Πανεπιστήμια σε Μανίλα, Φιλιππίνες
- Κατάταξη & Κριτικές -

8 από 28
 • Πανεπιστήμια σε Μανίλα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
12
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μανίλα
 • (10 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μανίλα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μανίλα

---
#201 
De La Salle University
---
#201 
De La Salle University
---
#451 
De La Salle University
---
#601 
University of Santo Tomas
---
#601 
De La Salle University
---
#801 
De La Salle University
---
#801 
De La Salle University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μανίλα, Φιλιππίνες2022

#1

De La Salle University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (3055 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Santo Tomas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (4615 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#3

University of the Philippines Manila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (185 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #3817 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #1734 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#4

Lyceum of the Philippines University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #651 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #8222 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Adamson University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (166 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #651 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#6

Polytechnic University of the Philippines

Card image

 • #17 
 • #7661 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Far Eastern University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (143 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #9594 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Technological University of the Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #10860 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

San Juan de Letran College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (681 αξιολογήσεις)

#10

Manila, De La Salle University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)

#11

De La Salle-College of Saint Benilde

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1324 αξιολογήσεις)
Card image


#12

St. Scholastica's College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (374 αξιολογήσεις)
Card image


#13

Centro Escolar University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (453 αξιολογήσεις)
Card image


#14

The Philippine Women's University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (200 αξιολογήσεις)
Card image


#15

University of the East

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (206 αξιολογήσεις)
Card image


#16

Emilio Aguinaldo College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
Card image


#17

FEU Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
Card image


#18

Arellano University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (933 αξιολογήσεις)
Card image


#19

FEATI University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)

#20

University of Manila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)

#21

Chiang Kai Shek College

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (495 αξιολογήσεις)

#22

University of the City of Manila

Card image


#23

Philippine Normal University

Card image


#24

Philippine School of Business Administration

Card image#26

Philippine Christian University

Card image
ΜανίλαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 10445000

: Metro Manila, City of Manila

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μανίλα

google static map google map control google map control

De La Salle University βρίσκεται στη θέση #1 σε Μανίλα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μανίλα De La Salle University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 13 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το De La Salle University έχει περαστεί σε λίστα

Το De La Salle University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μανίλα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το De La Salle University περιλαμβάνεται.

Το De La Salle University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μανίλα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το De La Salle University περιλαμβάνεται.

Το De La Salle University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μανίλα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το De La Salle University περιλαμβάνεται.

Το University of Santo Tomas έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μανίλα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Santo Tomas περιλαμβάνεται.

Το De La Salle University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μανίλα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το De La Salle University περιλαμβάνεται.

Το De La Salle University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μανίλα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το De La Salle University περιλαμβάνεται.

Το De La Salle University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μανίλα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το De La Salle University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής