Πανεπιστήμια σε Τρουχίγιο, Περού
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 5
 • Πανεπιστήμια σε Τρουχίγιο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
4
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Τρουχίγιο
 • (4 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Τρουχίγιο
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Τρουχίγιο, Περού2021

#1

National University of Trujillo
Universidad Nacional de Trujillo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #3408 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #10 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #382 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#2

Private University of the North
Universidad Privada del Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #31 
 • #528 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #15 
 • #5095 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

César Vallejo University
Universidad César Vallejo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #393 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #19 
 • #5670 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Antenor Orrego Private University
Universidad Privada Antenor Orrego

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #589 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #18 
 • #5488 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Catholic University of Trujillo
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)

ΤρουχίγιοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 748000

: La Libertad, Provincia de Trujillo

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Τρουχίγιο

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

National University of Trujillo βρίσκεται στη θέση #1 σε Τρουχίγιο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Τρουχίγιο National University of Trujillo βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 4 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National University of Trujillo έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής