Πανεπιστήμια σε Κίελτσε, Πολωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Κίελτσε
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
6
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κίελτσε
 • (5 ίδρυμα και1 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κίελτσε
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κίελτσε

---
#909 
Jan Kochanowski University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κίελτσε, Πολωνία2022

#1

Jan Kochanowski University
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
 • #53 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #36 
 • #1706 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #29 
 • #2337 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#2

Kielce University of Technology
Politechnika Swietokrzyska w Kielcach

 • #54 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #65 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #53 
 • #2816 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#3

Staropolska University in Kielce
Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)

#4

School of Economics, Law and Medical Sciences of Kielce
Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)

ΚίελτσεΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 209000

: Świętokrzyskie, Powiat kielecki

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κίελτσε

google static map google map control google map control

Jan Kochanowski University βρίσκεται στη θέση #1 σε Κίελτσε στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κίελτσε Jan Kochanowski University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 6 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Jan Kochanowski University έχει περαστεί σε λίστα

Το Jan Kochanowski University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίελτσε για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jan Kochanowski University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Perspektywy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Perspektywy:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής