Πανεπιστήμια σε Αρεκίπα, Περού
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Αρεκίπα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
6
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αρεκίπα
 • (6 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αρεκίπα
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αρεκίπα, Περού2022

#1

National University of San Agustín
Universidad Nacional de San Agustin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #645 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #3044 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#2

San Pablo Catholic University
Universidad Católica San Pablo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (201 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #2 
 • #234 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #5288 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Santa María Catholic University
Universidad Católica de Santa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (599 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #5786 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΑρεκίπαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 842000

: Arequipa, Provincia de Arequipa

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αρεκίπα

google static map google map control google map control

National University of San Agustín βρίσκεται στη θέση #1 σε Αρεκίπα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αρεκίπα National University of San Agustín βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 6 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National University of San Agustín έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής