Πανεπιστήμια σε Μπαρκισιμέτο, Βενεζουέλα
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Μπαρκισιμέτο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
3
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μπαρκισιμέτο
 • (3 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μπαρκισιμέτο
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μπαρκισιμέτο, Βενεζουέλα2021

#1

Yacambu University
Universidad Yacambú

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #265 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#2

Lisandro Alvarado Central Western University
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #4304 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #8 
 • #407 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #5 
 • #3806 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Antonio José de Sucre National Experimental Polytechnic University
Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #502 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #5998 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΜπαρκισιμέτοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 810000

: Lara, Municipio Iribarren

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μπαρκισιμέτο

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Yacambu University βρίσκεται στη θέση #1 σε Μπαρκισιμέτο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μπαρκισιμέτο Lisandro Alvarado Central Western University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 3 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Lisandro Alvarado Central Western University έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής