Πανεπιστήμια σε Περού
- Κατάταξη & Κριτικές -

Περού
51 από 56
 • Πανεπιστήμια σε Περού
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
13
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Περού
 • (10 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Περού
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Περού

Αρχαιολογία
#51 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#201 
Cayetano Heredia Peruvian University
---
#301 
Agrarian National University
---
#351 
Los Andes Peruvian University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Περού2021

#1

Cayetano Heredia Peruvian University
Universidad Peruana Cayetano Heredia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #484 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Pontifical Catholic University of Peru
Pontificia Universidad Católica del Perú

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (3838 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #432 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

National Major San Marcos University
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #2074 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#4

Peruvian University of Applied Sciences
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #2407 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#5

University of the Pacific
Universidad del Pacifico

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1329 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #618 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #2982 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#6

Agrarian National University
Universidad Nacional Agraria La Molina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (212 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #532 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #3683 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#7

Continental University
Universidad Continental

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #2650 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #20 
 • #430 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#8

National University of San Agustín
Universidad Nacional de San Agustin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (108 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #645 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #3090 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #11 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#9

University of Lima
Universidad de Lima

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #6 
 • #133 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#10

National University of Engineering
Universidad Nacional de Ingeniería

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (948 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #1916 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #8 
 • #3472 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

National University of Saint Anthony the Abbot in Cuzco
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (306 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #2899 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #9 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #26 
 • #483 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#12

National University of Trujillo
Universidad Nacional de Trujillo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #3408 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #10 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #382 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#13

University of Piura
Universidad de Piura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (2696 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #171 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #142 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #4538 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Catholic University Los Angeles of Chimbote
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #3747 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #11 
 • #334 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #7945 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Andean University of Cusco
Universidad Andina del Cusco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #3958 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #37 
 • #564 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #32 
 • #9851 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

University of the Peruvian Amazonia
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #4140 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #12 
 • #338 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #13 
 • #4787 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

San Pablo Catholic University
Universidad Católica San Pablo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #15 
 • #379 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #5288 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

National University of Agriculture of La Selva
Universidad Nacional Agraria de la Selva

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (289 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #122 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#19

Private University of the North
Universidad Privada del Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #31 
 • #528 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #15 
 • #5095 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

National University of San Martín
Universidad Nacional de San Martín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #223 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#21

National University of Santa
Universidad Nacional del Santa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #225 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #33 
 • #10665 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Jorge Basadre Grohmann National University
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #4201 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #41 
 • #585 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #25 
 • #7441 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Union Peruvian University
Universidad Peruana Unión

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (465 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #362 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #14 
 • #5029 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

César Vallejo University
Universidad César Vallejo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #393 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #19 
 • #5670 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #398 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#26

Enrique Guzmán y Valle National University of Education
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #413 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #29 
 • #8343 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

National University of Piura
Universidad Nacional de Piura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #437 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #23 
 • #6600 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Los Andes Peruvian University
Universidad Peruana Los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #651 
NTU Performance Ranking of Scientific Papers
[Δημοσίευση 10 Οκτωβρίου, 2020]
 • #43 
 • #594 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]


#29

Pedro Ruíz Gallo National University
Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo

 • #22 
 • #451 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#30

National University of Tumbes
Universidad Nacional de Tumbes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #454 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#31

Hermilio Valdizán National University
Universidad Nacional Hermilio Valdizan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (280 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #476 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #36 
 • #11513 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

San Cristóbal of Huamanga National University
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #488 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #30 
 • #8820 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

José Faustino Sánchez Carrión National University
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Card image

 • #28 
 • #498 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#34

National University of Central Peru
Universidad Nacional del Centro del Perú

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #504 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #11466 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

National University of the Altiplano
Universidad Nacional del Altiplano-Puno

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #527 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #17 
 • #5316 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

National University of Cajamarca
Universidad Nacional de Cajamarca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #529 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#37

National University of Callao
Universidad Nacional del Callao

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #540 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #26 
 • #7856 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Santa María Catholic University
Universidad Católica de Santa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (599 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #546 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #20 
 • #5786 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

National University Toribio Rodríguez de Mendoza
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #550 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #28 
 • #8237 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Private University of Chiclayo
Universidad Particular de Chiclayo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #553 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#41

Saint John the Baptist Private University
Universidad Privada San Juan Bautista

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #567 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #24 
 • #7235 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Federico Villarreal National University
Universidad Nacional Federico Villarreal

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #572 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #21 
 • #5928 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Santiago Antúnez de Mayolo National University
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #581 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #37 
 • #11845 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Antenor Orrego Private University
Universidad Privada Antenor Orrego

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #589 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #18 
 • #5488 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Daniel Alcides Carrión National University
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion

 • #44 
 • #597 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#46

Private University of Tacna
Universidad Privada de Tacna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #613 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#47

San Luis Gonzaga National University
Universidad Nacional San Luis Gonzaga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #614 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#48

Inca Garcilaso de la Vega University
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #619 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#49

Antonio Ruiz de Montoya University
Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #8975 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Néstor Cáceres Velásquez Andean University
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #632 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#51

National University Micaela Bastidas of Apurimac
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

 • #35 
 • #11505 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Marcelino Champagnat University
Universidad Marcelino Champagnat

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)

#53

Women's University of the Sacred Heart
Universidad Femenina del Sagrado Corazón

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)

#54

Catholic University of Trujillo
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)

#55

Peruvian University of Sciences and Information Technology
Universidad Peruana de Ciencias e Informatica

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image


#56

Amazon National University of Mother of God
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

Card image


ΠερούΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +51

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Περού:
 • 1. Λίμα: 7,700,000
 • 2. Αρεκίπα: 840,000
 • 3. Καλλάο: 815,000
 • 4. Τρουχίγιο: 750,000
 • 5. Τσικλάγιο: 575,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Περού

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Cayetano Heredia Peruvian University βρίσκεται στη θέση #1 σε Περού στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Περού Cayetano Heredia Peruvian University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 15 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Cayetano Heredia Peruvian University έχει περαστεί σε λίστα

Το Pontifical Catholic University of Peru έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Peru περιλαμβάνεται.

Το Cayetano Heredia Peruvian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cayetano Heredia Peruvian University περιλαμβάνεται.

Το Agrarian National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Agrarian National University περιλαμβάνεται.

Το Los Andes Peruvian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Los Andes Peruvian University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής