Πανεπιστήμια σε Νταβάο, Φιλιππίνες
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 7
 • Πανεπιστήμια σε Νταβάο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
3
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Νταβάο
 • (3 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Νταβάο
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Νταβάο, Φιλιππίνες2021

#1

Ateneo de Davao University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (366 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #18 
 • #8580 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#2

University of the Philippines Mindanao

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #4217 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#3

University of Southeastern Philippines

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (376 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #10727 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Davao Doctors College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)

#5

University of Mindanao

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image


#6

University of the Immaculate Conception

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
Card imageΝταβάοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1213000

: Davao,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Νταβάο

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Ateneo de Davao University βρίσκεται στη θέση #1 σε Νταβάο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Νταβάο Ateneo de Davao University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 2 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Ateneo de Davao University έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής