Πανεπιστήμια σε Μπελέμ, Βραζιλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Μπελέμ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
13
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μπελέμ
 • (11 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μπελέμ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μπελέμ

---
#501 
Federal University of Pará
---
#501 
Federal University of Pará
---
#592 
Federal University of Pará
---
#801 
Federal University of Pará
---
#1001 
Federal University of Pará

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μπελέμ, Βραζιλία2022

#1

Federal University of Pará
Universidade Federal do Pará

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (3461 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #1036 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#2

Pará State University
Universidade do Estado do Pará

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (491 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #114 
 • #116 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #89 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#3

Federal Rural University of the Amazon
Universidade Federal Rural da Amazônia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
Card image

 • #106 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #94 
 • #4007 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #125 
 • #129 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#4

University of Amazon
Universidade da Amazônia

 • #139 
 • #143 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #168 
 • #5638 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΜπελέμΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1408000

: Pará, Belém

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V / 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας N
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V / 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μπελέμ

google static map google map control google map control

Federal University of Pará βρίσκεται στη θέση #1 σε Μπελέμ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μπελέμ Federal University of Pará βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 16 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Federal University of Pará έχει περαστεί σε λίστα

Το Federal University of Pará έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπελέμ για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Pará περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Pará έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπελέμ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Pará περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Pará έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπελέμ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Pará περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Pará έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπελέμ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Pará περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Pará έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπελέμ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Pará περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUF

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUF Ranking de universidades:
Έρευνα 42%
Διδασκαλία 32%
Αγορά Εργασίας 18%
Καινοτομία 4%
Διεθνοποίηση 4%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής