Πανεπιστήμια σε Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Κωνσταντινούπολη
25 από 29
 • Πανεπιστήμια σε Κωνσταντινούπολη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
20
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κωνσταντινούπολη
 • (14 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
9
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κωνσταντινούπολη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κωνσταντινούπολη

---
#107 
Istanbul Technical University
Αρχαιολογία
#151 
Koc University
---
#157 
Istanbul University
---
#198 
Istanbul Technical University
---
#275 
Istanbul Technical University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κωνσταντινούπολη, Τουρκία2021

#1

Koc University
Koç Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #465 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Bogazici University
Bogaziçi Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (736 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #471 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Sabanci University
Sabanci Üniversitesi

Card image

 • #4 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #492 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Istanbul Technical University
Istanbul Teknik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (297 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Istanbul University
Istanbul Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (452 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #429 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Özyegin University
Özyegin Üniversitesi

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #513 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #1587 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#7

Yildiz Technical University
Yildiz Teknik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #35 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Marmara University
Marmara Üniversitesi

Card image

 • #21 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #892 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#9

Bahcesehir University
Bahçesehir Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (240 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #31 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #3901 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#10

Yeditepe University
Yeditepe Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (175 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #3257 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#11

Acibadem University
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Card image

 • #22 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #66 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]


#12

Istanbul Bilgi University
Istanbul Bilgi Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
 • #49 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #3073 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #35 
 • #1601 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#13

Mimar Sinan Fine Arts University
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 • #46 
 • #581 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #2472 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #37 
 • #1674 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#14

Kadir Has University
Kadir Has Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #73 
 • #609 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #3206 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #70 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#15

Beykent University
Beykent Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #3813 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #64 
 • #2606 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Piri Reis University
Piri Reis Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (168 αξιολογήσεις)
Card image

 • #71 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #4125 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #74 
 • #2977 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#17

Istanbul Arel University
Istanbul Arel Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image

 • #83 
 • #628 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #4326 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #174 
 • #2758 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#18

Maltepe University
Maltepe Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #79 
 • #3215 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Istanbul Kultur University
Istanbul Kültür Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (592 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #594 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #153 
 • #351 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #84 
 • #3364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Okan University
Okan Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (408 αξιολογήσεις)
Card image

 • #85 
 • #656 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #85 
 • #3393 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Dogus University
Dogus Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #1907 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #30 
 • #1447 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #178 
 • #2783 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#22

Fatih Sultan Mehmet Waqf University
Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
 • #160 
 • #2702 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #97 
 • #6517 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Isik University
Isik Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
 • #66 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #80 
 • #3227 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Istanbul Commerce University
Istanbul Ticaret Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #91 
 • #3927 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Halic University
Haliç Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
 • #95 
 • #6067 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Galatasaray University
Galatasaray Üniversitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image


#27

Fatih University
Fatih Universitesi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#28

Bezmialem Vakıf University
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi


#29

Istanbul Medipol University
İstanbul Medipol Üniversitesi


ΚωνσταντινούποληΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 11175000

: Istanbul,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κωνσταντινούπολη

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Koc University βρίσκεται στη θέση #1 σε Κωνσταντινούπολη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κωνσταντινούπολη Sabanci University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 25 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Sabanci University έχει περαστεί σε λίστα

Το Istanbul Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Istanbul Technical University περιλαμβάνεται.

Το Koc University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Koc University περιλαμβάνεται.

Το Istanbul University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Istanbul University περιλαμβάνεται.

Το Istanbul Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Istanbul Technical University περιλαμβάνεται.

Το Istanbul Technical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κωνσταντινούπολη για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Istanbul Technical University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής