Πανεπιστήμια σε Κολομβία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Κολομβία
97 από 110
 • Πανεπιστήμια σε Κολομβία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
20
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κολομβία
 • (14 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
7
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κολομβία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κολομβία

---
#51 
University of Córdoba
---
#101 
Javeriana University
---
#126 
University of Córdoba
---
#201 
Antonio Nariño University
---
#201 
University of Córdoba
---
#251 
University of Antioquia

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κολομβία2021

#1

Javeriana University
Pontificia Universidad Javeriana

Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #426 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of the Andes
Universidad de Los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #227 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

National University of Colombia
Universidad Nacional de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1029 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #259 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #333 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Antioquia
Universidad de Antioquía

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (465 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

El Rosario University
Universidad del Rosario

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Pontificia Bolivariana University
Universidad Pontificia Bolivariana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #28 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#7

University of La Sabana
Universidad de La Sabana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (182 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#8

Industrial University of Santander
Universidad Industrial de Santander

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (251 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

ICESI University
Universidad ICESI

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1021 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]

#10

EAFIT University
Universidad EAFIT

Card image

 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #33 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#11

Simón Bolívar University
Universidad Simón Bolívar

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (113 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #570 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #2538 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#12

University of Córdoba
Universidad de Córdoba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #3889 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #1 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#13

Externado University of Colombia
Universidad Externado de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (144 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #11 
 • #86 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#14

University of Medellín
Universidad de Medellín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #37 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #4175 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#15

Catholic University of Colombia
Universidad Católica de Colombia

Card image

 • #12 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #32 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#16

University of Cartagena
Universidad de Cartagena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #2311 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #5 
 • #1307 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#17

Antonio Nariño University
Universidad Antonio Nariño

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #2202 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #4 
 • #1382 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#18

University of Valle
Universidad del Valle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (299 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #1271 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #7 
 • #1647 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#19

University of Caldas
Universidad de Caldas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #2552 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #15 
 • #2813 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#20

University of Cauca
Universidad del Cauca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #2268 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #18 
 • #2944 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#21

Pedagogical and Technological University of Colombia
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (137 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #581 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #1954 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #13 
 • #2734 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#22

Santander University
Universidad de Santander

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (200 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #566 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #3015 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #19 
 • #191 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#23

Technological University of Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #3426 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #16 
 • #2824 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#24

University of Tolima
Universidad del Tolima

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #3594 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #21 
 • #191 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#25

University of San Buenaventura
Universidad de San Buenaventura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (547 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #3728 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #26 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#26

Minuto de Dios University Corporation
Corporación Universitaria Minuto de Dios

Card image

 • #38 
 • #631 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #3230 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #51 
 • #292 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#27

El Bosque University
Universidad El Bosque

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (176 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #151 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #140 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#28

Jorge Tadeo Lozano University, Bogotá
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #161 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #45 
 • #242 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#29

University of the Atlantic
Universidad del Atlántico

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (127 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #4176 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #36 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#30

University of Magdalena
Universidad del Magdalena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (161 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #15 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#31

Santo Tomás University
Universidad Santo Tomás

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (475 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2945 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#32

Costa University Corporation
Corporación Universitaria de la Costa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #4269 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #43 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#33

CES University
Universidad CES

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #126 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]

#34

University of Quindío
Universidad del Quindío

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #3973 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #54 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#35

Nueva Granada Military University
Universidad Militar Nueva Granada

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (456 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #126 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]

#36

Francisco José de Caldas District University
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (515 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #41 
 • #213 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#37

University of Santiago de Cali
Universidad Santiago de Cali

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (668 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #47 
 • #255 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#38

Co-operative University of Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #66 
 • #405 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#39

Metropolitan Institute of Technology
Instituto Tecnológico Metropolitano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (139 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #126 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #24 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#40

Technological University of Bolívar
Universidad Tecnológica de Bolívar

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (188 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #49 
 • #274 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#41

Free University
Universidad Libre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #44 
 • #4574 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

University Francisco de Paula Santander
Universidad Francisco de Paula Santander

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (112 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #320 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #61 
 • #5263 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

University of La Salle
Universidad de La Salle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (132 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #25 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #52 
 • #4805 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Autonomous University of Manizales
Universidad Autónoma de Manizales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #2951 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #31 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #54 
 • #5000 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Mariana University
Universidad Mariana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #3157 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #16 
 • #75 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #55 
 • #5088 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

El Bosque University
Universidad El Bosque

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #2920 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#47

University of Ibagué
Universidad de Ibagué

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #3482 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #50 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #31 
 • #166 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#48

University of Pamplona
Universidad de Pamplona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #3501 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #44 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #65 
 • #391 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#49

School of Engineering of Antioquia
Escuela de Ingeniería de Antioquia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #4134 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #17 
 • #191 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #35 
 • #4082 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Autonomous University of Bucaramanga
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (258 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #48 
 • #266 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #21 
 • #3530 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Sergio Arboleda University
Universidad Sergio Arboleda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (185 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #54 
 • #319 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #51 
 • #4757 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

University of Nariño
Universidad de Nariño

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #20 
 • #87 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #26 
 • #3814 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

EAN University
Universidad EAN

 • #39 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #28 
 • #150 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #46 
 • #4599 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Autonomous University of the Caribbean
Universidad Autónoma del Caribe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #63 
 • #378 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #3845 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

University of Manizales
Universidad de Manizales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
 • #53 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #55 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #67 
 • #5573 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

Major College of Antioquia
Colegio Mayor de Antioquia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #14 
 • #71 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #78 
 • #7244 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

Colombian School of Engineering
Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #4080 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

Autonomous University of the West
Universidad Autónoma de Occidente

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (579 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #184 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #38 
 • #4190 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#59

ECCI University
Universidad ECCI

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #50 
 • #287 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #77 
 • #7231 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#60

Antonio José Camacho University Institute
Institución Universitaria Antonio José Camacho

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #37 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #82 
 • #8322 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

Luis Amigó University Foundation
Fundación Universitaria Luis Amigo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (359 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #62 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #66 
 • #5490 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

Higher School of Public Administration
Escuela Superiore de Administración Pública

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #56 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#63

University of the Plains
Universidad de los Llanos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
 • #52 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #61 
 • #375 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #37 
 • #4120 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

University of La Guajira
Universidad de La Guajira

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (280 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #171 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #64 
 • #5327 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#65

Grancolombiano Polytechnic
Politécnico Grancolombiano

 • #36 
 • #196 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#66

Jaime Isaza Cadavid Colombian Polytechnic
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #209 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #85 
 • #8840 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

University of Applied and Environmental Sciences
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (157 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #4275 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #57 
 • #342 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #25 
 • #3690 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

South Colombian University
Universidad Surcolombiana

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #230 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #49 
 • #4697 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

Latin American Autonomous University
Universidad Autónoma Latinoamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #46 
 • #252 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #70 
 • #5738 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

University of the Amazon
Universidad de la Amazonia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #77 
 • #587 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

ΚολομβίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +57

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  70%
 • Ευαγγελισμός  14%
 • Πεντηκοστιαλισμός  2%
 • Μάρτυρες του Ιεχωβά  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  10%
 • Άλλες θρησκείες: Αντβεντισμός, Άλλος Προτεσταντισμός  3%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Κολομβία:
 • 1. Μπογκοτά: 7,700,000
 • 2. Santiago de Cali: 2,400,000
 • 3. Μεδεγίν: 2,000,000
 • 4. Μπαρρανκίγια: 1,400,000
 • 5. Καρτατζένα: 950,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Κολομβία:

El Dorado International Airport (BOG): 33.439.841 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 13χλμ. από Μπογκοτά κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κολομβία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Javeriana University βρίσκεται στη θέση #1 σε Κολομβία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κολομβία National University of Colombia βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 22 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National University of Colombia έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Córdoba έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Córdoba περιλαμβάνεται.

Το Javeriana University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Javeriana University περιλαμβάνεται.

Το University of Córdoba έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Córdoba περιλαμβάνεται.

Το Antonio Nariño University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Antonio Nariño University περιλαμβάνεται.

Το University of Córdoba έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Córdoba περιλαμβάνεται.

Το University of Antioquia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Antioquia περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής