Πανεπιστήμια σε Πόλη του Κεμπού, Φιλιππίνες
- Κατάταξη & Κριτικές -

Πόλη του Κεμπού
3 από 8
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη του Κεμπού
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
3
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη του Κεμπού
 • (3 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη του Κεμπού
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πόλη του Κεμπού, Φιλιππίνες2022

 • #8 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #2788 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #3587 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#2

University of San Jose-Recoletos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (485 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #9379 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Cebu Normal University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #11481 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Cebu Institute of Medicine

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image


#5

Cebu Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (138 αξιολογήσεις)
Card image


#6

University of Cebu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (139 αξιολογήσεις)

#7

University of the Visayas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image


#8

University of Southern Philippines Foundation

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
Card image


Πόλη του ΚεμπούΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 799000

: Central Visayas, Province of Cebu

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πόλη του Κεμπού

google static map google map control google map control

University of San Carlos βρίσκεται στη θέση #1 σε Πόλη του Κεμπού στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πόλη του Κεμπού University of San Carlos βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 3 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of San Carlos έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής