Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Early childhood studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 78% 5% 11% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 2% 0% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 3% 10% £14500 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 56% 5% 10% £12200 98 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 56% 5% 10% £9150 98 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 56% 5% 10% £14045 98 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 56% 5% 10% £15400 98 Hull Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 90% 0% 5% £13842 106 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 50% 10% 15% £14250 88 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 100% 0% 5% £14800 136 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 92% 5% 8% £13200 91 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 86% 0% 8% £15000 135 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 86% 0% 8% £14000 135 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 50% 10% 15% £14250 88 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 92% 5% 8% £13200 91 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 15% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 0% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 3% 5% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 3% 10% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 9% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 97 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 8% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 9% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 25% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 25% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 8% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 3% 15% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 84% 5% 6% £14500 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 3% 10% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 78% 5% 9% £13145 108 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 85% 5% 5% £16200 116 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 3% 30% £14500 37 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 71% 0% 5% £14600 130 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 79% 0% 5% £14000 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 100% 0% 5% £14800 136 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 71% 0% 5% £9270 130 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 32% 10% 10% £9150 107 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 74% 4% 15% £15600 129 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 77% 15% 5% £12500 123 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 32% 10% 10% £12445 107 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 0% £14700 125 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 93% 10% 15% £15576 86 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 0% 15% £13320 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 100% 0% 0% £14500 105 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 95% 0% 5% £12000 116 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 89% 0% 10% £14045 120 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 100% 0% 0% £14500 105 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 100% 0% 0% £14500 105 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 77% 15% 5% £12500 123 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Staffordshire University 75% 10% 9% £14000 124 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 77% 2% 8% £13100 117 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 93% 10% 15% £3894 86 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Gloucestershire 100% 0% 0% £14700 125 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 77% 2% 8% £13100 117 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 0% 7% £14300 111 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 3% 30% £14500 37 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 72% 3% 30% £10500 37 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 93% 10% 15% £15576 86 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 0% 15% £13320 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 89% 0% 10% £14045 120 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 71% 0% 5% £9270 130 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 74% 4% 15% £11000 129 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 78% 5% 9% £13145 108 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 5% 11% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 9% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 56% 5% 10% - 98 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 56% 5% 10% - 98 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 56% 5% 10% - 98 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 56% 5% 10% - 98 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 56% 5% 10% - 98 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 56% 5% 10% - 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham 90% - 25% - 62 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harlow College 90% - 25% - 62 Harlow Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 80% 0% 10% - 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 5% 5% - 95 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 84% 0% 9% - 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 86% 1% 0% - 115 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 86% 1% 0% - 115 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 69% 6% 13% - 100 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 95% - 25% - 117 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 15% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 69% 6% 13% - 100 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 78% 3% 15% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Selby College 78% 3% 15% - 120 Selby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 15% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 0% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 3% 5% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 3% 10% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 9% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 77% 1% 7% - 128 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 9% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 0% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 82% - 5% - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 82% - 5% - - Doncaster Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 100% 3% 15% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 6% - 93 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 84% 5% 6% - 93 Chester Oncampus μερική απασχόληση
Stranmillis University College 84% 5% 6% - 93 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 73% - 20% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Selby College - - 10% - - Selby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 90% - 10% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 79% - 0% - - Grimsby Oncampus μερική απασχόληση
Bishop Grosseteste University 92% - 0% - - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 89% 5% 20% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - - - - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 77% - 20% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 77% - 20% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Blackburn College 100% - 40% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 89% 0% 20% £8000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College 91% - 30% - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College 91% - 30% - - Rotherham Oncampus μερική απασχόληση
Bishop Grosseteste University 92% - 0% - - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Petroc 50% 5% 30% - - Barnstaple Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 80% - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University Centre Peterborough 80% - - - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 82% - - - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Stranmillis University College 82% - - - - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% 2% 13% - 121 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 76% - 18% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 88% 0% 9% - 108 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 77% 15% 5% - 123 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 90% 0% 5% - 119 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 3% 30% - 37 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College 72% 3% 30% - 37 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 80% 0% 15% - 102 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 55% - 10% - 106 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Edge Hill University 88% 0% 10% - 127 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 86% 10% 2% - 123 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 56% - 12% £13000 122 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College 56% - 12% - 122 Rotherham Oncampus μερική απασχόληση
Croydon College 100% - 20% £6995 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 80% 0% 15% - 102 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 85% 0% 10% - 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 92% 0% 6% - 118 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 88% - 20% £12000 89 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 88% - 20% £9250 89 Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham 77% 15% 5% - 123 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 71% 0% 5% - 130 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 75% 10% 9% - 124 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnsley College 100% 0% 0% - 125 Barnsley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 88% 0% 9% - 108 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 86% 10% 2% - 123 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 80% 0% 15% - 102 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 83% 0% 9% - 114 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 100% 0% 20% - 129 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 72% 3% 30% - 37 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% 2% 13% - 121 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 74% 2% 13% - 121 Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 82% 5% 6% - 137 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 90% 0% 5% - 119 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 55% - 10% - 106 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 75% 10% 9% - 124 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 76% - 18% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College 76% - 18% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 76% - 18% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 82% 5% 6% - 137 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 74% 4% 15% - 129 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of England 83% 0% 9% - 114 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 90% 0% 5% - 119 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 71% 0% 5% - 130 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 74% 2% 13% - 121 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% 2% 13% - 121 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough 74% 2% 13% - 121 Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - - 0% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 56% - 12% £13000 122 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Suffolk College - - - - - Bury St Edmunds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Havant and South Downs College - - - - - Waterlooville Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
13 Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Early childhood career pathways
  1/6
 • Early Childhood Studies | Where Can It Take You?
  2/6
 • Diploma of Early Childhood Education and Care student - Angela Yue
  3/6
 • What to expect as an Early Childhood Education major // freshmen edition
  4/6
 • Why Early Childhood Studies (MA) at Ryerson?
  5/6
 • Things to Consider Before Going Into Early Childhood Education || Brianna Noelle
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
85 /100
Απάντησαν 2880 φοιτητές Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20154 £18203 £20143
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16323 - £24569 £12685 - £23630 £13789 - £26222

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18800 £18767 £20812
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £15543 - £23043 £14071 - £23204 £15273 - £25856

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 • Σχολεία
 • Παιδικοί σταθμοί
 • Κοινωνική Εργασία - Τμήμα Παιδιών
 • Τοπικές Αρχές

Εξειδικεύσεις εντός: Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 • Early Childhood Methods
 • Γλωσσική ανάπτυξη στα μικρά παιδιά
 • Παιδική Λογοτεχνία
 • Διοίκηση της Εκπαίδευσης στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία από De Montfort University

35% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
20% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
15% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής
5% Διοικητικά επαγγέλματα

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree - FD
 • Bachelor of Arts - BA
 • Foundation Degree in Education - FdEd

Το πρόγραμμα σπουδών: Σπουδές στην Προσχολική Ηλικία (με Ίδρυμα) στο University of Gloucestershire έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 15 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Σπουδές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ήταν £20154 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £18203 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £201435 χρόνια μετά την αποφοίτηση.