Πανεπιστήμια σε Περού
- Κατάταξη & Κριτικές -

Περού
41 από 63
 • Πανεπιστήμια σε Περού
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
14
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Περού
 • (11 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Περού
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Περού

Αρχαιολογία
#51 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#98 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#201 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#201 
Cayetano Heredia Peruvian University
---
#201 
Cayetano Heredia Peruvian University
---
#301 
Agrarian National University
---
#451 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#501 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#1001 
Pontifical Catholic University of Peru

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Περού2022

#1

Cayetano Heredia Peruvian University
Universidad Peruana Cayetano Heredia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (473 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #484 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Pontifical Catholic University of Peru
Pontificia Universidad Católica del Perú

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (3838 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #395 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

National Major San Marcos University
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Peruvian University of Applied Sciences
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (783 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#5

University of the Pacific
Universidad del Pacifico

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1438 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #618 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #3009 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#6

Agrarian National University
Universidad Nacional Agraria La Molina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (657 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #532 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #3644 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#7

University of Lima
Universidad de Lima

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (674 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #122 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#8

National University of San Agustín
Universidad Nacional de San Agustin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #645 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #3044 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#9

Continental University
Universidad Continental

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (213 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #2651 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #6402 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

National University of Engineering
Universidad Nacional de Ingeniería

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1611 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #1732 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #3472 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

National University of Saint Anthony the Abbot in Cuzco
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (946 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #2367 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #10 
 • #4419 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

National University of Trujillo
Universidad Nacional de Trujillo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (532 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #3372 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #12 
 • #380 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#13

Federico Villarreal National University
Universidad Nacional Federico Villarreal

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #3173 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #21 
 • #5928 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

University of the Peruvian Amazonia
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #3291 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #310 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #4787 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

University of Piura
Universidad de Piura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (2696 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #161 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #1 
 • #114 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #118 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]

#16

San Pablo Catholic University
Universidad Católica San Pablo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (201 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #2 
 • #234 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #5288 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Catholic University Los Angeles of Chimbote
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #3732 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #7945 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Private University of the North
Universidad Privada del Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #19 
 • #447 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #5095 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Andean University of Cusco
Universidad Andina del Cusco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #3931 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #9851 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Jorge Basadre Grohmann National University
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #4030 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #7441 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Santiago Antúnez de Mayolo National University
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #266 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #11845 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

National University of the Altiplano
Universidad Nacional del Altiplano-Puno

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (332 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #17 
 • #5316 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Union Peruvian University
Universidad Peruana Unión

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (725 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #357 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #5029 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

National University of Piura
Universidad Nacional de Piura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (301 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #366 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #6600 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

César Vallejo University
Universidad César Vallejo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (170 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #389 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #160 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]
 • #19 
 • #5670 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

National University Toribio Rodríguez de Mendoza
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (135 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #392 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #8237 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Private University of Chiclayo
Universidad Particular de Chiclayo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (77 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #407 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#28

National University of San Martín
Universidad Nacional de San Martín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #424 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#29

Enrique Guzmán y Valle National University of Education
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (138 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #435 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #8343 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

National University of Agriculture of La Selva
Universidad Nacional Agraria de la Selva

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (289 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #479 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#31

Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (309 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #499 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#32

Antenor Orrego Private University
Universidad Privada Antenor Orrego

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (457 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #5488 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Santa María Catholic University
Universidad Católica de Santa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (599 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #5786 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Saint John the Baptist Private University
Universidad Privada San Juan Bautista

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #7235 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

National University of Callao
Universidad Nacional del Callao

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (430 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #7856 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

San Cristóbal of Huamanga National University
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #8820 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Antonio Ruiz de Montoya University
Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #8975 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

National University of Santa
Universidad Nacional del Santa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (179 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #10665 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

National University of Central Peru
Universidad Nacional del Centro del Perú

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (557 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #11466 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

National University Micaela Bastidas of Apurimac
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #11505 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Hermilio Valdizán National University
Universidad Nacional Hermilio Valdizan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (280 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #11513 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Marcelino Champagnat University
Universidad Marcelino Champagnat

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)

#43

Women's University of the Sacred Heart
Universidad Femenina del Sagrado Corazón

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)

#44

National University of Tumbes
Universidad Nacional de Tumbes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
Card image


#45

Private University of Tacna
Universidad Privada de Tacna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)

#46

National University of Cajamarca
Universidad Nacional de Cajamarca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (216 αξιολογήσεις)

#47

Pedro Ruíz Gallo National University
Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (226 αξιολογήσεις)

#48

Catholic University of Trujillo
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)

#49

San Luis Gonzaga National University
Universidad Nacional San Luis Gonzaga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image


#50

Los Andes Peruvian University
Universidad Peruana Los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image


#51

Daniel Alcides Carrión National University
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)

#52

Peruvian University of Sciences and Information Technology
Universidad Peruana de Ciencias e Informatica

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image


#53

Néstor Cáceres Velásquez Andean University
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)
Card image


#54

Inca Garcilaso de la Vega University
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)

#55

José Faustino Sánchez Carrión National University
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Card image


#56

Amazon National University of Mother of God
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

Card image


#57

Scientific University of the South
Universidad Científica del Sur


#58

National University of Moquegua
Universidad Nacional de Moquegua


#59

Norbert Wiener University
Universidad Privada Norbert Wiener


#60

Ricardo Palma University
Universidad Ricardo Palma


#61

Saint Ignatius of Loyola University
Universidad San Ignacio de Loyola


#62

University of San Martin de Porres
Universidad de San Martín de Porres


#63

ESAN University
Universidad ESAN


ΠερούΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +51

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Περού:
 • 1. Λίμα: 7,700,000
 • 2. Αρεκίπα: 840,000
 • 3. Καλλάο: 815,000
 • 4. Τρουχίγιο: 750,000
 • 5. Τσικλάγιο: 575,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Περού

google static map google map control google map control

Cayetano Heredia Peruvian University βρίσκεται στη θέση #1 σε Περού στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Περού Pontifical Catholic University of Peru βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 20 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Pontifical Catholic University of Peru έχει περαστεί σε λίστα

Το Pontifical Catholic University of Peru έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Peru περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Peru έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Peru περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Peru έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Peru περιλαμβάνεται.

Το Cayetano Heredia Peruvian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cayetano Heredia Peruvian University περιλαμβάνεται.

Το Cayetano Heredia Peruvian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cayetano Heredia Peruvian University περιλαμβάνεται.

Το Agrarian National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Agrarian National University περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Peru έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Peru περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Peru έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Peru περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Peru έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Περού για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Peru περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής