Πανεπιστήμια σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε, Τσεχία
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
8
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε
 • (4 ίδρυμα και4 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε

---
#201 
University of South Bohemia in Ceské Budejovice
---
#232 
University of South Bohemia in Ceské Budejovice
---
#501 
University of South Bohemia in Ceské Budejovice
Κοινωνικές επιστήμες
#601 
University of South Bohemia in Ceské Budejovice

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε, Τσεχία2022

#1

University of South Bohemia in Ceské Budejovice
Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #1290 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#2

Institute of Technology and Economics in Ceské Budejovice
Vysoká škola technická a ekonomická v Ceských Budejovicích

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #11583 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

College of European and Regional Studies
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)

Τσέσκε ΜπουντεγιόβιτσεΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 97000

Ανύψωση: 381M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Jihočeský, Okres České Budějovice

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε

google static map google map control google map control

University of South Bohemia in Ceské Budejovice βρίσκεται στη θέση #1 σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε University of South Bohemia in Ceské Budejovice βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 13 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of South Bohemia in Ceské Budejovice έχει περαστεί σε λίστα

Το University of South Bohemia in Ceské Budejovice έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Bohemia in Ceské Budejovice περιλαμβάνεται.

Το University of South Bohemia in Ceské Budejovice έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Bohemia in Ceské Budejovice περιλαμβάνεται.

Το University of South Bohemia in Ceské Budejovice έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Bohemia in Ceské Budejovice περιλαμβάνεται.

Το University of South Bohemia in Ceské Budejovice έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Bohemia in Ceské Budejovice περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής