Πανεπιστήμια σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε, Τσεχία
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
12
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε
 • (8 ίδρυμα και4 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε

--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#201 
University of South Bohemia in Ceské Budejovice
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#232 
University of South Bohemia in Ceské Budejovice
--- THE World University Rankings by Subject
#501 
University of South Bohemia in Ceské Budejovice
--- THE World University Rankings by Subject
#601 
University of South Bohemia in Ceské Budejovice
Κοινωνικές επιστήμες THE World University Rankings by Subject
#801 
University of South Bohemia in Ceské Budejovice

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε, Τσεχία2023

#1
Czech Republic

University of South Bohemia in Ceské Budejovice
Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #1013 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
Czech Republic

Institute of Technology and Economics in Ceské Budejovice
Vysoká škola technická a ekonomická v Ceských Budejovicích

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #9550 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#3
Czech Republic

College of European and Regional Studies
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)

Τσέσκε ΜπουντεγιόβιτσεΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 94000

Ανύψωση: 381M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Jihočeský, Okres České Budějovice

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε

google static map google map control google map control

University of South Bohemia in Ceské Budejovice βρίσκεται στη θέση #1 σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε University of South Bohemia in Ceské Budejovice βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 17 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of South Bohemia in Ceské Budejovice έχει περαστεί σε λίστα

Το University of South Bohemia in Ceské Budejovice έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Bohemia in Ceské Budejovice περιλαμβάνεται.

Το University of South Bohemia in Ceské Budejovice έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Bohemia in Ceské Budejovice περιλαμβάνεται.

Το University of South Bohemia in Ceské Budejovice έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Bohemia in Ceské Budejovice περιλαμβάνεται.

Το University of South Bohemia in Ceské Budejovice έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Bohemia in Ceské Budejovice περιλαμβάνεται.

Το University of South Bohemia in Ceské Budejovice έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Bohemia in Ceské Budejovice περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής