Πανεπιστήμια σε Βραζιλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Βραζιλία
203 από 211
 • Πανεπιστήμια σε Βραζιλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
28
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βραζιλία
 • (23 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
21
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βραζιλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Βραζιλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βραζιλία

---
#2 
University of São Paulo
---
#6 
University of São Paulo
---
#13 
University of São Paulo
Επιστήμη Περιβάλλοντος
#32 
University of São Paulo
Μαθηματικά
#38 
University of São Paulo
---
#44 
University of São Paulo
---
#47 
University of São Paulo
---
#51 
University of São Paulo
---
#51 
University of São Paulo
---
#79 
University of São Paulo

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βραζιλία2022

#1

University of São Paulo
Universidade de São Paulo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1123 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #121 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #26 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

State University of Campinas
Universidade Estadual de Campinas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1039 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #219 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #215 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Federal University of Minas Gerais
Universidade Federal de Minas Gerais

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (868 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #276 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Federal University of Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (632 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #369 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #228 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

São Paulo State University
Universidade Estadual Paulista

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1123 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #492 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #181 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Federal University of Rio Grande do Sul
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (345 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #255 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Federal University of São Paulo
Universidade Federal de São Paulo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (334 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #434 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #357 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Federal University of Santa Catarina
Universidade Federal de Santa Catarina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1619 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

University of Brasília
Universidade de Brasília

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1014 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #407 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Federal University of São Carlos
Universidade Federal de São Carlos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (127 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #447 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #55 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Federal University of Paraná
Universidade Federal do Paraná

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (2151 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #373 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Federal University of Pernambuco
Universidade Federal de Pernambuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1358 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #471 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Federal University of Pelotas
Universidade Federal de Pelotas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Federal University of Ceará
Universidade Federal do Ceará

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (495 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #458 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #507 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Fluminense Federal University
Universidade Federal Fluminense

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1246 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #462 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

Federal University of Bahia
Universidade Federal da Bahia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (237 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #463 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

Federal University of Sergipe
Universidade Federal de Sergipe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (756 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #56 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #2653 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#20

Federal University of Juiz de Fora
Universidade Federal de Juiz de Fora

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1370 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #37 
 • #522 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

Federal University of Viçosa
Universidade Federal de Viçosa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (1145 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #462 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

Federal University of ABC
Universidade Federal do ABC

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1062 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #495 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #668 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#23

Federal University of Rio Grande do Norte
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #840 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#24

Federal University of Santa Maria
Universidade Federal de Santa Maria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#25

Federal University of Goiás
Universidade Federal de Goiás

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

Rio de Janeiro State Federal University
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Card image

 • #18 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #90 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#27

University of Fortaleza
Universidade de Fortaleza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (890 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #58 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #63 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#28

State University of Londrina
Universidade Estadual de Londrina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#29

Pontifical Catholic University of Paraná
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1243 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #86 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#30

Federal University of Uberlândia
Universidade Federal de Uberlândia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (539 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #1757 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#31

Federal University of Espírito Santo
Universidade Federal do Espírito Santo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (529 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #1027 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#32

Federal University of Lavras
Universidade Federal de Lavras

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (2780 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #1480 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#33

Federal University of Pará
Universidade Federal do Pará

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (3461 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #1036 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#34

State University of Maringá
Universidade Estadual de Maringá

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (578 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #70 
 • #3086 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#35

Federal University of Technology - Paraná
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #70 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #1650 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#36

Federal University of Mato Grosso do Sul
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (829 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #42 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #77 
 • #3487 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#37

Federal University of Ouro Prêto
Universidade Federal de Ouro Preto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (284 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #57 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #1592 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#38

University of the Rio dos Sinos Valley
Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (207 αξιολογήσεις)
 • #51 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #46 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #1887 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#39

Federal University of Itajubá
Universidade Federal de Itajubá

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (1079 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #114 
 • #601 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #977 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#40

University of the State of Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (515 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #463 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #724 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #17 
 • #1023 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#41

Federal University of Triângulo Mineiro
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #95 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #1735 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#42

Federal University of Maranhão
Universidade Federal do Maranhão

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (503 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #61 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #1671 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#43

Santa Catarina State University
Universidade do Estado de Santa Catarina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #62 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #2446 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#44

Federal Rural University of Pernambuco
Universidade Federal Rural de Pernambuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1181 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #1871 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#45

State University of Santa Cruz
Universidade Estadual de Santa Cruz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (310 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #94 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #1863 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#46

Pontifical Catholic University of São Paulo
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Card image

 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #60 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #56 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#47

Pontifical Catholic University of Minas Gerais
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

 • #57 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #101 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #78 
 • #3490 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#48

State University of Ponta Grossa
Universidade Estadual de Ponta Grossa

 • #31 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #54 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #92 
 • #3917 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#49

Federal University of Piauí
Universidade Federal do Piauí

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (498 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #69 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #2679 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#50

University of Caxias do Sul
Universidade de Caxias do Sul

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #97 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #80 
 • #3515 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#51

Federal University of Health Sciences, Porto Alegre
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (947 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #49 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #74 
 • #3374 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#52

State University of West Paraná
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #84 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #62 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#53

Nove de Julho University
Universidade Nove de Julho

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.5 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
 • #54 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #72 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #88 
 • #3804 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#54

University of Pernambuco
Universidade de Pernambuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #103 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #76 
 • #3412 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#55

State University of Ceará
Universidade Estadual do Ceará

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (651 αξιολογήσεις)
 • #59 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #81 
 • #566 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #55 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#56

University of Passo Fundo
Universidade de Passo Fundo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1025 αξιολογήσεις)
 • #55 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #63 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #70 
 • #70 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#57

Federal University of the Valleys of Jequitinhonha and Mucuri
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #68 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #102 
 • #103 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#58

Federal University of Grande Dourados
Universidade Federal da Grande Dourados

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (172 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #93 
 • #3924 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#59

Federal Rural University of the Semiarid Region
Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (276 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #78 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #91 
 • #91 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#60

Federal University of Paraíba
Universidade Federal da Paraíba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #946 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#61

Federal University of Tocantins
Universidade Federal do Tocantins

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (325 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #113 
 • #115 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#62

Mackenzie Presbyterian University
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (486 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #1469 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #34 
 • #34 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#63

Federal University of Mato Grosso
Universidade Federal de Mato Grosso

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (1563 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #1664 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #33 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#64

Federal Rural University of Rio de Janeiro
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1030 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #1725 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #35 
 • #35 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#65

Federal University of Campina Grande
Universidade Federal de Campina Grande

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (365 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #1877 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #44 
 • #44 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#66

Federal University of Alagoas
Universidade Federal de Alagoas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (363 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #1583 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #45 
 • #45 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#67

Federal University of São João del-Rei
Universidade Federal de São João Del Rei

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #2442 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #50 
 • #50 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#68

State University of North Fluminense
Universidade Estadual do Norte Fluminense

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (198 αξιολογήσεις)
 • #77 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #1729 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #43 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#69

Federal Foundation University of Rio Grande
Universidade Federal do Rio Grande

 • #71 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #72 
 • #3230 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #54 
 • #54 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#70

Federal University of Amazonas
Universidade Federal do Amazonas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (970 αξιολογήσεις)
 • #66 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #2227 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #60 
 • #60 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

ΒραζιλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βραζιλία

google static map google map control google map control

University of São Paulo βρίσκεται στη θέση #1 σε Βραζιλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βραζιλία University of São Paulo βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 31 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of São Paulo έχει περαστεί σε λίστα

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Μηχανική (Επιστήμη Περιβάλλοντος). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βραζιλία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU South America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Επιρροή Έρευνας 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUF

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUF Ranking de universidades:
Έρευνα 42%
Διδασκαλία 32%
Αγορά Εργασίας 18%
Καινοτομία 4%
Διεθνοποίηση 4%

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής