Πανεπιστήμια σε Άγκυρα, Τουρκία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Άγκυρα
11 από 17
 • Πανεπιστήμια σε Άγκυρα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
21
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Άγκυρα
 • (16 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
8
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Άγκυρα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Άγκυρα

Μαθηματικά
#4 
Cankaya University
---
#36 
Middle East Technical University
---
#101 
Middle East Technical University
---
#147 
Hacettepe University
---
#198 
Middle East Technical University
---
#201 
Middle East Technical University
---
#201 
Middle East Technical University
---
#251 
Middle East Technical University
---
#251 
Ankara University
---
#301 
Middle East Technical University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Άγκυρα, Τουρκία2022

#1

Middle East Technical University
Orta Dogu Teknik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (446 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Bilkent University
Bilkent Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (4632 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #354 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Hacettepe University
Hacettepe Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #418 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Ankara University
Ankara Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (456 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Cankaya University
Cankaya Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (235 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #89 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#6

Gazi University
Gazi Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1532 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #523 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

TOBB Economics and Technology University
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (290 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #559 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#8

Atilim University
Atýlým Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (299 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #79 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #2887 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#9

Baskent University
Baskent Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (257 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #50 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #1731 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#10

Institute of Natural Sciences, TED University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (161 αξιολογήσεις)
 • #75 
 • #2879 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

Ufuk University
Ufuk Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #95 
 • #4577 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Social Sciences University of Ankara
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi


#13

Ankara Haci Bayram Veli University
Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi


#14

Ankara Yıldırım Beyazıt University
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


#15

TED University
TED Üniversitesi


#16

University of Turkish Aeronautical Association
Türk Hava Kurumu Üniversitesi


#17

Yuksek Ihtisas University
Yüksek İhtisas Üniversitesi


ΆγκυραΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 3518000

Ανύψωση: 850M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Ankara,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Άγκυρα

google static map google map control google map control

Middle East Technical University βρίσκεται στη θέση #1 σε Άγκυρα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Άγκυρα Middle East Technical University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 24 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Middle East Technical University έχει περαστεί σε λίστα

Το Cankaya University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cankaya University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Το Hacettepe University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Hacettepe University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Το Ankara University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ankara University περιλαμβάνεται.

Το Middle East Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Άγκυρα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Middle East Technical University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής