Πανεπιστήμια σε Πόλη του Κεμπού, Φιλιππίνες
- Κατάταξη & Κριτικές -

Πόλη του Κεμπού
3 από 8
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη του Κεμπού
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
4
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη του Κεμπού
 • (4 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη του Κεμπού
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πόλη του Κεμπού, Φιλιππίνες2021

 • #8 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #4089 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #5 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#2

University of San Jose-Recoletos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (429 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #9379 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Cebu Normal University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #11481 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Cebu Institute of Medicine

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image


#5

Cebu Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image


#6

University of Cebu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (139 αξιολογήσεις)

#7

University of the Visayas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image


#8

University of Southern Philippines Foundation

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


Πόλη του ΚεμπούΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 799000

: Central Visayas, Province of Cebu

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πόλη του Κεμπού

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of San Carlos βρίσκεται στη θέση #1 σε Πόλη του Κεμπού στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πόλη του Κεμπού University of San Carlos βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 4 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of San Carlos έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής