Πανεπιστήμια σε Τουρκία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Τουρκία
98 από 105
 • Πανεπιστήμια σε Τουρκία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
22
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Τουρκία
 • (16 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
10
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Τουρκία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Τουρκία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Τουρκία

---
#101 
Firat University
---
#107 
Istanbul Technical University
---
#147 
Hacettepe University
Αρχαιολογία
#151 
Koc University
---
#201 
Ege University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Τουρκία2021

#1

Koc University
Koç Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #465 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Bilkent University
Bilkent Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (4204 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #354 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Bogazici University
Bogaziçi Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (736 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #471 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Sabanci University
Sabanci Üniversitesi

Card image

 • #4 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #492 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Middle East Technical University
Orta Dogu Teknik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (446 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Hacettepe University
Hacettepe Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #418 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Istanbul Technical University
Istanbul Teknik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (297 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Istanbul University
Istanbul Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (452 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #429 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Ankara University
Ankara Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Cankaya University
Cankaya Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (137 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #27 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #86 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]

#11

Izmir Institute of Technology
Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #495 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Özyegin University
Özyegin Üniversitesi

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #513 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #1587 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#13

Yildiz Technical University
Yildiz Teknik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #35 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Ege University
Ege Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (234 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #498 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Gazi University
Gazi Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (166 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #523 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Dokuz Eylül University
Dokuz Eylül Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #17 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Marmara University
Marmara Üniversitesi

Card image

 • #21 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #892 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#18

Cukurova University
Çukurova Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (130 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #847 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#19

Erciyes University
Erciyes Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #1372 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#20

Gebze University of Technology
Gebze Teknik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #48 
 • #582 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #1485 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#21

Karabuk University
Karabük Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (112 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #81 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #301 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]

#22

University of Gaziantep
Gaziantep Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #874 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#23

Atatürk University
Atatürk Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #1288 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#24

Gaziosmanpasa University
Gaziosmanpasa Üniversitesi

 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #32 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #1065 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#25

Atilim University
Atýlým Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #79 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #2918 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#26

Akdeniz University
Akdeniz Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #1410 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#27

Bahcesehir University
Bahçesehir Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (240 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #31 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #3901 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#28

Selcuk University
Selçuk Üniversitesi

 • #36 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #41 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #1339 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#29

Yeditepe University
Yeditepe Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (175 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #3257 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#30

Anadolu University
Anadolu Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #29 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #1311 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#31

Süleyman Demirel University
Süleyman Demirel Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #42 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #2525 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#32

Aksaray University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #67 
 • #601 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #3353 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#33

Recep Tayyip Erdogan University
Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi

 • #33 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #57 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #3605 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#34

Acibadem University
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Card image

 • #22 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #66 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]


#35

Baskent University
Baskent Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #50 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #3302 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#36

Eskisehir Osmangazi University
Eskisehir Osmangazi Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #28 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #1480 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]

#37

Ondokuz Mayis University
Ondokuz Mayis Üniversitesi

 • #31 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #37 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #1578 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#38

Sakarya University
Sakarya Üniversitesi

 • #34 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #25 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #1751 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#39

Mersin University
Mersin Üniversitesi

 • #38 
 • #572 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #895 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #35 
 • #2582 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#40

Kafkas University
Kafkas Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #1122 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #40 
 • #3193 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#41

Pamukkale University
Pamukkale Üniversitesi

Card image

 • #47 
 • #582 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #1841 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #42 
 • #1788 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#42

Erzincan University
Erzincan Üniversitesi

 • #58 
 • #591 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #971 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #26 
 • #1348 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#43

Cumhuriyet University
Cumhuriyet Üniversitesi

Card image

 • #44 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #2158 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #46 
 • #1876 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#44

Çanakkale Onsekiz Mart University
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #2343 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #49 
 • #1904 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#45

Adnan Menderes University
Adnan Menderes Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #1988 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #45 
 • #2018 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#46

Abdullah Gül University
Abdullah Gül Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #2193 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #144 
 • #2631 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#47

Istanbul Bilgi University
Istanbul Bilgi Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
 • #49 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #3073 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #35 
 • #1601 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#48

Uludag University
Uludag Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #1436 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #11 
 • #1634 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#49

Mugla University
Mugla Sitki Koçman Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
 • #63 
 • #597 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #2538 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #42 
 • #1976 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#50

Mimar Sinan Fine Arts University
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 • #46 
 • #581 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #2472 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #37 
 • #1674 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#51

Karadeniz Technical University
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #572 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #1321 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #43 
 • #3276 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#52

Kocaeli University
Kocaeli Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #1730 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #32 
 • #1488 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#53

Celal Bayar University
Celal Bayar Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #1764 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #34 
 • #1758 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#54

Kadir Has University
Kadir Has Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #73 
 • #609 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #3206 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #70 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#55

Harran University
Harran Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #2234 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #38 
 • #251 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#56

Firat University
Firat Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #1372 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #31 
 • #1464 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#57

Dicle University
Dicle Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
 • #62 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #1891 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #46 
 • #2027 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#58

Izmir University of Economics
Izmir Ekonomi Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (190 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #594 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #2978 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #145 
 • #2633 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#59

Dumlupinar University
Dumlupinar Üniversitesi

Card image

 • #36 
 • #570 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #2273 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #62 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#60

Balikesir University
Balıkesir Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
 • #59 
 • #592 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #2248 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #59 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#61

Afyon Kocatepe University
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #56 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #2270 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #58 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#62

Kirikkale University
Kirikkale Üniversitesi

Card image

 • #53 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #2158 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #29 
 • #1468 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#63

Beykent University
Beykent Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #3813 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #64 
 • #2606 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

Bülent Ecevit University
Bülent Ecevit Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
Card image

 • #72 
 • #609 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #52 
 • #2159 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #59 
 • #2354 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#65

Hitit University
Hitit Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image

 • #78 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #2206 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #69 
 • #2726 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

Trakya University
Trakya Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
 • #70 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #80 
 • #2345 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #55 
 • #2327 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

Kahramanmaras Sütçü Imam University
Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (553 αξιολογήσεις)
 • #75 
 • #611 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #83 
 • #2357 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #62 
 • #2569 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

Cankiri Karatekin University
Çankiri Karatekin Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (159 αξιολογήσεις)
Card image

 • #74 
 • #611 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #104 
 • #2453 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #75 
 • #3050 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

Piri Reis University
Piri Reis Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (168 αξιολογήσεις)
Card image

 • #71 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #4125 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #74 
 • #2977 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#70

Istanbul Arel University
Istanbul Arel Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image

 • #83 
 • #628 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #4326 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #174 
 • #2758 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

ΤουρκίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +90

 • Θρησκεία:
 • Σουνιτικό Ισλάμ  65%
 • Σιίτες και μη αλληλέγγυοι Ισλάμ  17%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  13%
 • Άλλες θρησκείες: Ευαγγελισμός, Ορθοδοξία, Βουδισμός  9%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Τουρκία:
 • 1. Κωνσταντινούπολη: 14,800,000
 • 2. Άγκυρα: 3,500,000
 • 3. Σμύρνη: 2,500,000
 • 4. Προύσα: 1,400,000
 • 5. Άδανα: 1,250,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Τουρκία:

Istanbul Atatürk Airport (IST): 63.727.448 επιβάτες / έτος; 3 τερματικοί σταθμοί (terminals); 12χλμ. από Κωνσταντινούπολη κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Τουρκία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Koc University βρίσκεται στη θέση #1 σε Τουρκία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Τουρκία Sabanci University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 25 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Sabanci University έχει περαστεί σε λίστα

Το Firat University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τουρκία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Firat University περιλαμβάνεται.

Το Istanbul Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τουρκία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Istanbul Technical University περιλαμβάνεται.

Το Hacettepe University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τουρκία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Hacettepe University περιλαμβάνεται.

Το Koc University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τουρκία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Koc University περιλαμβάνεται.

Το Ege University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τουρκία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ege University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής