Πανεπιστήμια σε Καράκας, Βενεζουέλα
- Κατάταξη & Κριτικές -

6 από 12
 • Πανεπιστήμια σε Καράκας
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
8
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Καράκας
 • (8 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Καράκας
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Καράκας, Βενεζουέλα2022

#1

Central University of Venezuela
Universidad Central de Venezuela

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (220 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]

#2

Simón Bolívar University
Universidad Simón Bolívar

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (170 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #3559 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#3

Andres Bello Catholic University
Universidad Católica Andres Bello

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (1097 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #76 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#4

University Metropolitana
Universidad Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #5541 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Monteávila University
Universidad Monteávila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #10797 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

New Sparta University
Universidad Nueva Esparta

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #11950 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Santa Rosa Catholic University
Universidad Católica Santa Rosa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image


#8

University of Santa María
Universidad Santa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)

#9

Simón Rodriguez National Experimental University
Universidad Nacional Experimental Simón Rodriguez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)

#10

Alejandro de Humboldt University
Universidad Alejandro de Humboldt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#11

Bolivarian University of Venezuela
Universidad Bolivariana de Venezuela

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image


#12

José María Vargas University
Universidad José María Vargas

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.1 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image


ΚαράκαςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 3000000

: Capital, Municipio Libertador

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Καράκας

google static map google map control google map control

Central University of Venezuela βρίσκεται στη θέση #1 σε Καράκας στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Καράκας Central University of Venezuela βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 8 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Central University of Venezuela έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής