Πανεπιστήμια σε Μπρνο, Τσεχία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μπρνο
5 από 8
 • Πανεπιστήμια σε Μπρνο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μπρνο
 • (12 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μπρνο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μπρνο

---
#88 
Masaryk University
---
#201 
Masaryk University
---
#201 
Masaryk University
---
#212 
Masaryk University
---
#251 
Brno University of Technology
---
#251 
Masaryk University
---
#301 
Masaryk University
---
#301 
Masaryk University
---
#351 
Brno University of Technology
Μαθηματικά
#351 
Brno University of Technology

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μπρνο, Τσεχία2022

#1

Masaryk University
Masarykova univerzita

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (197 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #316 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Brno University of Technology
Vysoké ucení technické v Brne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #484 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Mendel University in Brno
Mendelova univerzita v Brne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #536 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #477 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #1269 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #3485 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

University of Defence

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (74 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #2680 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #2986 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Brno International Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image


#7

College of Business and Hotel Management
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)


ΜπρνοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 370000

: South Moravian, Město Brno

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μπρνο

google static map google map control google map control

Masaryk University βρίσκεται στη θέση #1 σε Μπρνο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μπρνο Masaryk University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 22 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Masaryk University έχει περαστεί σε λίστα

Το Masaryk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρνο για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Masaryk University περιλαμβάνεται.

Το Masaryk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρνο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Masaryk University περιλαμβάνεται.

Το Masaryk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρνο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Masaryk University περιλαμβάνεται.

Το Masaryk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρνο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Masaryk University περιλαμβάνεται.

Το Brno University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρνο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Brno University of Technology περιλαμβάνεται.

Το Masaryk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρνο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Masaryk University περιλαμβάνεται.

Το Masaryk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρνο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Masaryk University περιλαμβάνεται.

Το Masaryk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρνο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Masaryk University περιλαμβάνεται.

Το Brno University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρνο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Brno University of Technology περιλαμβάνεται.

Το Brno University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρνο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Brno University of Technology περιλαμβάνεται.

Το Masaryk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρνο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Masaryk University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής