Πανεπιστήμια σε Περού
- Κατάταξη & Κριτικές -

Περού
61 από 63
 • Πανεπιστήμια σε Περού
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
35
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Περού
 • (32 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
5
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Περού
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Περού

Αρχαιολογία QS World University Rankings By Subject
#51 
Pontifical Catholic University of Peru
--- QS World University Rankings By Subject
#101 
Pontifical Catholic University of Peru
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#201 
Cayetano Heredia Peruvian University
--- QS World University Rankings By Subject
#201 
Pontifical Catholic University of Peru
--- QS World University Rankings By Subject
#201 
Agrarian National University
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#201 
Cayetano Heredia Peruvian University
--- QS World University Rankings By Subject
#501 
Pontifical Catholic University of Peru
--- THE World University Rankings by Subject
#501 
National Major San Marcos University
--- THE World University Rankings by Subject
#1001 
Pontifical Catholic University of Peru

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Περού2023

#1

Pontifical Catholic University of Peru
Pontificia Universidad Católica del Perú

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (3838 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #363 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #1101 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2

Cayetano Heredia Peruvian University
Universidad Peruana Cayetano Heredia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (473 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #948 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3

National Major San Marcos University
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#4

Peruvian University of Applied Sciences
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (783 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #9 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #2 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#5

University of Lima
Universidad de Lima

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (674 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #15 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #3 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]

#6

Agrarian National University
Universidad Nacional Agraria La Molina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (657 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #504 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #7 
 • #136 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]

#7

University of the Pacific
Universidad del Pacifico

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1438 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #11 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #4 
 • #97 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]


#8

Saint Ignatius of Loyola University
Universidad San Ignacio de Loyola

 • #9 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #9 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]

#9

Scientific University of the South
Universidad Científica del Sur

 • #8 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #10 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #7 
 • #8 
América Economía Best Peruvian Universities
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2021]

#10

National University of Trujillo
Universidad Nacional de Trujillo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (532 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #460 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #14 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #12 
 • #380 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#11

National University of San Agustín
Universidad Nacional de San Agustin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #13 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #9 
 • #350 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#12

Private University of the North
Universidad Privada del Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #19 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #13 
 • #14 
América Economía Best Peruvian Universities
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2021]

#13

César Vallejo University
Universidad César Vallejo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (170 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #9 
 • #10 
América Economía Best Peruvian Universities
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2022]

#14

Continental University
Universidad Continental

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (213 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #21 
 • #401 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #10 
 • #11 
América Economía Best Peruvian Universities
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2021]

#15

Federico Villarreal National University
Universidad Nacional Federico Villarreal

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #18 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #48 
 • #632 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#16

National University of Engineering
Universidad Nacional de Ingeniería

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1611 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #4 
 • #2291 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#17

University of Piura
Universidad de Piura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (2696 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #171 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #6 
 • #7 
América Economía Best Peruvian Universities
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2021]

#18

Ricardo Palma University
Universidad Ricardo Palma

 • #15 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #11 
 • #12 
América Economía Best Peruvian Universities
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #456 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#19

San Pablo Catholic University
Universidad Católica San Pablo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (201 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #9 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2022]
 • #2 
 • #234 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#20

University of San Martin de Porres
Universidad de San Martín de Porres

 • #11 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #7 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2022]
 • #39 
 • #579 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#21

ESAN University
Universidad ESAN

 • #12 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #23 
 • #471 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #6255 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#22

Norbert Wiener University
Universidad Privada Norbert Wiener

 • #20 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #14 
 • #15 
América Economía Best Peruvian Universities
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #480 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#23

National University of Piura
Universidad Nacional de Piura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (301 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #16 
América Economía Best Peruvian Universities
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #366 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #6148 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#24

Santiago Antúnez de Mayolo National University
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #266 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #6329 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#25

University of the Peruvian Amazonia
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #310 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #4852 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#26

Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (309 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #17 
América Economía Best Peruvian Universities
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #499 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #52 
 • #11125 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#27

Union Peruvian University
Universidad Peruana Unión

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (725 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #357 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #4816 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#28

National University Toribio Rodríguez de Mendoza
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (135 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #392 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #5657 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#29

Private University of Chiclayo
Universidad Particular de Chiclayo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (77 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #407 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#30

National University of San Martín
Universidad Nacional de San Martín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #424 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#31

Enrique Guzmán y Valle National University of Education
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (138 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #435 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #7031 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#32

National University of Agriculture of La Selva
Universidad Nacional Agraria de la Selva

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (289 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #479 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #46 
 • #8279 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#33

National University of Saint Anthony the Abbot in Cuzco
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (946 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #33 
 • #524 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #3373 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#34

National University of Moquegua
Universidad Nacional de Moquegua

 • #49 
 • #20 
América Economía Best Peruvian Universities
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #6074 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#35

Antonio Ruiz de Montoya University
Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #7531 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#36

Women's University of the Sacred Heart
Universidad Femenina del Sagrado Corazón

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #7921 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#37

National University Micaela Bastidas of Apurimac
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #8034 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#38

Amazon National University of Mother of God
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

Card image

 • #49 
 • #9567 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#39

Catholic University of Trujillo
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)
 • #51 
 • #9854 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#40

Private University of Tacna
Universidad Privada de Tacna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #13 
América Economía Best Peruvian Universities
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #44 
 • #607 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #7341 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#41

National University of the Altiplano
Universidad Nacional del Altiplano-Puno

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (332 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #401 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #37 
 • #568 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #4392 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#42

National University of Tumbes
Universidad Nacional de Tumbes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #510 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #42 
 • #7507 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#43

National University of Central Peru
Universidad Nacional del Centro del Perú

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (557 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #516 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #6248 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#44

National University of Callao
Universidad Nacional del Callao

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (430 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #521 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #5190 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#45

Antenor Orrego Private University
Universidad Privada Antenor Orrego

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (457 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #522 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #5382 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#46

Pedro Ruíz Gallo National University
Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (226 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #530 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#47

Hermilio Valdizán National University
Universidad Nacional Hermilio Valdizan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (280 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #537 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #5138 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#48

National University of Santa
Universidad Nacional del Santa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (179 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #536 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #38 
 • #6532 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#49

Santa María Catholic University
Universidad Católica de Santa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (599 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #576 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #137 
UniRank 4icu: Top 200 Spanish-Speaking Universities in the World
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]
 • #21 
 • #5122 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#50

Saint John the Baptist Private University
Universidad Privada San Juan Bautista

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #19 
América Economía Best Peruvian Universities
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #49 
 • #641 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #5740 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#51

Andean University of Cusco
Universidad Andina del Cusco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #590 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #6798 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#52

San Luis Gonzaga National University
Universidad Nacional San Luis Gonzaga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #597 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#53

National University of Cajamarca
Universidad Nacional de Cajamarca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (216 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #605 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #47 
 • #8817 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#54

Inca Garcilaso de la Vega University
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #616 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#55

José Faustino Sánchez Carrión National University
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

 • #46 
 • #623 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #11680 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#56

Los Andes Peruvian University
Universidad Peruana Los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #631 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #50 
 • #9744 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#57

Jorge Basadre Grohmann National University
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
 • #50 
 • #643 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #5453 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#58

San Cristóbal of Huamanga National University
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #658 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #5870 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#59

Catholic University Los Angeles of Chimbote
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #660 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#60

Daniel Alcides Carrión National University
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
 • #53 
 • #664 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #48 
 • #9382 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#61

Néstor Cáceres Velásquez Andean University
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #685 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#62

Marcelino Champagnat University
Universidad Marcelino Champagnat

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)

#63

Peruvian University of Sciences and Information Technology
Universidad Peruana de Ciencias e Informatica

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image


ΠερούΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +51

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Περού:
 • 1. Λίμα: 7,700,000
 • 2. Αρεκίπα: 840,000
 • 3. Καλλάο: 815,000
 • 4. Τρουχίγιο: 750,000
 • 5. Τσικλάγιο: 575,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Περού

google static map google map control google map control

Pontifical Catholic University of Peru βρίσκεται στη θέση #1 σε Περού στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Περού Pontifical Catholic University of Peru βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 41 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Pontifical Catholic University of Peru έχει περαστεί σε λίστα

Το Pontifical Catholic University of Peru έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Peru περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Peru έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Peru περιλαμβάνεται.

Το Cayetano Heredia Peruvian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cayetano Heredia Peruvian University περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Peru έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Peru περιλαμβάνεται.

Το Agrarian National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Agrarian National University περιλαμβάνεται.

Το Cayetano Heredia Peruvian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cayetano Heredia Peruvian University περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Peru έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Peru περιλαμβάνεται.

Το National Major San Marcos University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Major San Marcos University περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Peru έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Peru περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

América Economía

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής