Πανεπιστήμια σε Χουανκάγιο, Περού
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Χουανκάγιο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
3
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Χουανκάγιο
 • (3 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Χουανκάγιο
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Χουανκάγιο, Περού2022

#1

Continental University
Universidad Continental

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (213 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #2651 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #6402 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#2

National University of Central Peru
Universidad Nacional del Centro del Perú

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (557 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #11466 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Los Andes Peruvian University
Universidad Peruana Los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image


ΧουανκάγιοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 377000

: Junín, Provincia de Huancayo

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Χουανκάγιο

google static map google map control google map control

Continental University βρίσκεται στη θέση #1 σε Χουανκάγιο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Χουανκάγιο Continental University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 3 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Continental University έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής