Πολιτικός Μηχανικός Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Civil engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Loughborough University of Technology - - - £26500 - Online πλήρους απασχόλησης
University of Surrey - - - - - Online μερική απασχόληση
University of Portsmouth - - - - - Online μερική απασχόληση
Σχετικά θέματα - online προγράμματα σπουδών:
 • Structural Engineer vs Architect - Design Meeting
  1/4
 • Engineer Reacts: Truth About Civil Engineering (What does a Civil Engineer do?)
  2/4
 • Civil & Infrastructure Engineering Degree Apprenticeship
  3/4
 • What it's like being an Environmental Engineering Student | Monday - Friday
  4/4

Εξειδικεύσεις εντός: Πολιτικός Μηχανικός

 • Δομική Μηχανική
 • Αρχιτεκτονική Μηχανική
 • Μηχανικός Μεταφορών
 • Γεωτεχνική Μηχανική
 • Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Υδραυλική Μηχανική

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Πολιτικός Μηχανικός:
 • Master of Science - MSc
 • Doctor of Philosophy - PhD

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.