Πανεπιστήμια σε Ρεσίφε, Βραζιλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Ρεσίφε
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ρεσίφε
 • (13 ίδρυμα και4 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ρεσίφε
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ρεσίφε

---
#351 
Federal University of Pernambuco
---
#351 
Federal University of Pernambuco
---
#399 
Federal University of Pernambuco
---
#501 
Federal University of Pernambuco
---
#551 
Federal University of Pernambuco
Κοινωνικές επιστήμες
#601 
Federal University of Pernambuco
---
#784 
Federal University of Pernambuco

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ρεσίφε, Βραζιλία2022

#1

Federal University of Pernambuco
Universidade Federal de Pernambuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1358 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #471 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Federal Rural University of Pernambuco
Universidade Federal Rural de Pernambuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1181 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #1871 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#3

University of Pernambuco
Universidade de Pernambuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #103 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #76 
 • #3412 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#4

Catholic University of Pernambuco
Universidade Católica de Pernambuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (575 αξιολογήσεις)
 • #86 
 • #86 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #12 
 • #44 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #107 
 • #3883 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΡεσίφεΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1479000

: Pernambuco, Recife

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V / 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας N
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V / 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ρεσίφε

google static map google map control google map control

Federal University of Pernambuco βρίσκεται στη θέση #1 σε Ρεσίφε στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ρεσίφε Federal University of Pernambuco βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 22 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Federal University of Pernambuco έχει περαστεί σε λίστα

Το Federal University of Pernambuco έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεσίφε για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Pernambuco περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Pernambuco έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεσίφε για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Pernambuco περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Pernambuco έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεσίφε για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Pernambuco περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Pernambuco έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεσίφε για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Pernambuco περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Pernambuco έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεσίφε για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Pernambuco περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Pernambuco έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεσίφε για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Pernambuco περιλαμβάνεται.

Το Federal University of Pernambuco έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεσίφε για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federal University of Pernambuco περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUF

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUF Ranking de universidades:
Έρευνα 42%
Διδασκαλία 32%
Αγορά Εργασίας 18%
Καινοτομία 4%
Διεθνοποίηση 4%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής