Πανεπιστήμια σε Άγκυρα, Τουρκία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Άγκυρα
16 από 17
 • Πανεπιστήμια σε Άγκυρα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
41
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Άγκυρα
 • (36 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
20
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Άγκυρα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Άγκυρα

Μαθηματικά NTU by Subject
#4 
Cankaya University
--- QS World University Rankings By Subject
#40 
Middle East Technical University
--- QS World University Rankings By Subject
#51 
Ankara University
--- THE World University Rankings by Subject
#101 
Middle East Technical University
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#147 
Hacettepe University
--- QS World University Rankings By Subject
#148 
Middle East Technical University
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#198 
Middle East Technical University
--- QS World University Rankings By Subject
#201 
Middle East Technical University
--- QS World University Rankings By Subject
#201 
Hacettepe University
--- THE World University Rankings by Subject
#251 
Middle East Technical University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Άγκυρα, Τουρκία2023

#1

Middle East Technical University
Orta Dogu Teknik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (446 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #547 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2

Bilkent University
Bilkent Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (4632 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #9 
 • #684 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3

Hacettepe University
Hacettepe Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #554 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4

Ankara University
Ankara Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (456 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #9 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #10 
 • #722 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#5

Gazi University
Gazi Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1532 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #23 
 • #1225 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#6

Cankaya University
Cankaya Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (235 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #173 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #491 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#7

TOBB Economics and Technology University
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (290 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #11 
 • #736 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #42 
 • #536 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#8

Atilim University
Atýlým Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (299 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #101 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #22 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#9

Baskent University
Baskent Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (257 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #57 
 • #1922 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #51 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#10

Ankara Yıldırım Beyazıt University
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • #58 
 • #1927 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #75 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #47 
 • #1927 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#11

TED University
TED Üniversitesi

 • #124 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #132 
 • #133 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Δημοσίευση 06 Οκτωβρίου, 2021]
 • #119 
 • #3684 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#12

Ufuk University
Ufuk Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #116 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #157 
 • #158 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Δημοσίευση 06 Οκτωβρίου, 2021]
 • #133 
 • #4918 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#13

University of Turkish Aeronautical Association
Türk Hava Kurumu Üniversitesi

 • #121 
 • #122 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Δημοσίευση 06 Οκτωβρίου, 2021]

#14

Yuksek Ihtisas University
Yüksek İhtisas Üniversitesi

 • #139 
 • #140 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Δημοσίευση 06 Οκτωβρίου, 2021]

#15

Social Sciences University of Ankara
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

 • #158 
 • #159 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Δημοσίευση 06 Οκτωβρίου, 2021]
 • #147 
 • #7415 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#16

Ankara Haci Bayram Veli University
Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi

 • #159 
 • #160 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Δημοσίευση 06 Οκτωβρίου, 2021]

#17

Institute of Natural Sciences, TED University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (161 αξιολογήσεις)

ΆγκυραΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 3518000

Ανύψωση: 850M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Ankara,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Άγκυρα

google static map google map control google map control

Middle East Technical University βρίσκεται στη θέση #1 σε Άγκυρα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Άγκυρα Middle East Technical University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 44 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Middle East Technical University έχει περαστεί σε λίστα

Το Cankaya University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cankaya University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Το Ankara University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ankara University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Το Hacettepe University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Hacettepe University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Το Hacettepe University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Hacettepe University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής