Πανεπιστήμια σε Κρακοβία, Πολωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

9 από 12
 • Πανεπιστήμια σε Κρακοβία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κρακοβία
 • (11 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
4
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κρακοβία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κρακοβία

Δημόσια Υγεία
#151 
Jagiellonian University
---
#151 
Jagiellonian University
---
#176 
Jagiellonian University
---
#201 
Jagiellonian University
---
#268 
AGH University of Science and Technology
---
#351 
University of Agriculture of Krakow

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κρακοβία, Πολωνία2021

#1

Jagiellonian University
Uniwersytet Jagiellonski

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #326 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #269 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

AGH University of Science and Technology
Akademia Górniczo-Hutnicza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (513 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #419 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Cracow University of Technology
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

Card image

 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #38 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#4

Pedagogical University of Cracow
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #61 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #41 
 • #2246 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#5

University of Agriculture of Krakow
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #2365 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #37 
 • #37 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#6

Cracow University of Economics
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #47 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #45 
 • #2562 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

University School of Physical Education of Cracow
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #69 
 • #80 
Perspektywy
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #69 
 • #5466 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Academy of Music of Kraków
Akademia Muzyczna w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
 • #76 
 • #9040 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

The School of Banking and Management of Cracow
Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie

 • #84 
 • #11383 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

The Ludwik Solski State Drama School of Cracow
Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)

#11

School of Computer Science and Economics of Krakow
Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)

#12

Academy of Fine Art of Krakow
Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)

ΚρακοβίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 756000

: Lesser Poland Voivodeship, Kraków

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κρακοβία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Jagiellonian University βρίσκεται στη θέση #1 σε Κρακοβία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κρακοβία Jagiellonian University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 24 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Jagiellonian University έχει περαστεί σε λίστα

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Το Jagiellonian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jagiellonian University περιλαμβάνεται.

Το AGH University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το AGH University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Agriculture of Krakow έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κρακοβία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Agriculture of Krakow περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Perspektywy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Perspektywy:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής