Πανεπιστήμια σε Κάλι, Κολομβία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Κάλι
6 από 9
 • Πανεπιστήμια σε Κάλι
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
11
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κάλι
 • (10 ίδρυμα και1 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κάλι
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κάλι

---
#201 
University of Valle
---
#351 
University of Valle
---
#451 
University of Valle
---
#501 
University of Valle

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κάλι, Κολομβία2022

#1

ICESI University
Universidad ICESI

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1250 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]

#2

University of Valle
Universidad del Valle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (652 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #1115 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #1815 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#3

University of Santiago de Cali
Universidad Santiago de Cali

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (669 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #3190 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #48 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#4

Autonomous University of the West
Universidad Autónoma de Occidente

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (796 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #43 
 • #275 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #4190 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Antonio José Camacho University Institute
Institución Universitaria Antonio José Camacho

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #46 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #85 
 • #8322 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Javeriana University
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (958 αξιολογήσεις)
Card image

 • #86 
 • #8365 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Departmental Institute of Fine Arts
Instituto Departamental de Bellas Artes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (141 αξιολογήσεις)

#8

National School of Sport
Escuela Nacional del Deporte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (491 αξιολογήσεις)

#9

Antonio José Camacho University Institute
Institución Universitaria Antonio José Camacho

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)

ΚάλιΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 2393000

: Valle del Cauca,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κάλι

google static map google map control google map control

ICESI University βρίσκεται στη θέση #1 σε Κάλι στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κάλι ICESI University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 16 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το ICESI University έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Valle έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κάλι για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Valle περιλαμβάνεται.

Το University of Valle έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κάλι για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Valle περιλαμβάνεται.

Το University of Valle έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κάλι για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Valle περιλαμβάνεται.

Το University of Valle έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κάλι για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Valle περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής