Πανεπιστήμια σε Βενεζουέλα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Βενεζουέλα
16 από 39
 • Πανεπιστήμια σε Βενεζουέλα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
10
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βενεζουέλα
 • (8 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
3
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βενεζουέλα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βενεζουέλα

---
#46 
University of the Andes
---
#93 
University of the Andes
---
#101 
University of the Andes
---
#101 
University of the Andes
---
#201 
University of the Andes
---
#251 
University of the Andes
Μαθηματικά
#301 
University of the Andes
---
#351 
University of the Andes

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βενεζουέλα2022

#1

University of the Andes
Universidad de los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Central University of Venezuela
Universidad Central de Venezuela

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (220 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]

#3

Simón Bolívar University
Universidad Simón Bolívar

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (170 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #3559 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#4

Andres Bello Catholic University
Universidad Católica Andres Bello

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (1097 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #76 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#5

University of Zulia
Universidad del Zulia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #4067 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #147 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#6

University of Carabobo
Universidad de Carabobo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #151 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #4 
 • #173 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]
 • #4 
 • #3257 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Lisandro Alvarado Central Western University
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #4247 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #3806 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Rafael Belloso Chacín University
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #401 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #13 
 • #7695 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

National Experimental University of Táchira
Universidad Nacional Experimental del Táchira

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (98 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #4823 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

National Experimental University of the Western Plains
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #5185 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

University Metropolitana
Universidad Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #5541 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Antonio José de Sucre National Experimental Polytechnic University
Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #5998 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Libertador Experimental Pedagogical University
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #7906 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

National Experimental University of Guayana, Puerto Ordaz
Universidad Nacional Experimental de Guayana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #8539 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Monteávila University
Universidad Monteávila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #10797 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

New Sparta University
Universidad Nueva Esparta

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #11950 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Santa Rosa Catholic University
Universidad Católica Santa Rosa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image


#18

Catholic University of Táchira
Universidad Católica del Táchira

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image


#19

Margarita University
Universidad de Margarita

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)

#20

University of Santa María
Universidad Santa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)

#21

Cecilio Acosta Catholic University
Universidad Católica Cecilio Acosta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (185 αξιολογήσεις)
Card image


#22

Rafael María Baralt National Experimental University
Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Baralt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
Card image


#23

Alonso de Ojeda University
Universidad Alonso de Ojeda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (64 αξιολογήσεις)

#24

Simón Rodriguez National Experimental University
Universidad Nacional Experimental Simón Rodriguez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)

#25

José Antonio Páez University
Universidad José Antonio Páez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
Card image


#26

Alejandro de Humboldt University
Universidad Alejandro de Humboldt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#27

Bicentenary University of Aragua
Universidad Bicentenaria de Aragua

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image


#28

Rafael Urdaneta University
Universidad Rafael Urdaneta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image


#29

National Experimental University of the Central Plains
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)

#30

Panamerican University of Puerto
Universidad Panamericana del Puerto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#31

Dr. José Gregorio Hernández University
Universidad Dr. José Gregorio Hernández

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#32

Bolivarian University of Venezuela
Universidad Bolivariana de Venezuela

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image


#33

Yacambu University
Universidad Yacambú

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)

#34

José María Vargas University
Universidad José María Vargas

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.1 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image


#35

Valle del Momboy University
Universidad Valle del Momboy


#36

Francisco de Miranda National Experimental University
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda

Card image


#37

National Experimental University of Sur del Lago
Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús Maria Semprum


#38

National Experimental University of Yaracuy
Universidad Nacional Experimental del Yaracuy

Card image


#39

Gran Mariscal de Ayacucho University
Universidad Nororiental privada Gran Mariscal de Ayacucho


ΒενεζουέλαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +58

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Βενεζουέλα:
 • 1. Καράκας: 3,000,000
 • 2. Μαρακαΐβο: 2,200,000
 • 3. Μαρακάι: 1,750,000
 • 4. Βαλένθια: 1,400,000
 • 5. Μπαρκισιμέτο: 810,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βενεζουέλα

google static map google map control google map control

University of the Andes βρίσκεται στη θέση #1 σε Βενεζουέλα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βενεζουέλα University of the Andes βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 11 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of the Andes έχει περαστεί σε λίστα

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής