Πανεπιστήμια σε Βενεζουέλα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Βενεζουέλα
24 από 39
 • Πανεπιστήμια σε Βενεζουέλα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
11
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βενεζουέλα
 • (9 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βενεζουέλα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βενεζουέλα

Πολιτική
#51 
University of the Andes
---
#351 
University of the Andes

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βενεζουέλα2021

#1

University of the Andes
Universidad de los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Central University of Venezuela
Universidad Central de Venezuela

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (220 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]

#3

Simón Bolívar University
Universidad Simón Bolívar

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (170 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #3189 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#4

Andres Bello Catholic University
Universidad Católica Andres Bello

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (1097 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #4 
 • #76 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#5

University of Zulia
Universidad del Zulia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #4068 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #5 
 • #151 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#6

University of Carabobo
Universidad de Carabobo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #171 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #18 
 • #600 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #3257 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Libertador Experimental Pedagogical University
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #191 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #14 
 • #7906 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Yacambu University
Universidad Yacambú

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #265 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#9

National Experimental University of the Western Plains
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #298 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #9 
 • #5185 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Lisandro Alvarado Central Western University
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #4304 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #8 
 • #407 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #5 
 • #3806 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

Simón Rodriguez National Experimental University
Universidad Nacional Experimental Simón Rodriguez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #429 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#12

University Metropolitana
Universidad Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #453 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #10 
 • #5541 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Bolivarian University of Venezuela
Universidad Bolivariana de Venezuela

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #454 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#14

National Experimental University of the Central Plains
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #476 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#15

José Antonio Páez University
Universidad José Antonio Páez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #485 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#16

Antonio José de Sucre National Experimental Polytechnic University
Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #502 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #5998 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Bicentenary University of Aragua
Universidad Bicentenaria de Aragua

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #536 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#18

Gran Mariscal de Ayacucho University
Universidad Nororiental privada Gran Mariscal de Ayacucho

 • #17 
 • #570 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#19

Francisco de Miranda National Experimental University
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda

Card image

 • #19 
 • #608 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#20

National Experimental University of Táchira
Universidad Nacional Experimental del Táchira

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (98 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #4823 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Rafael Belloso Chacín University
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #7695 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

National Experimental University of Guayana, Puerto Ordaz
Universidad Nacional Experimental de Guayana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #8539 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Monteávila University
Universidad Monteávila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #10797 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

New Sparta University
Universidad Nueva Esparta

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #11950 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Santa Rosa Catholic University
Universidad Católica Santa Rosa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image


#26

Catholic University of Táchira
Universidad Católica del Táchira

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image


#27

Margarita University
Universidad de Margarita

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)

#28

University of Santa María
Universidad Santa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)

#29

Cecilio Acosta Catholic University
Universidad Católica Cecilio Acosta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (185 αξιολογήσεις)
Card image


#30

Rafael María Baralt National Experimental University
Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Baralt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
Card image


#31

Alonso de Ojeda University
Universidad Alonso de Ojeda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (64 αξιολογήσεις)

#32

Alejandro de Humboldt University
Universidad Alejandro de Humboldt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#33

Rafael Urdaneta University
Universidad Rafael Urdaneta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image


#34

Panamerican University of Puerto
Universidad Panamericana del Puerto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#35

Dr. José Gregorio Hernández University
Universidad Dr. José Gregorio Hernández

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#36

José María Vargas University
Universidad José María Vargas

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.1 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image


#37

Valle del Momboy University
Universidad Valle del Momboy


#38

National Experimental University of Sur del Lago
Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús Maria Semprum


#39

National Experimental University of Yaracuy
Universidad Nacional Experimental del Yaracuy

Card image


ΒενεζουέλαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +58

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Βενεζουέλα:
 • 1. Καράκας: 3,000,000
 • 2. Μαρακαΐβο: 2,200,000
 • 3. Μαρακάι: 1,750,000
 • 4. Βαλένθια: 1,400,000
 • 5. Μπαρκισιμέτο: 810,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βενεζουέλα

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of the Andes βρίσκεται στη θέση #1 σε Βενεζουέλα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βενεζουέλα University of the Andes βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 11 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of the Andes έχει περαστεί σε λίστα

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βενεζουέλα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής