £12500 112 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και ιστορία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
95% 10% 10% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και ιστορία (με έτος ίδρυσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
76% 0% 0% £12500 107 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και ανθρώπινη βιολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 3% 9% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη Παιδική Ηλικία και Ανθρώπινη Βιολογία (με Θεμελιώδες Έτος) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 3% 9% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και μάρκετινγκ BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
47% 5% 5% £12500 111 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και μάρκετινγκ (με έτος ίδρυσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
90% 5% 15% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και ΜΜΕ- Επικοινωνία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
91% 3% 9% £12500 117 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και ΜΜΕ- Επικοινωνία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
91% 3% 9% £12500 117 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και παραγωγή μουσικής BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
91% 3% 9% £12500 117 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και παραγωγή μουσικής (με έτος ίδρυσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
91% 3% 9% £12500 117 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και Φιλοσοφία & Ηθική BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
83% 5% 10% £12500 116 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και φιλοσοφία & ηθική (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
83% 5% 10% £12500 116 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και πολιτική BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
76% 0% 0% £12500 109 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και πολιτική (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
76% 0% 0% £12500 109 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και ψυχολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
66% 5% 25% £12500 120 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη Παιδική Ηλικία και Ψυχολογία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
66% 5% 8% £12500 120 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και θρησκευτικές σπουδές BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
87% 5% 10% £12500 122 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και θρησκευτικές σπουδές (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
87% 5% 10% £12500 122 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και κοινωνική φροντίδα BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
72% 0% 5% £12500 130 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και κοινωνική φροντίδα (με έτος ίδρυσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
72% 0% 5% £12500 130 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και κοινωνική πολιτική BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
100% 0% 10% £12500 115 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και κοινωνική πολιτική (με έτος ίδρυσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
100% 0% 10% £12500 115 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
73% 0% 10% £12500 120 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη Παιδική Ηλικία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (με Θεμελιώδες Έτος) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
73% 0% 7% £12500 116 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Νηπιαγωγός και Επιστήμη του Αθλητισμού και της Άσκησης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 20% £12500 122 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood και Sport & Exercise Science (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 20% £12500 122 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Προσχολική ηλικία και τουρισμός BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
81% 5% 5% £12500 125 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και τουρισμός (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
81% 5% 5% £12500 125 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εκπαίδευση και φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Huddersfield
(University of Huddersfield)
79% 5% 0% £16500 120 Χάντερσφιλντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
71% 0% 6% £15100 130 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Hull
(University of Hull)
88% 0% 5% £15400 110 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores
(Liverpool John Moores University)
88% 3% 17% £15600 137 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Bishop Grosseteste
(Bishop Grosseteste University)
- 0% 0% £12690 123 Λίνκολν Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
80% 15% 5% £17600 80 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο του East London
(University of East London)
66% 4% 10% £14160 159 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Derby
(University of Derby)
100% 5% 10% £14900 135 Ντέρμπι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam
(Sheffield Hallam University)
74% 2% 9% £15860 110 Σέφιλντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Gloucestershire
(University of Gloucestershire)
95% 0% 10% £15000 £15450 124 Τσέλτενχαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Staffordshire
(Staffordshire University)
96% 1% 6% £16750 144 Στόουκ ον Τρεντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο Birmingham City
(Birmingham City University)
86% 10% 9% £16085 136 Μπέρμιγχαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο Bath Spa
(Bath Spa University)
77% 3% 5% £15750 140 Μπαθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Έτος επαγγελματικής τοποθέτησης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Bath Spa
(Bath Spa University)
74% 5% 10% £15750 116 Μπαθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία με Θεμελιώδες Έτος BA (Hons) Πανεπιστήμιο Birmingham City
(Birmingham City University)
86% 10% 9% £16085 136 Μπέρμιγχαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία με την ιδιότητα του Early Years Practitioner BA (Hons) Πανεπιστήμιο Aberystwyth
(Aberystwyth University)
97% 5% 9% £16520 139 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία με Θεμελιώδες Έτος BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Derby
(University of Derby)
90% 5% 17% £14900 123 Ντέρμπι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εκπαιδευτικές σπουδές και πρώιμη παιδική ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Winchester
(The University of Winchester)
93% 10% 0% £16700 144 Γουίντσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εκπαιδευτικές Σπουδές και Πρώιμη Παιδική Ηλικία (με Θεμελιώδες Έτος) BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Winchester
(The University of Winchester)
93% 0% 0% £16700 144 Γουίντσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ψυχολογία και Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Bishop Grosseteste
(Bishop Grosseteste University)
- 5% 0% £12690 125 Λίνκολν Oncampus πλήρους απασχόλησης
Παιδιά και πρώιμη παιδική ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Teesside
(Teesside University)
- - 7% £15000 146 Μίντλεσμπρο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Παιδιά και πρώιμη παιδική ηλικία (με έτος ίδρυσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Teesside
(Teesside University)
- - 7% £15000 146 Μίντλεσμπρο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία (Πτυχιούχος επαγγελματίας) BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Bedfordshire
(University of Bedfordshire)
60% 5% 15% - 100 Λούτον Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πτυχιούχος παιδαγωγός προσχολικής αγωγής (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Bedfordshire
(University of Bedfordshire)
60% 5% 4% - 90 Λούτον Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Northampton
(The University of Northampton)
100% 5% 5% - 128 Νορθάμπτον Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church
(Canterbury Christ Church University)
79% 5% 15% - 104 Καντέρμπερι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Μεταπτυχιακός φοιτητής) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin
(Anglia Ruskin University)
94% 0% 5% - 114 Κέμπρητζ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Πτυχιούχος Πρακτικής Άσκησης) [με Έτος Ίδρυσης] BA (Hons) Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin
(Anglia Ruskin University)
95% 0% 4% - 101 Κέμπρητζ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (με Θεμελιώδες Έτος) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Bishop Grosseteste
(Bishop Grosseteste University)
- 10% 15% - 115 Λίνκολν Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία με Θεμελιώδες Έτος BA (Hons) Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church
(Canterbury Christ Church University)
64% 4% 25% - 47 Καντέρμπερι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές Μοντεσσόρι στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (μεταπτυχιακός φοιτητής) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin
(Anglia Ruskin University)
95% 0% 4% - 101 Κέμπρητζ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ψυχολογία και Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Bishop Grosseteste
(Bishop Grosseteste University)
- 5% 28% - 106 Λίνκολν Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πτυχιούχος παιδαγωγός προσχολικής αγωγής (με έτος επαγγελματικής πρακτικής) BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Bedfordshire
(University of Bedfordshire)
60% 5% 4% - 90 Λούτον Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Plymouth
(Plymouth University)
83% 5% 5% - 152 Πλύμουθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (με Θεμελιώδες Έτος) BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Northampton
(The University of Northampton)
100% 5% 7% - 112 Νορθάμπτον Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία με την ιδιότητα του Early Years Practitioner BA (Hons) Πανεπιστήμιο Swansea
(Swansea University)
95% 5% 10% - 113 Σουόνσι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία με την ιδιότητα του Early Years Practitioner με ένα Θεμελιώδες Έτος BA (Hons) Πανεπιστήμιο Swansea
(Swansea University)
- 5% 5% - 142 Σουόνσι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία με την ιδιότητα του Early Years Practitioner με ένα έτος στο εξωτερικό BA (Hons) Πανεπιστήμιο Swansea
(Swansea University)
- 5% 5% - 142 Σουόνσι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία με Ίδρυμα BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Plymouth
(Plymouth University)
83% 5% 20% - 128 Πλύμουθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Early Years and Childhood Studies BA (Hons) Πανεπιστήμιο Manchester Metropolitan
(Manchester Metropolitan University)
78% 6% 7% - 141 Μάντσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές για την πρώιμη εκπαίδευση και την παιδική ηλικία (Ίδρυμα) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Manchester Metropolitan
(Manchester Metropolitan University)
78% 6% 7% - 136 Μάντσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία FdA Blackpool and the Fylde College
(Blackpool and the Fylde College)
- - 25% - - Μπλάκπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ψηφιακά μέσα/Σπουδές στην πρώιμη παιδική ηλικία BA/BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church
(Canterbury Christ Church University)
- - - £14500 - Καντέρμπερι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
- - - £12500 - Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία (με έτος ίδρυσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
- - - £12500 - Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και εκπαίδευση BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
- - - £12500 - Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πρώιμη παιδική ηλικία και εκπαίδευση (με έτος ίδρυσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
- - - £12500 - Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εκπαίδευση και φροντίδα στην προσχολική ηλικία (Top up) BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Hull
(University of Hull)
- - - £15400 - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
- - - £18100 - Πόρτσμουθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία FdA Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £9500 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην προσχολική ηλικία (Abingdon and Witney College) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Oxford Brookes
(Oxford Brookes University)
- - - £9900 - Οξφόρδη Oncampus πλήρους απασχόλησης
 • Early Childhood Education Careers & Pathways with Lets Grow Kids
  1/6
 • Careers in Early Childhood Education - Child Development Education by Lady D
  2/6
 • Early Childhood Education Major Freshman | Tips and What to Expect
  3/6
 • A day in the life of an early childhood student at Birmingham City University
  4/6
 • Placement on the Bachelor of Early Childhood
  5/6
 • Diploma of Early Childhood Education and Care student - Angela Yue
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
72 /100
2816 Σύνολο ερωτηθέντων

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Σπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21429 £18747 £21015
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17440 - £25832 £13419 - £24171 £14765 - £27520

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20750 £18548 £21123
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17018 - £24536 £13527 - £23074 £14826 - £26827

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Σπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Σπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Σπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 • Σχολεία
 • Παιδικοί σταθμοί
 • Κοινωνική Εργασία - Τμήμα Παιδιών
 • Τοπικές Αρχές

Εξειδικεύσεις εντός: Σπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 • Early Childhood Methods
 • Γλωσσική ανάπτυξη στα μικρά παιδιά
 • Παιδική Λογοτεχνία
 • Διοίκηση της Εκπαίδευσης στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Σπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Σπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία από Anglia Ruskin University

40% Άλλοι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες
40% Επαγγελματίες πληροφορικής
20% Στοιχειώδη επαγγέλματα
15% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
15% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
10% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες πληροφορικής
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Σπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Σπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςΣπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

Συχνές ερωτήσεις

Οι σπουδές της πρώιμης παιδικής ηλικίας είναι η μελέτη των κοινωνιολογικών, κοινωνικών πολιτικών, ψυχολογικών και εκπαιδευτικών προοπτικών που σχετίζονται με τα παιδιά ηλικίας 0-5 ετών.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Σπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ήταν £21429 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £18747 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £210155 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Σπουδές Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)