Πολιτική Μηχανική Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Civil engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Αρχαίοι πολιτισμοί MA (PG) - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £15000 - Online πλήρους απασχόλησης
Μηχανική και διαχείριση υποδομών MSc - Online Πανεπιστήμιο του Surrey
(University of Surrey)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Πολιτικός μηχανικός MSc - Online Πανεπιστήμιο του Surrey
(University of Surrey)
- - - - - Online μερική απασχόληση
 • 6 Reasons why you should be an Environmental Engineer (from a millennial's perspective)
  1/4
 • WHAT ARE THE 5 MAIN TYPES OF CIVIL ENGINEERING SPECIALIZATIONS? (English)
  2/4
 • WHAT STUDYING CIVIL ENGINEERING IS LIKE | University of Southampton
  3/4
 • Why you SHOULD major in Environmental Engineering?
  4/4

Εξειδικεύσεις εντός: Πολιτική Μηχανική

 • Δομική Μηχανική
 • Αρχιτεκτονική Μηχανική
 • Μηχανικός Μεταφορών
 • Γεωτεχνική Μηχανική
 • Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Υδραυλική Μηχανική

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Πολιτική Μηχανική:
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Science - MSc

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.