Πανεπιστήμια σε Κρακοβία, Πολωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

9 από 12
 • Πανεπιστήμια σε Κρακοβία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
20
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κρακοβία
 • (15 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
3
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κρακοβία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κρακοβία

---
#101 
Jagiellonian University
Δημόσια Υγεία
#101 
Jagiellonian University
Αρχαιολογία
#151 
Jagiellonian University
Μαθηματικά
#151 
Jagiellonian University
---
#176 
Jagiellonian University
---
#255 
University of Agriculture of Krakow
---
#267 
AGH University of Science and Technology
---
#301 
Jagiellonian University
---
#301 
Jagiellonian University
---
#401 
AGH University of Science and Technology

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κρακοβία, Πολωνία2022

#1

Jagiellonian University
Uniwersytet Jagiellonski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #309 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #269 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

AGH University of Science and Technology
Akademia Górniczo-Hutnicza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (513 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #419 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Cracow University of Technology
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

Card image

 • #23 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Agriculture of Krakow
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #2390 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #1096 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]

#5

Pedagogical University of Cracow
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (214 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #1703 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #61 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#6

Cracow University of Economics
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #47 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #46 
 • #2562 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

University School of Physical Education of Cracow
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
 • #69 
 • #80 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #71 
 • #5466 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Academy of Music of Kraków
Akademia Muzyczna w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
 • #77 
 • #9040 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

The School of Banking and Management of Cracow
Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #85 
 • #11383 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

The Ludwik Solski State Drama School of Cracow
Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)

#11

Academy of Fine Art of Krakow
Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)

#12

School of Computer Science and Economics of Krakow
Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (229 αξιολογήσεις)

ΚρακοβίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 756000

: Lesser Poland Voivodeship, Kraków

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κρακοβία

google static map google map control google map control

Jagiellonian University βρίσκεται στη θέση #1 σε Κρακοβία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κρακοβία Jagiellonian University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 25 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Jagiellonian University έχει περαστεί σε λίστα

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Το University of Agriculture of Krakow έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Agriculture of Krakow περιλαμβάνεται.

Το AGH University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το AGH University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Το AGH University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το AGH University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Perspektywy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Perspektywy:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής