Πανεπιστήμια σε Σμύρνη, Τουρκία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Σμύρνη
6 από 6
 • Πανεπιστήμια σε Σμύρνη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
37
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σμύρνη
 • (32 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
3
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σμύρνη
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σμύρνη

--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#167 
Ege University
--- QS World University Rankings By Subject
#201 
Ege University
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#301 
Izmir Institute of Technology
--- THE World University Rankings by Subject
#501 
Dokuz Eylül University
--- THE World University Rankings by Subject
#601 
Dokuz Eylül University
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#651 
Ege University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σμύρνη, Τουρκία2023

#1

Ege University
Ege Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (234 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #14 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #18 
 • #1151 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2

Dokuz Eylül University
Dokuz Eylül Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (329 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #22 
 • #1198 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3

Izmir Institute of Technology
Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (241 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #17 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #16 
 • #1017 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4

Izmir Katip Celebi University
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

 • #54 
 • #1897 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #80 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #41 
 • #1830 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#5

Izmir University of Economics
Izmir Ekonomi Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (190 αξιολογήσεις)
 • #83 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #100 
 • #2735 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #37 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#6

Yasar University
Yasar Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (492 αξιολογήσεις)
 • #120 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #104 
 • #2789 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #94 
 • #95 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Δημοσίευση 06 Οκτωβρίου, 2021]

ΣμύρνηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 2501000

: İzmir,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σμύρνη

google static map google map control google map control

Ege University βρίσκεται στη θέση #1 σε Σμύρνη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σμύρνη Ege University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 41 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Ege University έχει περαστεί σε λίστα

Το Ege University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σμύρνη για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ege University περιλαμβάνεται.

Το Ege University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σμύρνη για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ege University περιλαμβάνεται.

Το Izmir Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σμύρνη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Izmir Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το Dokuz Eylül University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σμύρνη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Dokuz Eylül University περιλαμβάνεται.

Το Dokuz Eylül University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σμύρνη για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Dokuz Eylül University περιλαμβάνεται.

Το Ege University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σμύρνη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ege University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής