Πανεπιστήμια σε Πόρτο Αλέγκρε, Βραζιλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Πόρτο Αλέγκρε
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
23
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πόρτο Αλέγκρε
 • (18 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
4
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πόρτο Αλέγκρε
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Πόρτο Αλέγκρε

---
#92 
Federal University of Rio Grande do Sul
---
#113 
Federal University of Rio Grande do Sul
---
#151 
Federal University of Rio Grande do Sul
---
#152 
Federal University of Rio Grande do Sul
---
#201 
Federal University of Rio Grande do Sul
---
#201 
Federal University of Rio Grande do Sul
---
#251 
Federal University of Rio Grande do Sul
---
#401 
Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul
---
#501 
Federal University of Rio Grande do Sul

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πόρτο Αλέγκρε, Βραζιλία2022

#1

Federal University of Rio Grande do Sul
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (345 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #255 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #507 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Federal University of Health Sciences, Porto Alegre
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (947 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #49 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #74 
 • #3374 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#4

State University of Rio Grande do Sul
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
 • #159 
 • #163 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #84 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #55 
 • #281 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

Πόρτο ΑλέγκρεΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1373000

: Rio Grande do Sul, Porto Alegre

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V / 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας N
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V / 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πόρτο Αλέγκρε

google static map google map control google map control

Federal University of Rio Grande do Sul βρίσκεται στη θέση #1 σε Πόρτο Αλέγκρε στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πόρτο Αλέγκρε Federal University of Rio Grande do Sul βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Federal University of Rio Grande do Sul έχει περαστεί σε λίστα

Το Federal University of Rio Grande do Sul έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο Αλέγκρε για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Rio Grande do Sul περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Rio Grande do Sul έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο Αλέγκρε για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Rio Grande do Sul περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Rio Grande do Sul έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο Αλέγκρε για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Rio Grande do Sul περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Rio Grande do Sul έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο Αλέγκρε για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Rio Grande do Sul περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Rio Grande do Sul έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο Αλέγκρε για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Rio Grande do Sul περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Rio Grande do Sul έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο Αλέγκρε για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Rio Grande do Sul περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Rio Grande do Sul έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο Αλέγκρε για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Rio Grande do Sul περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο Αλέγκρε για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Rio Grande do Sul έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο Αλέγκρε για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Rio Grande do Sul περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU South America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Επιρροή Έρευνας 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUF

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUF Ranking de universidades:
Έρευνα 42%
Διδασκαλία 32%
Αγορά Εργασίας 18%
Καινοτομία 4%
Διεθνοποίηση 4%

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής