Πανεπιστήμια σε Φιλιππίνες
- Κατάταξη & Κριτικές -

Φιλιππίνες
39 από 160
 • Πανεπιστήμια σε Φιλιππίνες
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
23
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Φιλιππίνες
 • (16 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
5
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Φιλιππίνες
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Φιλιππίνες

---
#48 
Saint Louis University
Πολιτική
#101 
University of the Philippines
---
#201 
Ateneo de Manila University
---
#401 
De La Salle University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Φιλιππίνες2021

#1

University of the Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #396 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


 • #1 
 • #114 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #706 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #1 
 • #103 
US News Best Colleges
[Δημοσίευση 13 Σεπτεμβρίου, 2020]


#3

De La Salle University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (2694 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Ateneo de Manila University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (263 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #629 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #161 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#5

La Salle University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #360 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #260 
America's Best Value Colleges 2019
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2019]
 • #2 
 • #334 
Kiplinger's Best College Values
[Δημοσίευση 31 Ιουλίου, 2019]


#6

University of Santo Tomas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (4341 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#7

University of the Philippines Diliman

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (2926 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #581 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #1217 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #1 
 • #1870 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#8

University of the Philippines Manila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #3985 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #3 
 • #1661 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#9

University of the Philippines Los Baños

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #642 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #3183 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #6 
 • #2375 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

 • #8 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #4089 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #5 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#11

Mindanao State University - Iligan Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (1243 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #628 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #4154 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #8 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

 • #5 
 • #628 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #5860 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Lyceum of the Philippines University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #2998 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #16 
 • #8222 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

University of the Philippines in the Visayas

 • #5 
 • #3002 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#15

Central Luzon State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #3679 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #10 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #14 
 • #7652 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Silliman University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1290 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #10 
 • #5696 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Ateneo de Davao University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (366 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #18 
 • #8580 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Far Eastern University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (143 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #3989 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #22 
 • #9594 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Central Mindanao University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #5751 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Adamson University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#21

Central Philippine University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#22

University of the Philippines Mindanao

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #4217 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#23

St. Paul University Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #1246 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Polytechnic University of the Philippines

Card image

 • #15 
 • #7661 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

University of Zamboanga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #8274 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Nueva Ecija University of Science and Technology

 • #19 
 • #9347 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

University of San Jose-Recoletos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (429 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #9379 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Asia Pacific College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #9540 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

Visayas State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (648 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #10014 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #24 
 • #10032 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

University of Southeastern Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (376 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #10727 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Technological University of the Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #10860 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Benguet State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #10860 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Xavier University-Ateneo de Cagayan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (204 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #10881 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Adventist International Institute of Advanced Studies

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #10921 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

West Visayas State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #11281 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Cebu Normal University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #11481 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

University of Southern Mindanao

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #11616 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Bulacan State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #11772 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

New Era University

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (701 αξιολογήσεις)
Card image


#41

Cebu Institute of Medicine

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image


#42

Central Colleges of the Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image


#43

University of Saint Louis

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)

#44

Davao Doctors College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)

#45

University of Asia and the Pacific

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (313 αξιολογήσεις)
Card image


#46

University of the Philippines Baguio

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#47

Ilocos Sur Polytechnic State College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
Card image


#48

University of Negros Occidental - Recoletos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)

#49

San Juan de Letran College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (634 αξιολογήσεις)

#50

Ateneo de Zamboanga University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (259 αξιολογήσεις)

#51

Filamer Christian University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)

#52

Iloilo Science and Technology University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)

#53

Pangasinan State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (163 αξιολογήσεις)
Card image


#54

University of San Agustin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (166 αξιολογήσεις)
Card image


#55

Wesleyan University-Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image


#56

Angeles University Foundation

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
Card image


#57

Cebu Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image


#58

De La Salle-College of Saint Benilde

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1324 αξιολογήσεις)
Card image


#59

Miriam College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)

#60

Ateneo de Naga University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)

#61

University of the East

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#62

Baliuag University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
Card image


#63

Holy Angel University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (435 αξιολογήσεις)
Card image


#64

Nueva Vizcaya State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (77 αξιολογήσεις)

#65

University of Cebu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (139 αξιολογήσεις)

#66

Saint Mary's University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)

#67

St. Scholastica's College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (214 αξιολογήσεις)
Card image


#68

University of the Visayas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image


#69

Capitol University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image


#70

Centro Escolar University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (332 αξιολογήσεις)
Card image


ΦιλιππίνεςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +63

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Φιλιππίνες:
 • 1. Πόλη της Κουεζόν: 2,700,000
 • 2. Μανίλα: 1,600,000
 • 3. Καλούκαν: 1,500,000
 • 4. Budta: 1,300,000
 • 5. Νταβάο: 1,200,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Φιλιππίνες

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of the Philippines βρίσκεται στη θέση #1 σε Φιλιππίνες στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Φιλιππίνες Saint Louis University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 18 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Saint Louis University έχει περαστεί σε λίστα

Το Saint Louis University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Saint Louis University περιλαμβάνεται.

Το University of the Philippines έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Philippines περιλαμβάνεται.

Το Ateneo de Manila University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ateneo de Manila University περιλαμβάνεται.

Το De La Salle University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φιλιππίνες για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το De La Salle University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Forbes

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -America's Best Value Colleges 2019:
Κατάταξη στα Κορυφαία Κολλέγια (Forbes 2018) 20%
Φοιτητικό χρέος 20%
Κέρδη Alumni 20%
Καθαρή τιμή 20%
Ρυθμός αποφοίτησης 10%
Pell Grant παραλήπτες 10%

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής