Πανεπιστήμια σε Πολωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Πολωνία
87 από 120
 • Πανεπιστήμια σε Πολωνία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
20
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πολωνία
 • (14 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
7
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πολωνία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Πολωνία

---
#47 
University of Warsaw
---
#70 
Warsaw University of Life Sciences
---
#101 
University of Warsaw
---
#101 
Adam Mickiewicz University
---
#101 
Academy of Fine Arts of Warsaw
---
#151 
Warsaw University of Technology
Δημόσια Υγεία
#151 
Jagiellonian University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πολωνία2021

#1

Jagiellonian University
Uniwersytet Jagiellonski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #326 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #269 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Warsaw
Uniwersytet Warszawski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (252 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #321 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #343 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Warsaw University of Technology
Politechnika Warszawska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (923 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #418 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

AGH University of Science and Technology
Akademia Górniczo-Hutnicza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (513 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #419 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Adam Mickiewicz University
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #440 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Gdansk University of Technology
Politechnika Gdanska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (95 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #21 
 • #491 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Nicolaus Copernicus University
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

University of Gdansk
Uniwersytet Gdanski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (158 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #27 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

University of Wroclaw
Uniwersytet Wroclawski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #24 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Silesian University of Technology
Politechnika Slaska w Gliwicach

 • #18 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #17 
 • #486 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Medical University of Warsaw
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #423 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #1113 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#12

Wroclaw University of Science & Technology
Politechnika Wroclawska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #449 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

University of Silesia of Katowice
Uniwersytet Slaski w Katowicach

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (64 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #41 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Cracow University of Technology
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

Card image

 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #38 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#15

Warsaw University of Life Sciences
Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (351 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #16 
 • #485 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

University of Lodz
Uniwersytet Łódzki

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #22 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Poznan University of Technology
Politechnika Poznanska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #19 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #1238 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#18

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #2258 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#19

University of Social Sciences and Humanities
Uniwersytet SWPS

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #53 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #2825 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#20

Wroclaw Medical University
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #902 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #32 
 • #2752 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#21

Medical University of Gdansk
Gdanski Uniwersytet Medyczny

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #405 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #1083 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #19 
 • #1940 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#22

Poznan University of Medical Sciences
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #1413 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #20 
 • #2023 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#23

University of Bialystok
Uniwersytet w Bialymstoku

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #1852 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #35 
 • #36 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#24

University of Zielona Góra
Uniwersytet Zielonogórski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #2196 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #38 
 • #37 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#25

Pomeranian Medical University of Szczecin
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #486 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #3093 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #10 
 • #10 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#26

Medical University of Lódz
Uniwersytet Medyczny w Lodzi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #411 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #1247 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #40 
 • #4003 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#27

Military University of Technology
Wojskowa Akademia Techniczna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #1801 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #41 
 • #42 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#28

University of Rzeszow
Uniwersytet Rzeszowski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #2368 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #56 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#29

Medical University of Silesia, Katowice
Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #2754 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #7 
 • #901 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#30

University of Szczecin
Uniwersytet Szczecinski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #1729 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #48 
 • #50 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#31

Marie Curie-Sklodowska University
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (248 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #1441 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #7 
 • #1051 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#32

Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #2130 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #28 
 • #28 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#33

Cardinal Stefan Wyszynski University of Warsaw
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
 • #55 
 • #594 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #1914 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #45 
 • #47 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#34

University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie

 • #25 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #1462 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #31 
 • #2553 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#35

Poznan University of Economics
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (213 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #2394 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #25 
 • #26 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#36

Polytechnic University, Rzeszów
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza

 • #37 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #2420 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #53 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#37

Medical University of Lublin
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #448 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #2818 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #16 
 • #15 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#38

Medical University of Bialystok
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #439 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #3959 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #22 
 • #23 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#39

University of Natural Sciences and Humanities of Siedlce
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
 • #58 
 • #601 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #2139 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #55 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#40

West Pomeranian University of Technology of Szczecin
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #1547 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #31 
 • #31 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#41

Maritime University of Szczecin
Akademia Morska w Szczecinie

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #611 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #2161 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #57 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#42

Lublin University of Technology
Politechnika Lubelska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #31 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #34 
 • #1878 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#43

University of Opole
Uniwersytet Opolski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #4079 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #40 
 • #40 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#44

Kazimierz Wielki University of Bydgoszcz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (120 αξιολογήσεις)
Card image

 • #62 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #3151 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #66 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#45

Warsaw School of Economics
Szkola Glówna Handlowa w Warszawie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (199 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #15 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #39 
 • #2200 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#46

Jan Dlugosz University of Czestochowa
Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #60 
 • #607 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #3922 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #60 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#47

Bialystok Technical University
Politechnika Bialostocka

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #40 
 • #2185 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#48

Opole University of Technology
Politechnika Opolska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #52 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #43 
 • #2266 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#49

Czestochowa University of Technology
Politechnika Czestochowska

 • #47 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #42 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #26 
 • #1614 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Pedagogical University of Cracow
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #41 
 • #2246 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#51

The John Paul II Catholic University of Lublin
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (77 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #45 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#52

Wroclaw University of Economics
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #66 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #45 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #50 
 • #2834 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

University of Agriculture of Krakow
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #2365 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #37 
 • #37 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#54

Academy of Physical Education of Katowice
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #62 
 • #3852 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

Cracow University of Economics
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #47 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #45 
 • #2562 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

University of Economics of Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
 • #65 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #47 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #54 
 • #3158 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

Maritime University of Gdynia
Akademia Morska w Gdyni

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.4 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
 • #59 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #241 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#58

University of Science and Technology in Bydgoszcz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#59

Koszalin University of Technology
Politechnika Koszalinska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #64 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #46 
 • #2833 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#60

Kielce University of Technology
Politechnika Swietokrzyska w Kielcach

 • #52 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #65 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #47 
 • #2947 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#61

University School of Physical Education of Wroclaw
Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #64 
 • #4097 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

University of Physical Education of Warsaw
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (151 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #68 
 • #80 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #67 
 • #4705 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#63

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities of Radom
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
 • #67 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #73 
 • #80 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #66 
 • #4699 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

University of Life Sciences of Lublin
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #34 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #35 
 • #1888 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#65

Jan Kochanowski University
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #3359 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

University of Bielsko-Biała
Akademia Techniczno-Humanistyczna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
 • #54 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #3409 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

Polish-Japanese Institute of Information Technology
Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
 • #54 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #65 
 • #4460 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

Academy of Finance and Business Vistula
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #53 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #70 
 • #6449 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (144 αξιολογήσεις)
 • #58 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #71 
 • #6861 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

Pomeranian University of Slupsk
Akademia Pomorska w Slupsku

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #59 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #73 
 • #7158 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΠολωνίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +48

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  87%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  11%
 • Άλλες θρησκείες: Ορθοδοξία, Μάρτυρες του Ιεχωβά  2%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Πολωνία:
 • 1. Βαρσοβία: 1,700,000
 • 2. Λοτζ: 770,000
 • 3. Κρακοβία: 755,000
 • 4. Βρότσλαβ: 635,000
 • 5. Πόζναν: 570,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Πολωνία:

Warsaw Chopin Airport (WAW): 15.730.330 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 8χλμ. από Βαρσοβία κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πολωνία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Jagiellonian University βρίσκεται στη θέση #1 σε Πολωνία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πολωνία Jagiellonian University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 24 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Jagiellonian University έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Warsaw έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Warsaw περιλαμβάνεται.

Το Warsaw University of Life Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Warsaw University of Life Sciences περιλαμβάνεται.

Το University of Warsaw έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Warsaw περιλαμβάνεται.

Το Adam Mickiewicz University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Adam Mickiewicz University περιλαμβάνεται.

Το Academy of Fine Arts of Warsaw έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Academy of Fine Arts of Warsaw περιλαμβάνεται.

Το Warsaw University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Warsaw University of Technology περιλαμβάνεται.

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πολωνία για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Perspektywy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Perspektywy:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής