Πολιτική Μηχανική Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Civil engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Μηχανική των υδάτων για την ανάπτυξη MSc - Online Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Loughborough
(Loughborough University of Technology)
- - - £26500 - Online πλήρους απασχόλησης
Μηχανική και διαχείριση υποδομών MSc - Online Πανεπιστήμιο του Surrey
(University of Surrey)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Πολιτικός Μηχανικός και Τοπογράφος Μηχανικός PhD - Online Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Σχετικά θέματα - online προγράμματα σπουδών:
 • A TYPICAL DAY AS INFRASTRUCTURE ENGINEER AT J.P.MORGAN CHASE & CO: (Daniel Alvarez)
  1/4
 • Top 12 Civil Engineering Branches to Choose Your Career.
  2/4
 • What it's like being an Environmental Engineering Student | Monday - Friday
  3/4
 • WHAT STUDYING CIVIL ENGINEERING IS LIKE | University of Southampton
  4/4

Εξειδικεύσεις εντός: Πολιτική Μηχανική

 • Δομική Μηχανική
 • Αρχιτεκτονική Μηχανική
 • Μηχανικός Μεταφορών
 • Γεωτεχνική Μηχανική
 • Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Υδραυλική Μηχανική

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Πολιτική Μηχανική:
 • Master of Science - MSc
 • Doctor of Philosophy - PhD

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.