Πανεπιστήμια σε Βρότσλαβ, Πολωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

7 από 9
 • Πανεπιστήμια σε Βρότσλαβ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
13
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βρότσλαβ
 • (8 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βρότσλαβ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βρότσλαβ

Μαθηματικά
#201 
Wroclaw University of Science & Technology
---
#201 
Wroclaw Medical University
---
#251 
University of Wroclaw
---
#301 
Wroclaw University of Science & Technology
---
#401 
Wroclaw University of Science & Technology
---
#462 
Wroclaw University of Science & Technology
---
#501 
University of Wroclaw

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βρότσλαβ, Πολωνία2022

#1

University of Wroclaw
Uniwersytet Wroclawski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (466 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Wroclaw University of Science & Technology
Politechnika Wroclawska

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #449 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (219 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #2175 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#4

Wroclaw Medical University
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #870 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #34 
 • #2576 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#5

Wroclaw University of Economics
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #66 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #45 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #51 
 • #2834 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

University School of Physical Education of Wroclaw
Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #71 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #66 
 • #4097 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Academy of Fine Arts of Wroclaw
Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
 • #82 
 • #10420 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Academy of Music of Wroclaw
Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (446 αξιολογήσεις)
Card image


#9

International School of Logistic and Transport of Wroclaw
Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu


ΒρότσλαβΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 635000

: Lower Silesian Voivodeship, Powiat wrocławski

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βρότσλαβ

google static map google map control google map control

University of Wroclaw βρίσκεται στη θέση #1 σε Βρότσλαβ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βρότσλαβ University of Wroclaw βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 18 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Wroclaw έχει περαστεί σε λίστα

Το Wroclaw University of Science & Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βρότσλαβ για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wroclaw University of Science & Technology περιλαμβάνεται.

Το Wroclaw Medical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βρότσλαβ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wroclaw Medical University περιλαμβάνεται.

Το University of Wroclaw έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βρότσλαβ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Wroclaw περιλαμβάνεται.

Το Wroclaw University of Science & Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βρότσλαβ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wroclaw University of Science & Technology περιλαμβάνεται.

Το Wroclaw University of Science & Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βρότσλαβ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wroclaw University of Science & Technology περιλαμβάνεται.

Το Wroclaw University of Science & Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βρότσλαβ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wroclaw University of Science & Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Wroclaw έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βρότσλαβ για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Wroclaw περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Perspektywy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Perspektywy:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής