Πανεπιστήμια σε Χουανκάγιο, Περού
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Χουανκάγιο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
5
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Χουανκάγιο
 • (4 ίδρυμα και1 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Χουανκάγιο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Χουανκάγιο

---
#351 
Los Andes Peruvian University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Χουανκάγιο, Περού2021

#1

Continental University
Universidad Continental

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #2650 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #20 
 • #430 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#2

Los Andes Peruvian University
Universidad Peruana Los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #651 
NTU Performance Ranking of Scientific Papers
[Δημοσίευση 10 Οκτωβρίου, 2020]
 • #43 
 • #594 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]


#3

National University of Central Peru
Universidad Nacional del Centro del Perú

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #504 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #11466 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΧουανκάγιοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 377000

: Junín, Provincia de Huancayo

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Χουανκάγιο

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Continental University βρίσκεται στη θέση #1 σε Χουανκάγιο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Χουανκάγιο Continental University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 4 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Continental University έχει περαστεί σε λίστα

Το Los Andes Peruvian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χουανκάγιο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Los Andes Peruvian University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής