Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Childhood and youth studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 65% 5% 11% £14500 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 82% 0% 20% £16200 111 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 7% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 63% 0% 7% £16335 109 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 63% 0% 7% £13000 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 63% 0% 7% £14500 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 63% 0% 7% £16000 109 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 63% 0% 7% £11500 109 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 50% 10% 15% £14250 88 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 50% 10% 15% £14250 88 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 5% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 10% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 15% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 3% 5% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 3% 10% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 58% 2% 11% £13000 103 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 92% 5% 10% £3894 80 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 86% 4% 0% £16200 94 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 8% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 9% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 86% 3% 9% £15585 112 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 84% 5% 10% £1470 111 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 91% 0% 10% £14045 118 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 91% 0% 10% £14045 118 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 25% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 25% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 8% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 68% 5% 15% £13500 96 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 63% 0% 10% £16500 113 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 81% 0% 0% £20100 139 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 60% 0% 10% £16500 113 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 44% 0% 0% £13200 149 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 78% 0% 5% £13670 137 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 68% 0% 6% £13000 129 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 68% 0% 6% £12000 129 Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 68% 0% 6% £13750 129 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 0% 6% £19000 129 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 68% 0% 6% £16380 129 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 68% 0% 6% £1805 129 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 68% 0% 6% £13500 129 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 68% 0% 6% £13275 129 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 68% 0% 6% £13750 129 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 68% 0% 6% £20800 129 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 68% 0% 6% £16335 129 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 68% 0% 6% £11500 129 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 95% 15% 7% £3894 95 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 95% 15% 7% £3894 95 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 95% 15% 7% £13100 95 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 10% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 40% 10% 15% £14250 119 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 88% 0% 20% £46600 142 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 62% 0% 10% £10500 78 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 5% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 74% 5% 0% £14250 111 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 53% 0% 5% £13500 126 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 10% £11400 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 55% 0% 0% £13250 105 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 92% 10% 5% £18500 145 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 53% 0% 5% £13500 126 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 3% 15% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 78% 4% 8% £13000 118 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 100% 0% 5% £15000 148 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 82% 8% 4% £17740 119 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 69% 0% 15% £6480 132 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 75% 5% 10% £14000 102 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 78% 8% 4% £17740 134 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 100% 0% 5% £15000 148 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 94% 0% 10% £13000 116 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 75% 0% 0% £10500 110 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 54% 5% 10% £16200 119 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 84% 0% 5% £14800 144 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 3% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 92% 5% 8% £13200 91 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 15% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 65% 5% 11% - 106 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 65% 5% 11% - 106 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 65% 5% 11% - 106 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 65% 5% 11% - 106 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 65% 5% 11% - 106 York Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 65% 5% 11% - 106 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 65% 5% 11% - 106 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 9% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 84% 5% 7% - 135 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 7% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 63% 0% 7% - 109 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Leeds City College - - 5% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 77% - 10% - 98 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 5% 8% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 88% 1% 3% - 120 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 15% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 88% 1% 3% - 120 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 85% 5% 0% - 121 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
WCG -Warwickshire College Group 85% 5% 0% - 121 Leamington Spa Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 77% 4% 8% - 108 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Tameside College 77% 4% 8% - 108 Ashton-under-Lyne Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 77% 4% 8% - 108 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 10% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 5% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 15% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 3% 5% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 3% 10% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 77% 1% 7% - 130 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 77% 1% 7% - 128 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 70% 5% 11% - 144 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Central School of Speech and Drama 69% 0% 9% - 110 London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 63% 5% 10% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 9% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 84% 5% 10% - 111 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 84% 5% 10% - 111 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 84% 5% 10% - 111 Ormskirk Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 72% - 33% £13100 88 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College 72% - 33% - 88 Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 48% 0% 11% - 133 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 81% 0% 7% - 152 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College - - - £7165 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 15% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 0% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 68% 5% 15% - 96 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 68% 5% 15% - 96 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 68% 5% 15% - 96 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 68% 5% 15% - 96 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 42% 0% 15% - 126 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 1% 5% - 160 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 62% 0% 3% - 138 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 85% 1% 5% - 160 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 94% 0% 13% - 100 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 48% 0% 11% - 140 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 94% 0% 13% - 145 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 68% 0% 6% - 129 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 68% 0% 6% - 129 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 68% 0% 6% - 129 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 68% 0% 6% - 129 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 68% 0% 6% - 129 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 68% 0% 6% - 129 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 68% 0% 6% - 129 Bath Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 68% 0% 6% - 129 Chester Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 68% 0% 6% - 129 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 68% 0% 6% - 129 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 68% 0% 6% - 129 Preston Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle College 68% 0% 6% - 129 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 68% 0% 6% - 129 York Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 68% 0% 6% - 129 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 6% - 129 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 68% 0% 6% - 129 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 68% 0% 6% - 129 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 82% - 5% - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 82% - 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 56% - 33% £13100 88 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College 75% 0% 5% - - Altrincham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 97% - 5% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 97% - 5% - - Doncaster Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 72% - 4% - 124 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 15% - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 79% - 35% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wigan and Leigh College 93% - 15% - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oldham College - - 20% - - Oldham Oncampus μερική απασχόληση
Chesterfield College - - 0% - - Chesterfield Oncampus μερική απασχόληση
Oldham College 87% - 5% - - Oldham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College 79% - 35% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 44% - 20% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 50% - 15% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College 77% - 35% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College 77% - 35% - - Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 89% - 0% - - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Furness College 80% - 15% - - Barrow-in-Furness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University - - 20% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 89% - 15% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 72% - 30% £13100 88 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gower College Swansea 72% - 30% - 88 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - 25% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Central Bedfordshire College 77% - 5% - - Dunstable Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 90% 0% 10% - - Leeds Oncampus μερική απασχόληση
Burnley College - - 20% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College - - 5% £9950 - Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough College - - 15% £4500 - Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex - - 15% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 15% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire - - 15% £14700 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 62% - 5% £12600 110 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 62% - 5% £12600 110 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 75% 10% 18% - 102 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 74% 5% 0% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 78% 0% 10% - 125 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 55% 0% 0% - 105 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 55% 0% 0% - 105 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 88% - 10% £11000 80 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 10% - 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 15% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 84% 5% 20% - 109 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 89% 0% 5% - 103 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 83% 10% 0% - 119 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 83% 10% 0% - 119 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 62% 0% 10% - 78 Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 78% 0% 10% - 125 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 3% 15% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 62% - 7% £13000 108 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 75% 10% 5% - 117 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 74% 5% 0% - 111 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College 53% 0% 5% - 126 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 10% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 75% 10% 18% - 102 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Blackburn College 100% 5% 10% - 127 Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - - - Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Newman University 75% 10% 5% - 117 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 89% 0% 5% - 103 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% - 12% £12750 115 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 78% 3% 9% - 113 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 84% 0% 5% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 84% 0% 5% - 117 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 75% 0% 8% - 129 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 86% - 10% £12600 116 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 75% - 10% £12000 98 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 87% 3% 12% - 138 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 78% 3% 9% - 118 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 75% 5% 10% - 102 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 75% 5% 10% - 102 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 3% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Warwickshire and South Leicestershire College 100% 0% 5% - 148 Nuneaton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southport College 94% 0% 10% - 116 Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 75% 0% 0% - 110 Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 75% 10% 18% - 102 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 86% - 10% £12600 116 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 60% 5% 15% - 151 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 92% 5% 8% - 91 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% - 12% £12750 115 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oldham College 77% - 12% - 115 Oldham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 62% - 7% £13000 108 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnsley College 62% - 7% - 108 Barnsley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 84% 5% 20% - 109 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 75% 5% 10% - 102 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College 75% 5% 10% - 102 Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 90% 5% 10% - 103 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Child and Youth Studies (Student Testimonial): Nicole McKee
  1/3
 • Child and Youth Studies - Meagan Atfield
  2/3
 • Sabrina Rashid - Childhood Studies
  3/3

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
73 /100
Απάντησαν 2880 φοιτητές Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20154 £18203 £20143
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16323 - £24569 £12685 - £23630 £13789 - £26222

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18800 £18767 £20812
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £15543 - £23043 £14071 - £23204 £15273 - £25856

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές

 • Υπηρεσίες υιοθεσίας
 • Υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας
 • Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών
 • Κοινοτικά Κέντρα
 • Σωφρονιστικά ιδρύματα
 • Κέντρα ημερήσιας φροντίδας
 • Εκπαιδευτικές εταιρείες
 • Κυβερνητικές Υπηρεσίες
 • Νοσοκομεία
 • Σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων
 • Οργανισμοί ψυχικής υγείας
 • Οργανισμοί Φυσικής Υγείας
 • Οργανισμοί αποκατάστασης
 • Φορείς Κοινωνικών Υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες νεολαίας

Εξειδικεύσεις εντός: Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές

 • Δημιουργική παιδαγωγική στην εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 • Γλώσσα και γραμματισμός
 • Χρήση της τεχνολογίας στη νεολαία και στην εκπαίδευση

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές από De Montfort University

35% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
20% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
15% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής
5% Διοικητικά επαγγέλματα

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Doctoral Programme - PhD
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree - FD
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Arts - BA

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Παιδική Ηλικία και Νεολαία Σπουδές ήταν £20154 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £18203 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £201435 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Πρώιμη παιδική ηλικία και κοινωνική πολιτική (με έτος θεμελίωσης) στο Liverpool Hope University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.