Πανεπιστήμια σε Κολομβία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Κολομβία
98 από 110
 • Πανεπιστήμια σε Κολομβία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
22
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κολομβία
 • (17 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
6
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κολομβία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κολομβία

---
#51 
National University of Colombia
---
#62 
National University of Colombia
---
#76 
University of Córdoba
---
#101 
Javeriana University
---
#101 
National University of Colombia
---
#151 
National University of Colombia
---
#151 
Javeriana University
---
#201 
National University of Colombia
---
#201 
University of the Andes
---
#251 
University of Córdoba

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κολομβία2022

#1

Javeriana University
Pontificia Universidad Javeriana

Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #412 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

National University of Colombia
Universidad Nacional de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1856 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #258 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #333 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

University of the Andes
Universidad de Los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (546 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #236 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Antioquia
Universidad de Antioquía

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1085 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

El Rosario University
Universidad del Rosario

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (367 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of La Sabana
Universidad de La Sabana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (494 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#7

University of Córdoba
Universidad de Córdoba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (273 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

EAFIT University
Universidad EAFIT

Card image

 • #7 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #34 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Pontificia Bolivariana University
Universidad Pontificia Bolivariana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (500 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#10

Industrial University of Santander
Universidad Industrial de Santander

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (251 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

ICESI University
Universidad ICESI

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1250 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]

#12

Externado University of Colombia
Universidad Externado de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (403 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #75 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#13

University of Valle
Universidad del Valle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (652 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #1115 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #1815 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#14

Technological University of Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #2462 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#15

Antonio Nariño University
Universidad Antonio Nariño

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #2088 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #1337 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#16

University of Medellín
Universidad de Medellín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #3150 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#17

University of the North
Universidad del Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (472 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]
 • #7 
 • #66 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]


#18

University of Cartagena
Universidad de Cartagena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (172 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #2124 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #191 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#19

Technological University of Bolívar
Universidad Tecnológica de Bolívar

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (324 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#20

University of Cauca
Universidad del Cauca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #2265 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #181 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]


#21

University of Caldas
Universidad de Caldas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (223 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #2541 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#22

Santander University
Universidad de Santander

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (200 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #566 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #3000 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#23

Catholic University of Colombia
Universidad Católica de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#24

Pedagogical and Technological University of Colombia
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (334 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #581 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #1972 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #61 
 • #371 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#25

University of Tolima
Universidad del Tolima

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #3555 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#26

University of Santiago de Cali
Universidad Santiago de Cali

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (669 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #3190 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #48 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#27

Francisco José de Caldas District University
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (780 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #3513 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #37 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#28

University of the Atlantic
Universidad del Atlántico

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (127 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #3640 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#29

Costa University Corporation
Corporación Universitaria de la Costa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #4261 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #35 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#30

Minuto de Dios University Corporation
Corporación Universitaria Minuto de Dios

Card image

 • #39 
 • #631 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #3170 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #48 
 • #299 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#31

El Bosque University
Universidad El Bosque

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (784 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #133 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #58 
 • #348 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#32

University of Magdalena
Universidad del Magdalena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (161 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #2 
 • #45 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#33

University of San Buenaventura
Universidad de San Buenaventura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (552 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #25 
 • #166 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#34

Jorge Tadeo Lozano University, Bogotá
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (308 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #191 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #46 
 • #294 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#35

Santo Tomás University
Universidad Santo Tomás

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (652 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #22 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#36

CES University
Universidad CES

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (293 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #20 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#37

Simón Bolívar University
Universidad Simón Bolívar

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (113 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #570 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #23 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#38

Free University
Universidad Libre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #52 
 • #316 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#39

University of Quindío
Universidad del Quindío

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #3954 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #58 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#40

Nueva Granada Military University
Universidad Militar Nueva Granada

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (756 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #21 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#41

Metropolitan Institute of Technology
Instituto Tecnológico Metropolitano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (323 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #19 
 • #126 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#42

Co-operative University of Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #71 
 • #443 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#43

University Francisco de Paula Santander
Universidad Francisco de Paula Santander

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (112 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #75 
 • #467 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #63 
 • #5263 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

University of La Salle
Universidad de La Salle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (327 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #41 
 • #264 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#45

Mariana University
Universidad Mariana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #2852 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #37 
 • #244 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #57 
 • #5088 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Sergio Arboleda University
Universidad Sergio Arboleda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (226 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #4201 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #38 
 • #245 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#47

EAN University
Universidad EAN

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #26 
 • #172 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #47 
 • #4599 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Colombian School of Engineering
Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (347 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #16 
 • #99 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #4080 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Autonomous University of the Caribbean
Universidad Autónoma del Caribe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (295 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #60 
 • #361 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #3845 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

School of Engineering of Antioquia
Universidad EIA

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (196 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #4296 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #36 
 • #4082 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

University of Nariño
Universidad de Nariño

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (259 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #27 
 • #178 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #3814 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Autonomous University of Bucaramanga
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (379 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #78 
 • #497 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #3530 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Autonomous University of the West
Universidad Autónoma de Occidente

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (796 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #43 
 • #275 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #4190 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

University of Ibagué
Universidad de Ibagué

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (221 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #4134 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #55 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #56 
 • #340 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#55

Higher School of Public Administration
Escuela Superiore de Administración Pública

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #52 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #5 
 • #57 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #77 
 • #6522 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

Autonomous University of Manizales
Universidad Autónoma de Manizales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (200 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #54 
 • #324 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #56 
 • #5000 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

University of Manizales
Universidad de Manizales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (170 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #57 
 • #341 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #69 
 • #5573 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

University of Pamplona
Universidad de Pamplona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #59 
 • #354 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #3487 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#59

Major College of Antioquia
Colegio Mayor de Antioquia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (217 αξιολογήσεις)
Card image

 • #59 
 • #401 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #18 
 • #126 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #81 
 • #7244 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#60

ECCI University
Universidad ECCI

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (282 αξιολογήσεις)
 • #51 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #62 
 • #382 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #80 
 • #7231 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

Antonio José Camacho University Institute
Institución Universitaria Antonio José Camacho

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #46 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #85 
 • #8322 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

University of the Plains
Universidad de los Llanos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
 • #57 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #65 
 • #397 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #38 
 • #4120 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#63

Luis Amigó University Foundation
Fundación Universitaria Luis Amigo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (528 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #69 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #68 
 • #5490 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

Andean Region University Foundation
Fundación Universitaria del Area Andina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #73 
 • #459 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #82 
 • #7303 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#65

University of Applied and Environmental Sciences
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (157 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #165 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #3690 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

National University of Education
Universidad Pedagogica Nacional

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1488 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #198 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #46 
 • #4595 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

Sinú University
Universidad del Sinú

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #4169 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #76 
 • #476 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #67 
 • #5347 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

Latin American Autonomous University
Universidad Autónoma Latinoamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #225 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #72 
 • #5738 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

University of America
Universidad de América

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (139 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #268 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #93 
 • #11884 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

Central University of Valle del Cauca
Unidad Central del Valle del Cauca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (161 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #285 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #92 
 • #11616 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΚολομβίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +57

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  70%
 • Ευαγγελισμός  14%
 • Πεντηκοστιαλισμός  2%
 • Μάρτυρες του Ιεχωβά  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  10%
 • Άλλες θρησκείες: Αντβεντισμός, Άλλος Προτεσταντισμός  3%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Κολομβία:
 • 1. Μπογκοτά: 7,700,000
 • 2. Santiago de Cali: 2,400,000
 • 3. Μεδεγίν: 2,000,000
 • 4. Μπαρρανκίγια: 1,400,000
 • 5. Καρτατζένα: 950,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Κολομβία:

El Dorado International Airport (BOG): 33.439.841 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 13χλμ. από Μπογκοτά κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κολομβία

google static map google map control google map control

Javeriana University βρίσκεται στη θέση #1 σε Κολομβία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κολομβία National University of Colombia βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 21 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National University of Colombia έχει περαστεί σε λίστα

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το University of Córdoba έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Córdoba περιλαμβάνεται.

Το Javeriana University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Javeriana University περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το Javeriana University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Javeriana University περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Το University of Córdoba έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Córdoba περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κολομβία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής