Πανεπιστήμια σε Πράγα, Τσεχία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Πράγα
13 από 30
 • Πανεπιστήμια σε Πράγα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
18
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πράγα
 • (12 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
13
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πράγα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Πράγα

---
#51 
Charles University
---
#99 
Charles University
---
#101 
Czech University of Life Sciences in Prague
---
#101 
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
Σκανδιναβικές Γλώσσες
#137 
Czech Technical University in Prague
---
#162 
Charles University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πράγα, Τσεχία2021

#1

Charles University
Univerzita Karlova

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (324 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #260 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #184 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Czech Technical University in Prague
Ceské vysoké ucení technické v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #432 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #429 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Czech University of Life Sciences in Prague
Ceska zemedelska univerzita v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Chemistry and Technology Prague
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (106 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #495 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1187 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#5

Prague University of Economics and Business
Vysoká škola ekonomická v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (101 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]


#6

Metropolitan University Prague
Metropolitní univerzita Praha

Card image

 • #22 
 • #8820 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

University of Economics and Management
Vysoká škola ekonomie a managementu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #9040 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
Vysoká škola umeleckoprumyslová v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #9194 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#9

Anglo American University
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #9212 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Academy of Fine Arts in Prague
Akademie vytvarnych umeni v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #9796 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#11

University of New York in Prague

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (137 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #9832 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Academy of Performing Arts in Prague
Akademie múzických umìní v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #10178 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

University of Finance and Administration
Vysoká škola financní a správní

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #10308 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

College of International and Public Relations, Prague
Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)

#15

Architectural Institute in Prague

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)

#16

AKCENT College

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#17

CEVRO Institute
CEVRO Institut

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)

#18

Banking Institute University
Bankovní institut vysoká škola

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#19

Unicorn College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)

#20

College of Nursing
Vysoká škola zdravotnická

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)

#21

College of Business Studies in Prague
Vysoká škola obchodní v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
Card image


#22

College of Business and Law
Vysoká škola podnikání a práva

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image


#23

Jan Amos Komensky University Prague
Univerzity Jana Amose Komenského

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image


#24

Institute of Hospitality Management in Prague
Vysoká škola hotelová v Praze

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#25

Prague College of Psychosocial Studies
Pražská vysoká škola psychosociálních studií


#26

College of Physical Education and Sport Palestra
Vysoká škola telesné výchovy a sportu Palestra


#27

Private College of Economic Studies
Soukromá vysoká škola ekonomických studií


#28

International Baptist Theological Seminary
Mezinarodni baptisticky teologicky seminar


#29

University College of International and Public Relations, Prague
Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha

Card image


#30

CERGE - EI, Center for Economic Research & Graduate Education-Economics Institute


ΠράγαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1166000

: Praha,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πράγα

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Charles University βρίσκεται στη θέση #1 σε Πράγα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πράγα Charles University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Charles University έχει περαστεί σε λίστα

Το Charles University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πράγα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Charles University περιλαμβάνεται.

Το Charles University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πράγα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Charles University περιλαμβάνεται.

Το Czech University of Life Sciences in Prague έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πράγα για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Czech University of Life Sciences in Prague περιλαμβάνεται.

Το Academy of Arts, Architecture and Design in Prague έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πράγα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Academy of Arts, Architecture and Design in Prague περιλαμβάνεται.

Το Czech Technical University in Prague έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πράγα για Μηχανική (Σκανδιναβικές Γλώσσες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Czech Technical University in Prague περιλαμβάνεται.

Το Charles University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πράγα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Charles University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής