Πανεπιστήμια σε Τσεχία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Τσεχία
30 από 61
 • Πανεπιστήμια σε Τσεχία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
43
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Τσεχία
 • (38 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
22
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Τσεχία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Τσεχία

--- QS World University Rankings By Subject
#90 
Czech University of Life Sciences in Prague
Πολιτική QS World University Rankings By Subject
#101 
Charles University
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#101 
Charles University
Μαθηματικά ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#101 
Charles University
--- QS World University Rankings By Subject
#101 
Charles University
--- QS World University Rankings By Subject
#101 
Charles University
--- QS World University Rankings By Subject
#101 
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
--- THE World University Rankings by Subject
#126 
Masaryk University
Σκανδιναβικές Γλώσσες URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#137 
Czech Technical University in Prague
--- QS World University Rankings By Subject
#151 
Czech Technical University in Prague

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Τσεχία2023

#1
Czech Republic

Charles University
Univerzita Karlova

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (488 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #288 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #226 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
Czech Republic

Masaryk University
Masarykova univerzita

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (197 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #605 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3
Czech Republic

Czech Technical University in Prague
Ceské vysoké ucení technické v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #378 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #698 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4
Czech Republic

Palacky University, Olomouc
Univerzita Palackého v Olomuci

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #611 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#5
Czech Republic

University of Chemistry and Technology Prague
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (216 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #358 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #9 
 • #1344 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#6
Czech Republic

Brno University of Technology
Vysoké ucení technické v Brne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #6 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #7 
 • #1060 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#7
Czech Republic

University of South Bohemia in Ceské Budejovice
Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #1013 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#8
Czech Republic

Czech University of Life Sciences in Prague
Ceska zemedelska univerzita v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (458 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #930 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#9
Czech Republic

Mendel University in Brno
Mendelova univerzita v Brne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #1291 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#10
Czech Republic

University of Hradec Kralove
Univerzita Hradec Králové

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #17 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#11
Czech Republic

Technical University of Liberec
Technická Univerzita v Liberci

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #18 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#12
Czech Republic

Tomas Bata University in Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #12 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #12 
 • #507 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#13
Czech Republic

University of Ostrava
Ostravská Univerzita v Ostrave

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #11 
 • #1542 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#14
Czech Republic

University of Pardubice
Univerzita Pardubice

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #14 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #13 
 • #1903 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#15
Czech Republic

University of West Bohemia
Západoceská Univerzita v Plzni

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #15 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #10 
 • #1449 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#16
Czech Republic

VSB-Technical University of Ostrava
Vysoká škola bánská-Technická univerzita Ostrava

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (244 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #16 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #12 
 • #1589 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#17
Czech Republic

The University of J. E. Purkyne in Ústí nad Labem
Univerzita J.E. Purkyne v Ústí nad Labem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #16 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #18 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#18
Czech Republic

Silesian University in Opava
Slezská univerzita v Opave

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #19 
 • #2762 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #17 
 • #231 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#19
Czech Republic

Prague University of Economics and Business
Vysoká škola ekonomická v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (161 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #21 
 • #575 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #17 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#20
Czech Republic

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #469 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #17 
 • #3595 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#21
Czech Republic

University of Defence

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (74 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#22
Czech Republic

University of Finance and Administration
Vysoká škola financní a správní

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #7287 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#23
Czech Republic

University of Economics and Management
Vysoká škola ekonomie a managementu

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #7682 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#24
Czech Republic

Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
Vysoká škola umeleckoprumyslová v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #9499 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]


#25
Czech Republic

Institute of Technology and Economics in Ceské Budejovice
Vysoká škola technická a ekonomická v Ceských Budejovicích

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #9550 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#26
Czech Republic

Anglo American University
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #9714 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #7 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Partnerships for the Goals (SDG17)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#27
Czech Republic

University of New York in Prague

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (151 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #10319 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#28
Czech Republic

Academy of Fine Arts in Prague
Akademie vytvarnych umeni v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #10379 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]


#29
Czech Republic

Academy of Performing Arts in Prague
Akademie múzických umìní v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #10672 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#30
Czech Republic

Metropolitan University Prague
Metropolitní univerzita Praha

 • #26 
 • #11276 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#31
Czech Republic

College of International and Public Relations, Prague
Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)

#32
Czech Republic

Film Academy of Miroslav Ondricek in Písek
Filmová akademie Miroslava Ondrícka v Písku

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#33
Czech Republic

AKCENT College

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#34
Czech Republic

CERGE - EI, Center for Economic Research & Graduate Education-Economics Institute

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)

#35
Czech Republic

College of Social and Administrative Affairs
Vysoká škola sociálne správní

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)

#36
Czech Republic

CEVRO Institute
CEVRO Institut

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)

#37
Czech Republic

Moravian University College Olomouc
Moravská vysoká škola Olomouc

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)

#38
Czech Republic

SKODA Auto University
Škoda Auto Vysoká škola

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image


#39
Czech Republic

College of Business and Law
Vysoká škola podnikání a práva

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image


#40
Czech Republic

Brno International Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image


#41
Czech Republic

ARC - Institute of Political and Social Sciences
Academia Rerum Civilium

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)

#42
Czech Republic

College of Logistics
Vysoka škola logistiky o.p.s.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)

#43
Czech Republic

College of Nursing
Vysoká škola zdravotnická

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)

#44
Czech Republic

College of Business Studies in Prague
Vysoká škola obchodní v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image


#45
Czech Republic

European Polytechnic Institute
Evropský polytechnický institut

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image


#46
Czech Republic

College of European and Regional Studies
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)

#47
Czech Republic

College of Polytechnics Jihlava
Vysoká škola polytechnická Jihlava

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)

#48
Czech Republic

College of Physical Education and Sport Palestra
Vysoká škola telesné výchovy a sportu Palestra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)

#49
Czech Republic

College of Business and Hotel Management
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)

#50
Czech Republic

Unicorn College

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)

#51
Czech Republic

Institute of Hospitality Management in Prague
Vysoká škola hotelová v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)

#52
Czech Republic

Architectural Institute in Prague

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)

#53
Czech Republic

Jan Amos Komensky University Prague
Univerzity Jana Amose Komenského

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
Card image


#54
Czech Republic

Private College of Economic Studies
Soukromá vysoká škola ekonomických studií

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)

#55
Czech Republic

Banking Institute University
Bankovní institut vysoká škola

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)


#57

Prague College of Psychosocial Studies
Pražská vysoká škola psychosociálních studií


#58
Czech Republic

Private College of Economic Studies Znojmo
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo


#59

International Baptist Theological Seminary
Mezinarodni baptisticky teologicky seminar


#60
Czech Republic

West Moravian College Trebíc
Západomoravská vysoká škola Trebíc


#61
Czech Republic

University College of International and Public Relations, Prague
Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha

Card image


ΤσεχίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +420

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Τσεχία:
 • 1. Πράγα: 1,165,000
 • 2. Μπρνο: 370,000
 • 3. Οστράβα: 315,000
 • 4. Pilsen: 165,000
 • 5. Όλομουτς: 100,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Τσεχία

google static map google map control google map control

Charles University βρίσκεται στη θέση #1 σε Τσεχία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Τσεχία Charles University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 39 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Charles University έχει περαστεί σε λίστα

Το Czech University of Life Sciences in Prague έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσεχία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Czech University of Life Sciences in Prague περιλαμβάνεται.

Το Charles University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσεχία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Charles University περιλαμβάνεται.

Το Charles University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσεχία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Charles University περιλαμβάνεται.

Το Charles University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσεχία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Charles University περιλαμβάνεται.

Το Charles University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσεχία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Charles University περιλαμβάνεται.

Το Charles University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσεχία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Charles University περιλαμβάνεται.

Το Academy of Arts, Architecture and Design in Prague έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσεχία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Academy of Arts, Architecture and Design in Prague περιλαμβάνεται.

Το Masaryk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσεχία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Masaryk University περιλαμβάνεται.

Το Czech Technical University in Prague έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσεχία για Μηχανική (Σκανδιναβικές Γλώσσες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Czech Technical University in Prague περιλαμβάνεται.

Το Czech Technical University in Prague έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσεχία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Czech Technical University in Prague περιλαμβάνεται.

Το Charles University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσεχία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Charles University περιλαμβάνεται.

Το Masaryk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσεχία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Masaryk University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής