Πανεπιστήμια σε Μανισάλες, Κολομβία
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Μανισάλες
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
9
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μανισάλες
 • (9 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μανισάλες
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μανισάλες, Κολομβία2022

#1

University of Caldas
Universidad de Caldas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (223 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #12 
 • #2541 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #2872 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#2

Autonomous University of Manizales
Universidad Autónoma de Manizales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (200 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #54 
 • #324 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #4942 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#3

University of Manizales
Universidad de Manizales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (170 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #57 
 • #341 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #67 
 • #5706 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#4

Catholic University of Manizales
Universidad Católica de Manizales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (201 αξιολογήσεις)
 • #51 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #73 
 • #6107 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]
 • #18 
 • #1001 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

ΜανισάλεςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 358000

: Caldas,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μανισάλες

google static map google map control google map control

University of Caldas βρίσκεται στη θέση #1 σε Μανισάλες στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μανισάλες University of Caldas βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 7 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Caldas έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής