Πανεπιστήμια σε Βραζιλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Βραζιλία
203 από 211
 • Πανεπιστήμια σε Βραζιλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
27
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βραζιλία
 • (21 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
21
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βραζιλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Βραζιλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βραζιλία

---
#2 
University of São Paulo
---
#6 
University of São Paulo
---
#13 
University of São Paulo
Επιστήμη Περιβάλλοντος
#32 
University of São Paulo
---
#44 
University of São Paulo
---
#151 
Federal University of Rio Grande do Sul

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βραζιλία2021

#1

University of São Paulo
Universidade de São Paulo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (602 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #115 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #26 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

State University of Campinas
Universidade Estadual de Campinas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #233 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #215 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Federal University of Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (629 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #380 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #228 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

São Paulo State University
Universidade Estadual Paulista

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #493 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #181 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Federal University of Minas Gerais
Universidade Federal de Minas Gerais

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #276 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Federal University of São Paulo
Universidade Federal de São Paulo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (264 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #420 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #357 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Federal University of Rio Grande do Sul
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (345 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #255 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Federal University of Santa Catarina
Universidade Federal de Santa Catarina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (854 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Card image

 • #8 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #55 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

University of Brasília
Universidade de Brasília

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (700 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #407 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Federal University of Paraná
Universidade Federal do Paraná

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1913 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #373 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Federal University of São Carlos
Universidade Federal de São Carlos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (127 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #447 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Federal University of Pernambuco
Universidade Federal de Pernambuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (325 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #19 
 • #471 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #32 
 • #507 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Fluminense Federal University
Universidade Federal Fluminense

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1176 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #462 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Federal University of Viçosa
Universidade Federal de Viçosa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (572 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #16 
 • #462 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Federal University of Sergipe
Universidade Federal de Sergipe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (404 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #56 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #1258 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#18

Federal University of Pelotas
Universidade Federal de Pelotas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #801 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#19

Federal University of Ceará
Universidade Federal do Ceará

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (204 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #458 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

Federal University of Bahia
Universidade Federal da Bahia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (237 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #463 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

Federal University of Santa Maria
Universidade Federal de Santa Maria

Card image

 • #23 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

Federal University of ABC
Universidade Federal do ABC

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (764 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #29 
 • #495 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #529 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#23

Federal University of Rio Grande do Norte
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #888 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#24

University of the State of Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (515 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #463 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #631 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#25

Federal University of Goiás
Universidade Federal de Goiás

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #1110 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#26

State University of Londrina
Universidade Estadual de Londrina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #26 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#27

Federal University of Juiz de Fora
Universidade Federal de Juiz de Fora

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (863 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #37 
 • #522 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #769 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#28

Federal University of Paraíba
Universidade Federal da Paraíba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #30 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #1226 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#29

Federal University of Uberlândia
Universidade Federal de Uberlândia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (210 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #39 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #1294 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#30

Federal University of Lavras
Universidade Federal de Lavras

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (2577 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #36 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #1271 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#31

Federal University of Pará
Universidade Federal do Pará

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (2524 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #35 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #1288 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#32

Federal University of Technology - Paraná
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #70 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #1600 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#33

Federal University of Itajubá
Universidade Federal de Itajubá

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (1079 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #116 
 • #601 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #948 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#34

University of the Rio dos Sinos Valley
Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (207 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #46 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #1996 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#35

State University of Maringá
Universidade Estadual de Maringá

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (205 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #1281 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#36

Federal University of Mato Grosso do Sul
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (372 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #42 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #71 
 • #3188 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#37

Federal University of Ouro Prêto
Universidade Federal de Ouro Preto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #57 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #1443 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#38

Federal University of Alagoas
Universidade Federal de Alagoas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #45 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #164 
 • #1499 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#39

Santa Catarina State University
Universidade do Estado de Santa Catarina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #62 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #2459 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#40

Pontifical Catholic University of Paraná
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1243 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #86 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #1339 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]

#41

Federal University of Espírito Santo
Universidade Federal do Espírito Santo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)
 • #46 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #34 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#42

State University of Ponta Grossa
Universidade Estadual de Ponta Grossa

 • #31 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #54 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #72 
 • #3201 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#43

State University of Santa Cruz
Universidade Estadual de Santa Cruz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #94 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #1743 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#44

Federal University of Piauí
Universidade Federal do Piauí

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (156 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #69 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #2710 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#45

University of Caxias do Sul
Universidade de Caxias do Sul

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #97 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #78 
 • #3550 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#46

State University of Ceará
Universidade Estadual do Ceará

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (222 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #81 
 • #566 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #2491 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#47

University of Fortaleza
Universidade de Fortaleza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (299 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #58 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #63 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#48

Federal University of Health Sciences, Porto Alegre
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (822 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #49 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #74 
 • #3407 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#49

Pontifical Catholic University of Minas Gerais
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

 • #36 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #101 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #77 
 • #3522 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#50

State University of West Paraná
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #84 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #62 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#51

Federal Rural University of the Semiarid Region
Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #78 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #91 
 • #91 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#52

Pontifical Catholic University of São Paulo
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Card image

 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #60 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #56 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#53

Federal University of São João del-Rei
Universidade Federal de São João Del Rei

Card image

 • #48 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #792 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #52 
 • #2312 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#54

Rio de Janeiro State Federal University
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Card image

 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #91 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #76 
 • #3438 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#55

Federal Rural University of Rio de Janeiro
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (462 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #1558 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #35 
 • #35 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#56

Federal University of Maranhão
Universidade Federal do Maranhão

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (503 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #1528 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #51 
 • #51 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#57

Federal University of Campina Grande
Universidade Federal de Campina Grande

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #1979 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #44 
 • #44 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#58

Federal University of Mato Grosso
Universidade Federal de Mato Grosso

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #1688 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #33 
 • #33 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#59

Federal University of Triângulo Mineiro
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
 • #95 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #1691 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #46 
 • #46 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#60

State University of North Fluminense
Universidade Estadual do Norte Fluminense

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #77 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #1680 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #43 
 • #43 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#61

Federal University of Amazonas
Universidade Federal do Amazonas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (619 αξιολογήσεις)
 • #66 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #2217 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #60 
 • #60 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#62

Federal Rural University of Pernambuco
Universidade Federal Rural de Pernambuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (784 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #2117 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #64 
 • #64 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#63

Federal University of Alfenas
Universidade Federal de Alfenas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (114 αξιολογήσεις)
 • #87 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #2397 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #68 
 • #68 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#64

Federal Foundation University of Rio Grande
Universidade Federal do Rio Grande

 • #71 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #1360 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #87 
 • #4006 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#65

State University of Paraíba
Universidade Estadual da Paraíba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
 • #100 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #2091 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #92 
 • #92 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#66

State University of Feira de Santana
Universidade Estadual de Feira de Santana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
 • #85 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #75 
 • #3434 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #58 
 • #58 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#67

Paulista University
Universidade Paulista

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #89 
 • #572 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #65 
 • #2903 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #77 
 • #77 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#68

Federal University of Pampa
Universidade Federal do Pampa

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #98 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #80 
 • #3637 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #83 
 • #83 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#69

Federal University of Tocantins
Universidade Federal do Tocantins

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
 • #53 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #1819 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #113 
 • #115 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#70

Catholic University of Pelotas
Universidade Católica de Pelotas

Card image

 • #113 
 • #589 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #66 
 • #2944 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #73 
 • #73 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

ΒραζιλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βραζιλία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of São Paulo βρίσκεται στη θέση #1 σε Βραζιλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βραζιλία University of São Paulo βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 31 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of São Paulo έχει περαστεί σε λίστα

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Μηχανική (Επιστήμη Περιβάλλοντος). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Rio Grande do Sul έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Rio Grande do Sul περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU South America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Επιρροή Έρευνας 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUF

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUF Ranking de universidades:
Έρευνα 42%
Διδασκαλία 32%
Αγορά Εργασίας 18%
Καινοτομία 4%
Διεθνοποίηση 4%

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής