Πανεπιστήμια σε Βενεζουέλα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Βενεζουέλα
14 από 39
 • Πανεπιστήμια σε Βενεζουέλα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
21
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βενεζουέλα
 • (19 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
3
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βενεζουέλα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βενεζουέλα

--- QS World University Rankings By Subject
#43 
University of the Andes, Venezuela
--- QS World University Rankings By Subject
#52 
University of the Andes, Venezuela
--- QS World University Rankings By Subject
#101 
University of the Andes, Venezuela
--- QS World University Rankings By Subject
#101 
University of the Andes, Venezuela
--- QS World University Rankings By Subject
#201 
University of the Andes, Venezuela
--- QS World University Rankings By Subject
#201 
University of the Andes, Venezuela
Μαθηματικά QS World University Rankings By Subject
#251 
University of the Andes, Venezuela
--- QS World University Rankings By Subject
#351 
University of the Andes, Venezuela

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βενεζουέλα2023

#1

University of the Andes, Venezuela
Universidad de los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#2

Central University of Venezuela
Universidad Central de Venezuela

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (220 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #3 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#3

Simón Bolívar University, Venezuela
Universidad Simón Bolívar, Venezuela

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (170 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #2 
 • #53 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]


#4

Andres Bello Catholic University
Universidad Católica Andres Bello

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (1097 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #69 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]

#5

University of Zulia
Universidad del Zulia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #5 
 • #136 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]

#6

University of Carabobo
Universidad de Carabobo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #171 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #3 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2022]

#7

Rafael Belloso Chacín University
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #401 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #11 
 • #5745 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#8

Lisandro Alvarado Central Western University
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #4165 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#9

National Experimental University of the Western Plains
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #5547 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#10

National Experimental University of Táchira
Universidad Nacional Experimental del Táchira

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (98 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #5629 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#11

Libertador Experimental Pedagogical University
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #5646 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#12

University Metropolitana
Universidad Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #6430 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#13

National Experimental University of Guayana, Puerto Ordaz
Universidad Nacional Experimental de Guayana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #7477 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#14

Antonio José de Sucre National Experimental Polytechnic University
Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #8332 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#15

Santa Rosa Catholic University
Universidad Católica Santa Rosa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image


#16

Catholic University of Táchira
Universidad Católica del Táchira

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image


#17

Margarita University
Universidad de Margarita

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)

#18

Monteávila University
Universidad Monteávila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)

#19

University of Santa María
Universidad Santa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)

#20

Cecilio Acosta Catholic University
Universidad Católica Cecilio Acosta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (185 αξιολογήσεις)
Card image


#21

Rafael María Baralt National Experimental University
Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Baralt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
Card image


#22

Alonso de Ojeda University
Universidad Alonso de Ojeda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (64 αξιολογήσεις)

#23

Simón Rodriguez National Experimental University
Universidad Nacional Experimental Simón Rodriguez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)

#24

José Antonio Páez University
Universidad José Antonio Páez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
Card image


#25

Alejandro de Humboldt University
Universidad Alejandro de Humboldt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#26

Bicentenary University of Aragua
Universidad Bicentenaria de Aragua

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image


#27

Rafael Urdaneta University
Universidad Rafael Urdaneta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image


#28

National Experimental University of the Central Plains
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)

#29

Panamerican University of Puerto
Universidad Panamericana del Puerto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#30

Dr. José Gregorio Hernández University
Universidad Dr. José Gregorio Hernández

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#31

New Sparta University
Universidad Nueva Esparta

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image


#32

Bolivarian University of Venezuela
Universidad Bolivariana de Venezuela

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)

#33

Yacambu University
Universidad Yacambú

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)

#34

José María Vargas University
Universidad José María Vargas

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.1 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image


#35

Valle del Momboy University
Universidad Valle del Momboy


#36

Francisco de Miranda National Experimental University
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda

Card image


#37

National Experimental University of Sur del Lago
Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús Maria Semprum


#38

National Experimental University of Yaracuy
Universidad Nacional Experimental del Yaracuy

Card image


#39

Gran Mariscal de Ayacucho University
Universidad Nororiental privada Gran Mariscal de Ayacucho


ΒενεζουέλαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +58

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Βενεζουέλα:
 • 1. Καράκας: 3,000,000
 • 2. Μαρακαΐβο: 2,200,000
 • 3. Μαρακάι: 1,750,000
 • 4. Βαλένθια: 1,400,000
 • 5. Μπαρκισιμέτο: 810,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βενεζουέλα

google static map google map control google map control

University of the Andes, Venezuela βρίσκεται στη θέση #1 σε Βενεζουέλα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βενεζουέλα University of the Andes, Venezuela βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 16 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of the Andes, Venezuela έχει περαστεί σε λίστα

Το University of the Andes, Venezuela έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes, Venezuela περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes, Venezuela έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes, Venezuela περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes, Venezuela έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes, Venezuela περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes, Venezuela έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes, Venezuela περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes, Venezuela έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes, Venezuela περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes, Venezuela έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes, Venezuela περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes, Venezuela έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes, Venezuela περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes, Venezuela έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes, Venezuela περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

América Economía

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

Sapiens Research

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής