Πανεπιστήμια σε Μαρακαΐβο, Βενεζουέλα
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 5
 • Πανεπιστήμια σε Μαρακαΐβο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
4
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μαρακαΐβο
 • (4 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μαρακαΐβο
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μαρακαΐβο, Βενεζουέλα2022

#1

University of Zulia
Universidad del Zulia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #4067 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #147 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#2

Rafael Belloso Chacín University
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #401 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #13 
 • #7695 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Cecilio Acosta Catholic University
Universidad Católica Cecilio Acosta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (185 αξιολογήσεις)
Card image


#4

Rafael Urdaneta University
Universidad Rafael Urdaneta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image


#5

Dr. José Gregorio Hernández University
Universidad Dr. José Gregorio Hernández

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

ΜαρακαΐβοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 2225000

: Zulia, Municipio Maracaibo

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μαρακαΐβο

google static map google map control google map control

University of Zulia βρίσκεται στη θέση #1 σε Μαρακαΐβο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μαρακαΐβο University of Zulia βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 4 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Zulia έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής