Πανεπιστήμια σε Κίελτσε, Πολωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 4
 • Πανεπιστήμια σε κίελτσε
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
4
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε κίελτσε
 • (4 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε κίελτσε
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κίελτσε, Πολωνία2022

#1

Kielce University of Technology
Politechnika Swietokrzyska w Kielcach

 • #52 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #65 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #47 
 • #2947 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#2

Jan Kochanowski University
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #3359 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Staropolska University in Kielce
Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)

#4

School of Economics, Law and Medical Sciences of Kielce
Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)

ΚίελτσεΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 209000

: Świętokrzyskie, Powiat kielecki

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κίελτσε

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Kielce University of Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Κίελτσε στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κίελτσε Kielce University of Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 5 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Kielce University of Technology έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

Perspektywy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Perspektywy:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής