Πανεπιστήμια σε Μπαρρανκίγια, Κολομβία
- Κατάταξη & Κριτικές -

6 από 6
 • Πανεπιστήμια σε Μπαρρανκίγια
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
18
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μπαρρανκίγια
 • (17 ίδρυμα και1 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μπαρρανκίγια
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μπαρρανκίγια

Κοινωνικές επιστήμες
#601 
University of the North
---
#801 
University of the North
---
#801 
University of the North

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μπαρρανκίγια, Κολομβία2022

#1

University of the North
Universidad del Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (472 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #6 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#2

University of the Atlantic
Universidad del Atlántico

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (127 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #22 
 • #3640 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #37 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#3

Costa University Corporation
Corporación Universitaria de la Costa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #477 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #30 
 • #4261 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#4

Simón Bolívar University
Universidad Simón Bolívar

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (113 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #12 
 • #2662 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #50 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#5

Autonomous University of the Caribbean
Universidad Autónoma del Caribe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (295 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #60 
 • #361 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #4059 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#6

Metropolitan University
Universidad Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #307 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

ΜπαρρανκίγιαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1381000

: Atlántico,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μπαρρανκίγια

google static map google map control google map control

University of the North βρίσκεται στη θέση #1 σε Μπαρρανκίγια στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μπαρρανκίγια Costa University Corporation βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 16 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Costa University Corporation έχει περαστεί σε λίστα

Το University of the North έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπαρρανκίγια για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the North περιλαμβάνεται.

Το University of the North έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπαρρανκίγια για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the North περιλαμβάνεται.

Το University of the North έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπαρρανκίγια για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the North περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής