Πανεπιστήμια σε Φιλιππίνες
- Κατάταξη & Κριτικές -

Φιλιππίνες
37 από 160
 • Πανεπιστήμια σε Φιλιππίνες
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Φιλιππίνες
 • (18 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
4
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Φιλιππίνες
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Φιλιππίνες

---
#48 
Saint Louis University
---
#91 
Saint Louis University
Πολιτική
#101 
University of the Philippines
---
#151 
University of the Philippines
---
#151 
University of the Philippines
---
#154 
Saint Louis University
---
#190 
La Salle University
---
#217 
Saint Louis University
---
#301 
University of the Philippines
---
#401 
Saint Louis University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Φιλιππίνες2022

 • #1 
 • #113 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #443 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]


#2

University of the Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (752 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #399 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

De La Salle University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (3055 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Ateneo de Manila University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (438 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #629 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #151 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#5

La Salle University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #383 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #214 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #194 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 19 Αυγούστου, 2019]


#6

University of Santo Tomas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (4615 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#7

University of the Philippines Diliman

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (3517 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #581 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #1353 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #1803 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

 • #8 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #2788 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #3587 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Mindanao State University - Iligan Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (1243 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #628 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #3381 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#10

University of the Philippines Manila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (185 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #3817 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #1734 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#11

University of the Philippines Los Baños

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (225 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #642 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #3848 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

 • #5 
 • #628 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #5860 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Central Luzon State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #3654 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #7652 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Silliman University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1400 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #5696 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Ateneo de Davao University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (366 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #8580 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

University of the Philippines in the Visayas

 • #10 
 • #4138 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #5811 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Central Mindanao University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (173 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #651 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #5751 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Lyceum of the Philippines University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #651 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #8222 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Central Philippine University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (165 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #651 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#20

Adamson University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (166 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #651 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#21

Polytechnic University of the Philippines

Card image

 • #17 
 • #7661 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

University of Zamboanga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (179 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #8274 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Nueva Ecija University of Science and Technology

 • #21 
 • #9347 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

University of San Jose-Recoletos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (485 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #9379 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Asia Pacific College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #9540 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Far Eastern University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (143 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #9594 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Visayas State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (716 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #10014 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #26 
 • #10032 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

University of Southeastern Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (376 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #10727 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Technological University of the Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #10860 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Benguet State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #10860 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Xavier University-Ateneo de Cagayan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (287 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #10881 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Adventist International Institute of Advanced Studies

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (112 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #10921 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

West Visayas State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #11281 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Cebu Normal University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #11481 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

University of Southern Mindanao

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #11616 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Bulacan State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #11772 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Guimaras State College

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#39

New Era University

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (701 αξιολογήσεις)
Card image


#40

University of Saint Louis

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image


#41

University of Negros Occidental - Recoletos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)

#42

San Juan de Letran College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (681 αξιολογήσεις)

#43

University of Asia and the Pacific

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (340 αξιολογήσεις)
Card image


#44

Capiz State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image


#45

Cebu Institute of Medicine

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image


#46

Manila, De La Salle University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)

#47

Ateneo de Zamboanga University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (303 αξιολογήσεις)

#48

Iloilo Science and Technology University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)

#49

Pangasinan State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (163 αξιολογήσεις)
Card image


#50

University of San Agustin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (166 αξιολογήσεις)
Card image


#51

Ilocos Sur Polytechnic State College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image


#52

Central Colleges of the Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image


#53

De La Salle-College of Saint Benilde

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1324 αξιολογήσεις)
Card image


#54

Miriam College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)

#55

St. Paul University Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image


#56

St. Scholastica's College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (374 αξιολογήσεις)
Card image


#57

University of the Philippines Baguio

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image


#58

Baliuag University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
Card image


#59

Cebu Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (138 αξιολογήσεις)
Card image


#60

Don Mariano Marcos Memorial State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image


#61

Filamer Christian University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image


#62

Guagua National Colleges

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (157 αξιολογήσεις)
Card image


#63

Nueva Vizcaya State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (77 αξιολογήσεις)

#64

University of Cebu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (139 αξιολογήσεις)

#65

Ateneo de Naga University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (100 αξιολογήσεις)

#66

Southern Luzon State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
Card image


#67

University of the Philippines Mindanao

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image


#68

University of the Visayas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image


#69

Angeles University Foundation

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (226 αξιολογήσεις)
Card image


#70

Capitol University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image


ΦιλιππίνεςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +63

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Φιλιππίνες:
 • 1. Πόλη της Κουεζόν: 2,700,000
 • 2. Μανίλα: 1,600,000
 • 3. Καλούκαν: 1,500,000
 • 4. Budta: 1,300,000
 • 5. Νταβάο: 1,200,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Φιλιππίνες

google static map google map control google map control

Saint Louis University βρίσκεται στη θέση #1 σε Φιλιππίνες στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Φιλιππίνες Saint Louis University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 21 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Saint Louis University έχει περαστεί σε λίστα

Το Saint Louis University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Saint Louis University περιλαμβάνεται.

Το Saint Louis University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Saint Louis University περιλαμβάνεται.

Το University of the Philippines έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Philippines περιλαμβάνεται.

Το University of the Philippines έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Philippines περιλαμβάνεται.

Το University of the Philippines έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Philippines περιλαμβάνεται.

Το Saint Louis University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Saint Louis University περιλαμβάνεται.

Το La Salle University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το La Salle University περιλαμβάνεται.

Το Saint Louis University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Saint Louis University περιλαμβάνεται.

Το University of the Philippines έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Philippines περιλαμβάνεται.

Το Saint Louis University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Saint Louis University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Forbes

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -America's Best Value Colleges 2019:
Κατάταξη στα Κορυφαία Κολλέγια (Forbes 2018) 20%
Φοιτητικό χρέος 20%
Κέρδη Alumni 20%
Καθαρή τιμή 20%
Ρυθμός αποφοίτησης 10%
Pell Grant παραλήπτες 10%

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής