Πανεπιστήμια σε Πολωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Πολωνία
87 από 120
 • Πανεπιστήμια σε Πολωνία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
22
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πολωνία
 • (17 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
7
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πολωνία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Πολωνία

---
#47 
University of Warsaw
---
#70 
Warsaw University of Life Sciences
Μαθηματικά
#76 
University of Warsaw
Δημόσια Υγεία
#101 
Jagiellonian University
Αρχαιολογία
#101 
University of Warsaw
---
#101 
Academy of Fine Arts of Warsaw
---
#101 
Adam Mickiewicz University
---
#126 
University of Warsaw
---
#151 
Warsaw University of Technology
---
#201 
University of Warsaw

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πολωνία2022

#1

Jagiellonian University
Uniwersytet Jagiellonski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #309 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #269 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Warsaw
Uniwersytet Warszawski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (697 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #308 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #343 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Warsaw University of Technology
Politechnika Warszawska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (923 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #418 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Adam Mickiewicz University
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #440 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

AGH University of Science and Technology
Akademia Górniczo-Hutnicza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (513 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #419 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Gdansk University of Technology
Politechnika Gdanska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (95 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #491 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Wroclaw
Uniwersytet Wroclawski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (466 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Nicolaus Copernicus University
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (207 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Wroclaw University of Science & Technology
Politechnika Wroclawska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #449 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Silesian University of Technology
Politechnika Slaska w Gliwicach

 • #9 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #486 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

University of Gdansk
Uniwersytet Gdanski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (158 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

University of Lodz
Uniwersytet Łódzki

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Lodz University of Technology
Politechnika Łódzka

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Poznan University of Technology
Politechnika Poznanska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Medical University of Warsaw
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (641 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #423 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #1875 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#16

Warsaw University of Life Sciences
Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (661 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #485 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Cracow University of Technology
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

Card image

 • #23 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

University of Social Sciences and Humanities
Uniwersytet SWPS

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (292 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #3425 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#19

Medical University of Bialystok
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #439 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #3890 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#20

University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie

Card image

 • #11 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #2774 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#21

Marie Curie-Sklodowska University
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (414 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #1104 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#22

University of Silesia of Katowice
Uniwersytet Slaski w Katowicach

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (201 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #41 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #792 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#23

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (219 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #2175 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#24

Wroclaw Medical University
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #870 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #34 
 • #2576 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#25

University of Bialystok
Uniwersytet w Bialymstoku

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #1541 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#26

Polytechnic University, Rzeszów
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza

 • #22 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #3266 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#27

University of Zielona Góra
Uniwersytet Zielonogórski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #795 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #20 
 • #1881 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#28

Lublin University of Technology
Politechnika Lubelska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #31 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#29

Poznan University of Medical Sciences
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #2262 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #738 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#30

Medical University of Lódz
Uniwersytet Medyczny w Lodzi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #411 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #3127 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #803 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#31

Medical University of Gdansk
Gdanski Uniwersytet Medyczny

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (236 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #405 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #3055 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #940 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#32

Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #2625 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #1035 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#33

Medical University of Silesia, Katowice
Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.4 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #2449 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #851 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]

#34

Medical University of Lublin
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #448 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #2659 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #921 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]

#35

West Pomeranian University of Technology of Szczecin
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #2165 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #31 
 • #1109 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]

#36

Pomeranian Medical University of Szczecin
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #486 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #3035 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #1500 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#37

University of Szczecin
Uniwersytet Szczecinski

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #1378 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #48 
 • #50 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#38

University of Agriculture of Krakow
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #2390 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #1096 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]

#39

University of Rzeszow
Uniwersytet Rzeszowski

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (189 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #2270 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #35 
 • #1911 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#40

Poznan University of Economics
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (213 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #2312 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #26 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#41

Military University of Technology
Wojskowa Akademia Techniczna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #2034 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #41 
 • #42 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#42

Pedagogical University of Cracow
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (214 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #1703 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #61 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#43

Maritime University of Szczecin
Akademia Morska w Szczecinie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (148 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #611 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #2178 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #57 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#44

Cardinal Stefan Wyszynski University of Warsaw
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
 • #55 
 • #594 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #2607 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #45 
 • #47 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#45

University of Natural Sciences and Humanities of Siedlce
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #601 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #2496 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #55 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#46

University of Science and Technology in Bydgoszcz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #2845 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #62 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#47

University of Opole
Uniwersytet Opolski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (220 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #4217 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #40 
 • #40 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#48

The John Paul II Catholic University of Lublin
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (198 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #3441 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #45 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#49

University of Life Sciences of Lublin
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (227 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #1054 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]
 • #34 
 • #34 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#50

Warsaw School of Economics
Szkola Glówna Handlowa w Warszawie

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (482 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #15 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #39 
 • #2200 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#51

Jan Kochanowski University
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #2337 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #60 
 • #3359 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#52

Opole University of Technology
Politechnika Opolska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #3607 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #52 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#53

Czestochowa University of Technology
Politechnika Czestochowska

 • #47 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #42 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #26 
 • #1614 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#54

Maritime University of Gdynia
Akademia Morska w Gdyni

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (374 αξιολογήσεις)
 • #59 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #241 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#55

Wroclaw University of Economics
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #66 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #45 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #51 
 • #2834 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

Academy of Physical Education of Katowice
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #64 
 • #3852 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

Cracow University of Economics
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #47 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #46 
 • #2562 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

University of Economics of Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (170 αξιολογήσεις)
 • #65 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #47 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #56 
 • #3158 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#59

Bialystok Technical University
Politechnika Bialostocka

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #25 
 • #1577 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#60

Jan Dlugosz University of Czestochowa
Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #60 
 • #607 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #65 
 • #4008 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

University School of Physical Education of Wroclaw
Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #66 
 • #4097 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

Koszalin University of Technology
Politechnika Koszalinska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #64 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #49 
 • #2711 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#63

Kielce University of Technology
Politechnika Swietokrzyska w Kielcach

 • #52 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #65 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #52 
 • #2958 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

Kazimierz Wielki University of Bydgoszcz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (215 αξιολογήσεις)
Card image

 • #62 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #66 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #40 
 • #2220 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#65

University of Physical Education of Warsaw
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (376 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #68 
 • #80 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #69 
 • #4705 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities of Radom
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
 • #67 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #73 
 • #80 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #68 
 • #4699 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

University of Bielsko-Biała
Akademia Techniczno-Humanistyczna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (154 αξιολογήσεις)
 • #54 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #3409 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

Polish-Japanese Institute of Information Technology
Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
 • #54 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #67 
 • #4460 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

Academy of Finance and Business Vistula
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #72 
 • #6449 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (225 αξιολογήσεις)
 • #58 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #73 
 • #6861 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΠολωνίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +48

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  87%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  11%
 • Άλλες θρησκείες: Ορθοδοξία, Μάρτυρες του Ιεχωβά  2%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Πολωνία:
 • 1. Βαρσοβία: 1,700,000
 • 2. Λοτζ: 770,000
 • 3. Κρακοβία: 755,000
 • 4. Βρότσλαβ: 635,000
 • 5. Πόζναν: 570,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Πολωνία:

Warsaw Chopin Airport (WAW): 15.730.330 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 8χλμ. από Βαρσοβία κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πολωνία

google static map google map control google map control

Jagiellonian University βρίσκεται στη θέση #1 σε Πολωνία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πολωνία University of Warsaw βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 26 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Warsaw έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Warsaw έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Warsaw περιλαμβάνεται.

Το Warsaw University of Life Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Warsaw University of Life Sciences περιλαμβάνεται.

Το University of Warsaw έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Warsaw περιλαμβάνεται.

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Το University of Warsaw έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Warsaw περιλαμβάνεται.

Το Academy of Fine Arts of Warsaw έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Academy of Fine Arts of Warsaw περιλαμβάνεται.

Το Adam Mickiewicz University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Adam Mickiewicz University περιλαμβάνεται.

Το University of Warsaw έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Warsaw περιλαμβάνεται.

Το Warsaw University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Warsaw University of Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Warsaw έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Warsaw περιλαμβάνεται.

Το University of Warsaw έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Warsaw περιλαμβάνεται.

Το Adam Mickiewicz University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Adam Mickiewicz University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Perspektywy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Perspektywy:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής