Πανεπιστήμια σε Βραζιλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Βραζιλία
202 από 211
 • Πανεπιστήμια σε Βραζιλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
48
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βραζιλία
 • (43 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
42
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βραζιλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Βραζιλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βραζιλία

--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#2 
University of São Paulo
--- NTU by Subject
#6 
University of São Paulo
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#13 
University of São Paulo
--- QS World University Rankings By Subject
#31 
University of São Paulo
--- QS World University Rankings By Subject
#38 
University of São Paulo
Μαθηματικά NTU by Subject
#38 
University of São Paulo
--- QS World University Rankings By Subject
#41 
University of São Paulo
--- QS World University Rankings By Subject
#49 
University of São Paulo
--- QS World University Rankings By Subject
#51 
University of São Paulo
--- QS World University Rankings By Subject
#89 
University of São Paulo

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βραζιλία2023

#1

University of São Paulo
Universidade de São Paulo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1123 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #115 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #120 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2

State University of Campinas
Universidade Estadual de Campinas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1039 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #210 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #294 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3

Federal University of Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (632 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #333 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #413 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4

São Paulo State University
Universidade Estadual Paulista

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1123 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #477 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #497 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#5

Federal University of Minas Gerais
Universidade Federal de Minas Gerais

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (868 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #468 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#6

Federal University of São Paulo
Universidade Federal de São Paulo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (334 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #441 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #7 
 • #583 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#7

Federal University of Rio Grande do Sul
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (345 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #432 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#8

Federal University of Santa Catarina
Universidade Federal de Santa Catarina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1619 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #618 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#9

University of Brasília
Universidade de Brasília

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1014 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #9 
 • #710 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#10

Federal University of Paraná
Universidade Federal do Paraná

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (2151 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #12 
 • #816 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#11

Federal University of São Carlos
Universidade Federal de São Carlos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (127 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #12 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #14 
 • #896 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#12

Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Card image

 • #7 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #6 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #25 
 • #1203 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#13

Federal University of Pernambuco
Universidade Federal de Pernambuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1358 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #17 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #16 
 • #901 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#14

Federal University of Pelotas
Universidade Federal de Pelotas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #50 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #15 
 • #901 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#15

University of the State of Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (515 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #14 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #11 
 • #801 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#16

Federal University of Viçosa
Universidade Federal de Viçosa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (1145 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #28 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #23 
 • #1126 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#17

Federal University of Ceará
Universidade Federal do Ceará

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (495 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #29 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #17 
 • #977 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#18

Federal University of Juiz de Fora
Universidade Federal de Juiz de Fora

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1370 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #21 
 • #1059 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#19

Fluminense Federal University
Universidade Federal Fluminense

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1246 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #19 
 • #1017 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#20

Federal University of Rio Grande do Norte
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #32 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #13 
 • #871 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#21

Federal University of Santa Maria
Universidade Federal de Santa Maria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #26 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #22 
 • #1080 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#22

Federal University of Bahia
Universidade Federal da Bahia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (237 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #23 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #18 
 • #1002 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#23

Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #20 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #20 
 • #1032 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#24

Federal University of Goiás
Universidade Federal de Goiás

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #25 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #24 
 • #1203 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#25

Federal University of Uberlândia
Universidade Federal de Uberlândia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (539 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #27 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #28 
 • #1301 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#26

Pontifical Catholic University of São Paulo
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Card image

 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #76 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #56 
 • #56 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#27

State University of Londrina
Universidade Estadual de Londrina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #22 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #35 
 • #1438 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#28

Federal University of Pará
Universidade Federal do Pará

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (3461 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #31 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #31 
 • #1346 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#29

Federal University of Paraíba
Universidade Federal da Paraíba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
 • #49 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #24 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #29 
 • #1314 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#30

Federal University of ABC
Universidade Federal do ABC

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1062 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #776 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #476 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#31

Pontifical Catholic University of Paraná
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1243 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #19 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #32 
 • #1354 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#32

Federal University of Lavras
Universidade Federal de Lavras

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (2780 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #30 
 • #1317 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #25 
 • #464 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#33

State University of Maringá
Universidade Estadual de Maringá

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (578 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #36 
 • #1452 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #420 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#34

Federal University of Espírito Santo
Universidade Federal do Espírito Santo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (529 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #1361 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #34 
 • #480 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#35

Santa Catarina State University
Universidade do Estado de Santa Catarina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #21 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #42 
 • #1718 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#36

Federal University of Sergipe
Universidade Federal de Sergipe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (756 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #27 
 • #1261 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #46 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#37

Federal University of Technology - Paraná
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #37 
 • #1603 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #55 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#38

Federal University of the State of Rio de Janeiro
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Card image

 • #55 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #30 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #107 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#39

Federal University of Mato Grosso do Sul
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (829 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #39 
 • #1653 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #39 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#40

Federal University of São João del-Rei
Universidade Federal de São João Del Rei

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #1222 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #80 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #50 
 • #50 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#41

Federal University of Ouro Prêto
Universidade Federal de Ouro Preto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (284 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #38 
 • #1636 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #58 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#42

Federal Foundation University of Rio Grande
Universidade Federal do Rio Grande

 • #34 
 • #1431 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #73 
 • #522 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #54 
 • #54 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#43

Pontifical Catholic University of Campinas
Pontifícia Universidade Católica de Campinas

 • #18 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #38 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #66 
 • #66 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#44

State University of Ponta Grossa
Universidade Estadual de Ponta Grossa

 • #29 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #40 
 • #1678 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #51 
 • #513 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#45

Federal University of Triângulo Mineiro
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #46 
 • #1774 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #77 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#46

University of the Rio dos Sinos Valley
Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (207 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #37 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #36 
 • #36 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#47

Federal Rural University of Rio de Janeiro
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1030 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #1735 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #50 
 • #511 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #35 
 • #35 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#48

University of Fortaleza
Universidade de Fortaleza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (890 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #89 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #63 
 • #63 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#49

Federal University of Alagoas
Universidade Federal de Alagoas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (363 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #1686 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #62 
 • #517 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #45 
 • #45 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#50

Federal Rural University of Pernambuco
Universidade Federal Rural de Pernambuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1181 αξιολογήσεις)
 • #53 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #47 
 • #1774 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #35 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#51

Federal University of Piauí
Universidade Federal do Piauí

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (498 αξιολογήσεις)
 • #52 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #48 
 • #1781 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #45 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#52

Federal University of Maranhão
Universidade Federal do Maranhão

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (503 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #50 
 • #1868 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #70 
 • #520 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#53

Federal University of Campina Grande
Universidade Federal de Campina Grande

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (365 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #1750 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #42 
 • #504 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #44 
 • #44 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#54

Federal University of Itajubá
Universidade Federal de Itajubá

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (1079 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #111 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #53 
 • #53 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#55

Federal University of Mato Grosso
Universidade Federal de Mato Grosso

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (1563 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #1844 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #47 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #33 
 • #33 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#56

Pontifical Catholic University of Minas Gerais
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

 • #62 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #35 
 • #1401 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #106 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#57

State University of West Paraná
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #61 
 • #517 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #62 
 • #62 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#58

University of Caxias do Sul
Universidade de Caxias do Sul

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #75 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #42 
 • #42 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#59

Federal University of Amazonas
Universidade Federal do Amazonas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (970 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #1741 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #83 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #60 
 • #60 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#60

University of Pernambuco
Universidade de Pernambuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
 • #61 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #101 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #71 
 • #71 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#61

State University of North Fluminense
Universidade Estadual do Norte Fluminense

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (198 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #72 
 • #521 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #43 
 • #43 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#62

State University of Ceará
Universidade Estadual do Ceará

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (651 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #96 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #55 
 • #55 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#63

Federal University of Alfenas
Universidade Federal de Alfenas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (114 αξιολογήσεις)
 • #82 
 • #529 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #68 
 • #68 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #52 
 • #2162 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#64

Nove de Julho University
Universidade Nove de Julho

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.5 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
 • #59 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #93 
 • #536 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #67 
 • #67 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#65

Federal University of the Valleys of Jequitinhonha and Mucuri
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #69 
 • #520 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #102 
 • #103 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#66

Federal University of Health Sciences, Porto Alegre
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (947 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #57 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #61 
 • #61 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#67

State University of Santa Cruz
Universidade Estadual de Santa Cruz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (310 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #51 
 • #1989 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #97 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#68

Federal University of Pampa
Universidade Federal do Pampa

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #92 
 • #536 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #83 
 • #83 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #54 
 • #2179 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#69

University of Passo Fundo
Universidade de Passo Fundo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1025 αξιολογήσεις)
 • #60 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #91 
 • #536 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #70 
 • #70 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#70

State University of Feira de Santana
Universidade Estadual de Feira de Santana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (386 αξιολογήσεις)
 • #108 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #58 
 • #58 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #61 
 • #2400 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]


ΒραζιλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βραζιλία

google static map google map control google map control

University of São Paulo βρίσκεται στη θέση #1 σε Βραζιλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βραζιλία University of São Paulo βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 50 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of São Paulo έχει περαστεί σε λίστα

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUF

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής