Πανεπιστήμια σε Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Κωνσταντινούπολη
26 από 51
 • Πανεπιστήμια σε Κωνσταντινούπολη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
22
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κωνσταντινούπολη
 • (17 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
9
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κωνσταντινούπολη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κωνσταντινούπολη

---
#42 
Istanbul Technical University
---
#101 
Istanbul Technical University
---
#126 
Bogazici University
Αρχαιολογία
#151 
Koc University
---
#157 
Istanbul University
---
#201 
Istanbul University
---
#251 
Istanbul Technical University
---
#251 
Bogazici University
Μαθηματικά
#301 
Istanbul Technical University
---
#301 
Istanbul Technical University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κωνσταντινούπολη, Τουρκία2022

#1

Koc University
Koç Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Istanbul Technical University
Istanbul Teknik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (992 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Sabanci University
Sabanci Üniversitesi

Card image

 • #3 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #492 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Bogazici University
Bogaziçi Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (736 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #471 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Istanbul University
Istanbul Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1360 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #429 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Bahcesehir University
Bahçesehir Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (724 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #921 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#7

Yildiz Technical University
Yildiz Teknik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (422 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #35 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Marmara University
Marmara Üniversitesi

Card image

 • #39 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Özyegin University
Özyegin Üniversitesi

Card image

 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #513 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1370 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#10

Istanbul Bilgi University
Istanbul Bilgi Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (339 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #49 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #495 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#11

Acibadem University
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Card image

 • #40 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #66 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #3153 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#12

Yeditepe University
Yeditepe Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (692 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #52 
 • #3820 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#13

Bezmialem Vakıf University
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #56 
 • #3967 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]

#14

Istanbul Medipol University
İstanbul Medipol Üniversitesi

 • #33 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #2281 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #48 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]

#15

Kadir Has University
Kadir Has Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (274 αξιολογήσεις)
Card image

 • #73 
 • #609 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #3163 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #48 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#16

Mimar Sinan Fine Arts University
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Card image

 • #46 
 • #581 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #4131 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #34 
 • #1620 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#17

Maltepe University
Maltepe Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #3719 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #82 
 • #3215 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Beykent University
Beykent Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (285 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #3816 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #66 
 • #2606 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Piri Reis University
Piri Reis Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (168 αξιολογήσεις)
Card image

 • #71 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #4126 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #76 
 • #2977 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#20

Istanbul Kultur University
Istanbul Kültür Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (760 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #594 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #401 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #87 
 • #3364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Istanbul Arel University
Istanbul Arel Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
Card image

 • #83 
 • #628 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #65 
 • #4300 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #80 
 • #3095 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Okan University
Okan Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (408 αξιολογήσεις)
Card image

 • #85 
 • #656 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #88 
 • #3393 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Dogus University
Dogus Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #2118 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #1427 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #58 
 • #2348 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Isik University
Isik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
 • #53 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #83 
 • #3227 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Istanbul Commerce University
Istanbul Ticaret Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (114 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #401 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #94 
 • #3927 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Halic University
Haliç Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (302 αξιολογήσεις)
Card image

 • #96 
 • #6067 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #31 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#27

Galatasaray University
Galatasaray Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image


#28

Fatih Sultan Mehmet Waqf University
Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (155 αξιολογήσεις)
Card image


#29

Fatih University
Fatih Universitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)
Card image


#30

Altınbaş University
Altınbaş Üniversitesi


#31

Beykoz University
Beykoz Üniversitesi


#32

Biruni University
Biruni Üniversitesi


#33

Ibn Haldun University
İbn Haldun Üniversitesi


#34

İstanbul 29 Mayıs University
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi


#35

Istanbul Aydın University
İstanbul Aydın Üniversitesi


#36

Istanbul Esenyurt University
Istanbul Esenyurt Üniversitesi


#37

Istanbul Gedik University
Istanbul Gedik Üniversitesi


#38

Istanbul Gelişim University
Istanbul Gelişim Üniversitesi


#39

Istanbul Medeniyet University
İstanbul Medeniyet Üniversitesi


#40

Istanbul Rumeli University
Istanbul Rumeli Üniversitesi


#41

Istanbul Sabahattin Zaim University
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi


#42

Istanbul Bilim University
Demiroğlu Bilim Üniversitesi


#43

Istanbul University-Cerrahpaşa
Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa


#44

MEF University
MEF Üniversitesi


#45

National Defense University
Milli Savunma Üniversitesi


#46

Nişantaşı University
Nişantaşi Üniversitesi


#47

University of Health Sciences
Sağlık Bilimleri Üniversitesi


#48

Turkish-German University
Türk-Alman Üniversitesi


#49

Uskudar University
Üsküdar Üniversitesi


#50

Yeni Yüzyıl University
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi


#51

Istinye University
Istinye Üniversitesi


ΚωνσταντινούποληΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 11175000

: Istanbul,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κωνσταντινούπολη

google static map google map control google map control

Koc University βρίσκεται στη θέση #1 σε Κωνσταντινούπολη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κωνσταντινούπολη Sabanci University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 26 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Sabanci University έχει περαστεί σε λίστα

Το Istanbul Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Istanbul Technical University περιλαμβάνεται.

Το Istanbul Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Istanbul Technical University περιλαμβάνεται.

Το Bogazici University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Bogazici University περιλαμβάνεται.

Το Koc University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Koc University περιλαμβάνεται.

Το Istanbul University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Istanbul University περιλαμβάνεται.

Το Istanbul University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Istanbul University περιλαμβάνεται.

Το Istanbul Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Istanbul Technical University περιλαμβάνεται.

Το Bogazici University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Bogazici University περιλαμβάνεται.

Το Istanbul Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Istanbul Technical University περιλαμβάνεται.

Το Istanbul Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Istanbul Technical University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής